Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

4.6  GUD OG JØDEFOLKET

Gud elsket virkelig sitt utvalgte folk. Han ga dem flere profetier om Messias' komme og sa klart fra til dem at de skulle være forberedt på at han kom. Gud forberedte dessuten en viktig person på Jesu tid, døperen Johannes, som skulle vitne om Messias for jødefolket, som virkelig ventet på Frelseren. Men på et tragisk vis greide ikke det utvalgte folk, som var blitt så godt forberedt, å forstå at det var Messias som var kommet til dem. Guds sønn hadde ikke noe annet valg enn å selv forklare for folket hvem han var. Han ble imidlertid ikke forstått og ble i stedet beskyldt for å drive med blasfemi. Til slutt ble han korsfestet. Selv Pilatus, en hedensk hersker, visste at Jesus var uskyldig. Men ironisk nok var det nettopp det utvalgte folk og de forberedte jødiske lederne som fordømte Jesus. Hvordan kunne dette skje?Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Korset

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net