Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 Håndbok i Prinsippene

13. KAPITTEL

13. KAPITTEL - Fotnoter

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

Fotnoter


1)  Se 12. kapittel, Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, seksjon 2.4.2.1., Det substansielle fundamentet sentrert om Moses.

2)  Se 12. kapittel, Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, seksjon 2.3.2.2.1., Hvilken betydning hadde steintavlene?

3)  I Det Norske Bibelselskaps reviderte utgave av 1930 står det:  "Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad og stilte ham på templets tinde" (Matt 4,5). Denne versjonen av Matt 4,5 korresponderer helt med den koreanske bibeloversettelsen som Prinsippene henviser til.  De fleste engelsk-språklige Bibel-utgaver bruker også uttrykk som tilsvarer tinden på templet.  I The King James Version, Revised Standard Version og New American Standard Bible står det: "pinnacle of the temple".

4)  Se fotnote 4 i 7. kapittel, Kristologi.
Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 NESTE  14. kapittel
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net