Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

4.  

GUDS ARBEID FOR Å REALISERE GJENOPPREISNINGSPLANEN

Som nevnt ovenfor skapte Gud, et vesen med tosidig natur, mennesket og den øvrige skapelse til å eksistere i subjekt-objekt-forhold [20] . Subjekt- og objekt-del skulle respondere på hverandre i gi-og-ta-forhold og opprette en harmonisk enhet og derved realisere Guds hensikt.

Vi har dessuten vist at mennesket forrådte Gud og gjorde Satan til sitt falske overhode. På den måten begynte denne syndige verden. For å frelse menneskeheten og en slik verden, iverksatte Gud sin gjenoppreisningsplan for å gjenoppreise mennesket og ver­den til sin opprinnelige syndfrie tilstand.

La oss nå se på hvordan Guds gjenoppreisningsarbeid har artet seg opp gjennom historien.
Består menneskeslektens historie bare av en lang rekke individer og de roller de har spilt? Vi erfarer at vi knapt kan forme vår egen personlige livshisto­rie slik vi vil, og selvsagt i langt mindre grad menneskehetens historie. Hvem som gjorde hva, og når og hvordan det ble gjort, gir derfor egentlig ikke hele bildet av menneskets historie. Fra Guds synspunkt er mennes­keslektens historie en fullstendig beskrivelse av den gjenoppreisningsplan han har iverksatt for å frelse denne verden. Kort sagt dreier historien seg om gjenoppreisning og er et uttrykk for alt Gud har forsøkt å gjøre for å nå sitt mål.

Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid er å gjenopp­reise mennesket og verden til det punkt der de oppfyller skapelsens hensikt. Derfor kan menneskets historie defineres som historien om arbeidet for å realisere den gjenoppreisningsplan Gud har fulgt for å oppfylle skapelsens hensikt.


Fotnoter

[20]   Se fotnote 1.Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Kampen mellom det gode og det onde

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net