Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

4.1  KAMPEN MELLOM DET GODE OG DET ONDE

Overalt i denne falne verden, der Satan regjerer som dens fal­ske overhode, har Gud hele tiden investert seg for å skille det gode fra det onde. Av den grunn er menneskehetens historie sterkt preget av konflikter mel­lom det gode og det onde. Det falne menneske ble i sitt sinn ett med Satan og begår syndige gjerninger med sin kropp. Men mennesket har også fortsatt sitt opprinnelige sinn, skapt av Gud, og dét er alltid rettet mot Gud. Mennesket befinner seg derfor uunngåelig i en mellomposis­jon. På den ene siden forsøker Satan despe­rat å beholde mennesket under sitt onde herredømme, mens Gud derimot gjør sitt beste for å få mennesket på sin side, under sitt gode herredømme. Således er det hele tiden en kamp der både det gode og det onde kjemper for å få mennesket på sin side. Et sant bilde av menneskehetens historie må derfor beskrive hvordan det gode og det onde er i konflikt med hverandre i denne verden.

Menneskets histories første konflikt, som førte til Kains mord på sin bror, Abel, hadde sin årsak i kampen mellom Gud og Satan. Fra da av har dette konfliktmøns­teret holdt seg opp gjennom historien, overalt i verden. Selv om omfanget av konfliktene har variert, fra kon­flikter mellom individer, familier og samfunn, til nasjoner og grupper av nasjoner, har alle disse konfliktene egentlig vært mellom det gode og det onde, Gud og Satan, hovedaktørene bak historiens begivenheter.Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE De nødvendige betingelser for historisk utvikling

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net