Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

3.  BETYDNINGEN AV FRELSE

Har Gud da gitt opp sitt skapelsesideal, som aldri ble realisert? Bibelen gir et klart svar. I Jes 46,11 sier Gud: "Jeg har både sagt det og vil la det komme, jeg har uttenkt det, jeg vil også gjøre det." Gud vil garantert opp­fylle sin hensikt. Kjærlighetens Gud kan ikke la den falne menneskeheten forbli i en så dårlig forfatning og har hele tiden arbeidet for å gjenoppreise mennesket.

Hva er gjenoppreisning? Kort sagt er det gjenskapelse. Å redde en syk person vil si å gi ham eller henne helsen tilbake. Å redde noen fra å drukne betyr å få vedkommende tilbake på tørt land. Derfor betyr Guds gjenoppreisning av mennesket å gjenvinne den falne menneskeheten fra dens syndige verden til den opprinnelige verden som Gud hadde planlagt fra begynnelsen av.

Guds mål med gjenoppreisningsarbeidet er å realisere et ideelt individ, slik Gud opprinnelig planla. Basert på dette individet vil Gud så realisere en opprinnelig familie, og basert på en slik familie et opprinnelig samfunn, en opprinnelig nasjon og verden.

For å oppfylle dette målet med frelsesarbeidet sendte Gud sin enbårne sønn, Jesus Kristus, som Frelser til denne verden. Messias’ gudgitte oppgave er derfor er å bli et ideelt individ, som klarer å opprette en ideell familie, selve hensikten med Guds skapelse og Guds kjærlighets­objekt. For å skape himmelriket på jorden skulle Messias så realisere en ideell nasjon og verden.

Hvordan kan vi konkret forklare himmel og helvete? Er menneskets skjebne forutbestemt? Hvordan forutbestemmer Gud et menneske?

Når er historiens siste dager? Kommer katastrofene forutsagt i Bibelen, og som skal ødelegge jorden, virkelig til å finne sted?

Hvordan vil de dødes oppstandelse arte seg? Når og hvordan vil Herren komme tilbake?

De guddommelige prinsipper gir klare svar på alle disse spørsmålene om mennesket og universet. ”Håndbok i Prinsippene” og ”En detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper” gir fyldige svar på de ovennevnte spørsmål og mange flere.

Vi skal nå se på Gud og menneskehetens historie. Kan vi se Gud arbeide i historiens begivenheter? Hvilke prinsipper er det som styrer menneskehetens historie? Hvorfor sa Jesus, som kom som Messias, at han skulle komme tilbake?Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Guds arbeid for å realisere gjenoppreisningsplanen

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net