Index

Familieforbundet for verdensfred

En veiledning i å skape bedre familierHensikten med ekteskap og familie

1.  For ekteparet:  Det er i ekteskapet og familien mann og kone finner Guds sanne kjærlighet i hverandre.

2.  For barna:  Å oppleve Guds sanne kjærlighet gjennom foreldrene.

3.  For samfunnet:  Vår evne til å leve for våre medmennesker utvikles i ekteskapet og familien.

4.  For våre omgivelser:  Vi lærer å verdsette og respektere våre omgivelser i ekteskapet og familien.

5.  For Gud:  Gud planla å erfare den største glede og realisere sin hensikt med skapelsen basert på
    ekteskapet og familien.1.Kjærlighetens skole5.Menneskehetens utvikling og veien tilbake til Gud
2.Hjertets fire sfærer (verdener)6.Ekteskap basert på frihet med ansvar
3.Hensikten med ekteskap og familie7.De tre stadiene med ansvar
4.Våre problemer og vårt minimale forhold til Gud8.Velsignelsen og en ny begynnelse

Top  TopHvordan skape bedre familierNeste  Våre problemer og vårt minimale forhold til GudInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net