Index

Familieforbundet for verdensfred

En veiledning i å skape bedre familier


8.  Velsignelsen og en ny begynnelse

I Familieforbundet ber vi ektepar om å la Gud bli del av deres ekteskap gjennom Velsignelsen, som markerer en ny begynnelse på ekteskapet. Dette var idéen bak prosjektene Velsignelse '95, '97, '98 og '99.

Selv om vi har en lang vei foran oss, bør vi kunne love at vår kjærlighet skal forbli ren, og samtidig love Gud, kjærlighetens kilde, aldri å være utro mot vår ektefelle. Forholdet mellom mann og kone er det sentrale forholdet i en familie. Hvis dét svikter, vil hele familien bli ustabil. Ustabile familier skaper ustabile samfunn.

Løsningen på de enorme problemene falsk kjærlighet og familier som går i oppløsning, skaper, er å vie våre ekteskap til å skape sanne familier, basert på fundamentale familieverdier.

Hver familie har et potensiale til å bli målbevisst, dynamisk, idealistisk og sosialt konstruktiv. Dette potensialet kan realiseres hvis familien får en visjon som dreier seg om noe høyere enn sin egen eksistens, og hvis man opplever så mye kjærlighet i familien at man føler Guds nærvær.

En nasjon som har mistet sine drømmer, vil gå i oppløsning. Det samme gjelder for våre familier. Enhver familie trenger en visjon. Det er en av oppgavene til Familieforbundet å gi en slik visjon.


1.Kjærlighetens skole5.Menneskehetens utvikling og veien tilbake til Gud
2.Hjertets fire sfærer (verdener)6.Ekteskap basert på frihet med ansvar
3.Hensikten med ekteskap og familie7.De tre stadiene med ansvar
4.Våre problemer og vårt minimale forhold til Gud8.Velsignelsen og en ny begynnelse


Top  TopHvordan skape bedre familierNeste  startInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net