Index

Familieforbundet for verdensfred

En veiledning i å skape bedre familierDet som holder våre samfunn sammen, er våre forhold til våre medmennesker. Derfor er vår kjærlighet for våre medmennesker helt avgjørende. I hvilken utstrekning vi er i stand til å elske andre, bestemmer i hvilken utstrekning vi føler oss lykkelige.

Så det er ikke hva du sier, eller hvem du kjenner, som er viktig, men hva du gjør med det som er ditt, og hva slags forhold du har til andre.

Vi mennesker kan nemlig ikke føle oss 100% tilfredse hvis vi ikke opplever en kjærlighet vi føler er fullkommen, uansett om vi er rike eller fattige, uansett hva slags sosial posisjon vi har, uansett hvor mye kunnskap vi har, eller om vi er berømte eller ei. Kjærlighet er helt avgjørende for vår egen lykke. Vi oppdager at det derfor er en institusjon som er spesielt beregnet på å lære oss det nødvendige om kjærlighet.

Denne institusjonen er familien.


1.Kjærlighetens skole5.Menneskehetens utvikling og veien tilbake til Gud
2.Hjertets fire sfærer (verdener)6.Ekteskap basert på frihet med ansvar
3.Hensikten med ekteskap og familie7.De tre stadiene med ansvar
4.Våre problemer og vårt minimale forhold til Gud8.Velsignelsen og en ny begynnelse


Top  TopHvordan skape bedre familierNeste  Kjśrlighetens skoleFamilieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net