Index  |  Nivå 1    Håndbok i Prinsippene, Nivå 4

HÅNDBOK I PRINSIPPENE, Nivå 4

Hovedpunktene

Kapitteloversikt : (Detaljert innholdsoversikt)

  0. kapittel:    Innledning
  1. kapittel:    Skapelsens prinsipper
  2. kapittel:    Menneskets fall
  3. kapittel:    Menneskehetens histories "siste dager"
  4. kapittel:    Messias' komme og hensikten med Det annet komme
  5. kapittel:    Oppstandelse
  6. kapittel:    Predestinasjon
  7. kapittel:    Kristologi
  8. kapittel:    Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene
  9. kapittel:    Adams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid
10. kapittel:    Noahs familie og Guds gjenoppreisningsarbeid
11. kapittel:    Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid
12. kapittel:    Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid
13. kapittel:    Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid
14. kapittel:    De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien
15. kapittel:    Forberedelsesperioden for Messias' annet komme
16. kapittel:    Det annet komme


Den koreanske originalutgave er utgitt av The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, Seoul, Korea, under tittelen "Wol-li Kang-eui-an". Den er skrevet av pastor Chung Hwan Kwak. Oversatt til engelsk som "Outline of the Principle -Level 4" og utgitt i 1980 av Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 4 West 43rd Street, New York, New York 10036, USA. Oversatt til norsk av Knut Holdhus og Joong Yeol Lim, Oslo, 1995-7. © Den Forente Familie i Norge (Unification Church of Norway) 1997. Henvendelser kan rettes til: Den Forente Familie (Unification Church)

Læren til Den Forente Familie Index
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net