Index

Familieforbundet for verdensfred

En veiledning i å skape bedre familier


6.  Ekteskap basert på frihet med ansvar

La oss ta for oss dyreverdenen. Dyr føler seg tiltrukket til det motsatte kjønn og parrer seg. Men Gud skapte dyrene til bare å ha slike forhold for at de skal kunne formere seg og få unger. Dyrene parrer seg og er fruktbare bare i parringstiden.

Vi mennesker er radikalt forskjellige fra dyrene på dette området. Vi uttrykker ikke bare vår kjærlighet til vår ektefelle når våre instinkter motiverer oss. Vi er de eneste skapte vesener som er blitt gitt frihet når det gjelder å uttrykke ekteskapelig kjærlighet.

Det ekteskapelige kjærlighetsforholdet er basert på frihet. Men det er ingen frihet hvis vi ikke er villige til å ta ansvar for vårt kjærlighetsliv. Vår verden i dag er sterkt preget av kaotiske kjærlighetsforhold fordi så mange nekter å ta på seg det ansvaret de har overfor sine nærmeste. Derfor går vi glipp av den sanne friheten vi er skapt for.


Ekteskapelig kjærlighet er den sentrale formen for kjærlighet. Avhengig av den kan et ektepar motta Guds kjærlighet og uttrykke Guds kjærlighet til barna i form av foreldrekjærlighet, som er selve kilden til barns kjærlighet.


1.Kjærlighetens skole5.Menneskehetens utvikling og veien tilbake til Gud
2.Hjertets fire sfærer (verdener)6.Ekteskap basert på frihet med ansvar
3.Hensikten med ekteskap og familie7.De tre stadiene med ansvar
4.Våre problemer og vårt minimale forhold til Gud8.Velsignelsen og en ny begynnelse


Top  TopHvordan skape bedre familierNeste  De tre stadiene med ansvarInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net