Familieforbundet for
Verdensfred og Enhet

3.  Nøkkelen til verdensfred

Familieverdier må baseres på uselvisk kjærlighet. Hvis vi kan overvinne egoisme og individualisme, kan vi også overvinne nasjonalisme og rasisme og til slutt løse problemer som hungersnød, kriminalitet, vold og krig.

La oss ta et eksempel. Ingen av de 20 millioner mennesker som dør av sult hvert år, trenger dø. Verden produserer nemlig nok til alle. Det er i familien vi forberedes til å bli mennesker med en global bevissthet. Å utvikle et foreldrehjerte ikke bare overfor vår egen familie, er selve nøkkelen til harmoniske samfunn og verdensfred.

Militær, økonomisk eller politisk makt kan umulig løse problemene vår verden står overfor, og samtidig gi oss en verden der det er fred og velstand. Det er det bare sanne foreldre og sanne familier som kan.


Noen av oppgavene til Familieforbundet
Ren kjærlighet og "absolutt sex" lønner segHva du kan gjøre
Nøkkelen til verdensfredEn universell løsning


Top  TopFamilieforbundet for Verdensfred og EnhetNeste  En universell løsning

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net