Familieforbundet for
Verdensfred og Enhet

4.  En universell løsning

Pastor Sun Myung Moon tok initiativet til å starte bevegelsen. Det offisielle stiftelsesmøtet ble holdt i Washington D.C. To tidligere amerikanske presidenter, George Bush og Gerald Ford, var til stede blant mange andre prominente personligheter. Pastor Moon er også kjent som grunnleggeren av Den Forente Familie (Unification Church) samt en rekke andre prosjekter. Den Forente Familie er selvsagt en religiøs bevegelse.
Pastor Moon har imidlertid erklært ved en rekke anledninger de siste par årene at religion ikke lenger utgjør den fundamentale løsningen. Vi lever i en tid med en utrolig rask utvikling innen mange områder. Vi tror at religionenes tidsalder nå er forbi. Religion er selvsagt fremdeles viktig i vår verden, men representerer ikke noen universell løsning, som alle mennesker kan forenes om. Det gjør derimot familien. Familien representerer noe universelt. Samme hvor religiøse vi er, og millioner av mennesker har vært religiøse i to tusen år og mer, er vi nødt til å innse at den religiøse løsningen gir begrensede resultater. Man kan oppnå en individuell frelse, men når det gjelder å skape harmoniske familier, samfunn og fred i verden, skal det mer til. Da kommer vi ikke utenom familien. Harmoniske familier er en forutsetning for harmoniske samfunn. Samme hvor mye sosialt arbeid vi utfører, hvis vi ikke får våre familier til å bli steder der vi opplever sann kjærlighet, og dype forhold basert på slik kjærlighet, da står samfunnet uten ryggrad.

Greier vi å skape gode og sunne familier, har vi den beste forutsetning for å løse de fleste av våre sosiale problemer, f eks kriminalitet, stoffmisbruk, alkoholisme, pornografi, misbruk av barn, osv.

Tiden er derfor inne til å skape harmoniske, dynamiske familier!

Samme hvilken religion vi tror på, samme hvilken politisk overbevisning vi tilhører, samme hvor i verden vi bor, kan vi, ved å skape bedre familier, hjelpe til med å skape bedre samfunn, bedre nasjoner og en bedre verden. Dette er noe de aller fleste kan hjelpe til med. Du og din familie teller. Vi greier kanskje ikke å skape verdensfred overnatten, men i det lange løp vil dette være den veien som garantert vil gi de beste resultater. Derfor altså Familieforbundet for Verdensfred og Enhet.


Noen av oppgavene til Familieforbundet
Ren kjærlighet og "absolutt sex" lønner segHva du kan gjøre
Nøkkelen til verdensfredEn universell løsning


Top  TopFamilieforbundet for Verdensfred og EnhetNeste  Familieforbundet for Verdensfred

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net