Index  |  Innhold  |  Velsignelsen  |  Hva skjer i Norge?

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet  "La oss bygge et harmonisk verdenssamfunn en familie ad gangen"

 "SANN KJÆRLIGHET, SANT LIV OG EN SANN ARVELINJE"

"Du har muligheten til at det nye livet du setter til verden, og de etterkommerne du får, blir til basert på sann kjærlighet".

pastor Moon og fru MoonFamilieforbundet er, som navnet tilsier, et globalt forbund av familier, som har som mål å realisere sann kjærlighet i sin egen familie og opprette en verden der alle, uansett rase, religion og nasjonalitet kan leve sammen i fred og harmoni. Familieforbundet er en bevegelse som ser på familien som løsningen. Hvis vi alle lærer å skape harmoniske familier og overvinner de problemer mange familier dessverre lider under, da vil vi være i stand til å skape langt bedre samfunn og nasjoner. Sunne familier er selve forutsetningen for gode samfunn, ja til og med for fred i verden. Samme hvilket religiøst eller politisk syn vi har, har de aller fleste av oss en familie.

Familieforbundet legger derfor vekt på å få oss til å investere oss mer i våre familier, samt å tilegne oss forståelse nødvendig for å skape bedre familier.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet ble stiftet først i U.S.A. 31. juli 1996 og her i Norge 1. desember samme år.  Familieforbundet ble registrert som eget trossamfunn 14. mai 2003 i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Klikk deg videre!

1.  Noen av oppgavene til Familieforbundet

1.1  Veiledning om ekteskap og familie

Ødelagte familier fører til kriminalitet og psykologiske forstyrrelser. Den fundamentale løsningen på problemer som økende kriminalitet, fødsler utenfor ekteskapet og barnemisbruk er at hver og en av oss blir bedre mennesker, som oppnår en indre fred. Da kan vi også skape bedre ekteskap, preget av fred og harmoni. Vi har tatt opp temaer som «Nødvendigheten av moralsk/etisk opplæring», «Sanne ekteskaps- og familieverdier», «Ekteskapsforberedelse som gir gode resultater», «Etikk» for å nevne noen.

Hvis du er interessert i å komme til et slikt foredrag, ber vi deg kontakte oss.

1.2  Velsignelses-seremonier

Deltakerne i de såkalte Velsignelses-seremoniene avlegger fire ekteskapsløfter. Man forventes å begynne å leve i samsvar med disse.

Under seremonien deler ektemann og hustru et glass med såkalt hellig vin. Dette symboliserer indre renselse og at man har fått nøkkelen til å skape et ektepar og en familie basert på «sann kjærlighet». Man får med andre ord nøkkelen til selv å kunne bli «sanne foreldre» og skape en «sann familie». Det var dette de første to mennesker, Adam og Eva, skulle ha oppnådd. Det var dette Jesus, den andre Adam, skulle ha oppnådd. Dette var den aller viktigste delen av Jesu oppgave som Messias. Vi får derfor anledning til å realisere det Jesus ikke fikk anledning til. Derfor er hvert menneske kalt til å fortsette og fullføre Jesu oppgave på familieplan. Pastor Moon sier at når man mottar Velsignelsen, mottar man samtidig en del av den messianske oppgave, nemlig å realisere Guds opprinnelige skapelsesideal på familieplan. Velsignelsen er derfor selve grunnlaget for himmelriket, en verden fylt med kjærlighet og fred. Derfor blir uttrykket «Velsignelse for verdensfred» ofte brukt. Millioner har allerede sagt ja til ekteskapsløftene og prinsippene Velsignelsen er basert på. Pastor Moon har fylt Olympiastadion i Seoul (flere ganger), Robert Kennedy Stadion i Washington DC og Madison Square Garden i New York City i anledning slike Velsignelses-seremonier.

Velsignelsen er et tilbud alle kan motta.

1.3  Kampanjer for ren kjærlighet

Dette er for å støtte unge ugifte personer i deres bestrebelser etter å leve et moralsk liv. Vi veileder i moralske spørsmål og om kjærlighet. På den måten viser vi dem hvordan de best kan forberede seg til et fremtidig ekteskap og familieliv. Et viktig punkt i deres forberedelser er å avstå fra seksuell aktivitet før ekteskapet. Dette er den beste forberedelse til å kunne erfare et rent og harmonisk ekteskap og utvikle det potensiale som ligger i et dynamisk parforhold. For at ens ekteskapelige kjærlighet skal være forbundet til selve kilden til sann kjærlighet, Gud, er et moralsk liv en nødvendig forutsetning. På det seksuelle plan er forutsetningen å praktisere det vi kaller «absolutt sex», det stikk motsatte av fri sex. Absolutt sex forutsetter en 100% ren og uskyldig kjærlighet der ektefellene betingelsesløst lever for hverandre i et forhold som varer i all evighet.
Top  TopFamilieforbundet for Verdensfred og EnhetNeste  Ren kjærlighet og "absolutt sex" lønner seg

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie
en ideell partneren ideell partner

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int. All rights reserved

Design and HTML support
Ray G. Dieffenthaler