Index

Familieforbundet for verdensfred

En veiledning i å skape bedre familier


4.  Våre problemer og vårt minimale forhold til Gud

Det er ikke vanskelig å se hvordan mange av problemene i våre samfunn oppstår fordi så mange familier går i oppløsning. Hvorfor er nettopp familien så utsatt? Hva har skjedd med familien?

Hovedgrunnen til at familier ikke fungerer bra, er at vi aldri har hatt en modell på en ideell familie. Vi i Familieforbundet tror at Gud skapte oss for å ha et dypt forhold til oss. På den måten er han vår Far og vi hans sønner og døtre.

Hele menneskeheten er en stor familie.

Som Guds barn er vi nødt til å arve evnen til å uttrykke sann kjærlighet fra Gud. Menneskeslektens første forfedre falt og forlot Gud. Den ideelle verden Gud hadde planlagt, gikk tapt.

Etter hvert som menneskeslekten skapte samfunn og nasjoner, gjorde de det uten noe forhold til Gud. Vi mennesker skulle som individer ha utviklet vår kjærlighet til modenhet for så å skape modne og sunne ekteskap, som skulle ha vært velsignet av Gud. I stedet måtte vi kjempe mot fristelsen til å gjøre alt det onde vi fikk lyst på. Vi mistet evnen til å føle Guds hjerte.

Vi mennesker har alltid giftet oss, fått barn og skapt familier, men med et minimalt forhold til Gud, eller til og med helt uten et slikt forhold. Gud var derfor i uhyre liten grad i stand til å gi oss sin velsignelse og nåde.


1.Kjærlighetens skole5.Menneskehetens utvikling og veien tilbake til Gud
2.Hjertets fire sfærer (verdener)6.Ekteskap basert på frihet med ansvar
3.Hensikten med ekteskap og familie7.De tre stadiene med ansvar
4.Våre problemer og vårt minimale forhold til Gud8.Velsignelsen og en ny begynnelse


Top  TopHvordan skape bedre familierNeste  Menneskehetens utvikling og veien tilbake til GudInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net