Index

SJU SKRITT SOM FØRER TIL SANN KJÆRLIGHETAlle, uten unntak, ønsker å bli lykkelige. Vi føler oss lykkelige når vi oppnår det vi ønsker oss. Men når vår streben etter å realisere våre ønsker fører til urettferdighet og at andre må lide, da blir vår glede heller kortvarig og overskygges av våre samvittighetskvaler. Vår samvittighet sier nei til det onde vi trakter etter, og som fører til urettferdighet. Samvittigheten lengter etter at vi bare realiserer våre gode ønsker, som fører til sann lykke. Likevel har vi mennesker siden tidenes begynnelse ikke lykkes i å kun gjøre det gode vi ville, hovedsakelig på grunn av uvitenhet.

Hva slags forståelse er det vi trenger for å bli lykkelige? Vitenskapelig? Politisk? Økonomisk? Nei - vi trenger forståelse av sann kjærlighet.

De følgende sju skritt til lykke og tilfredshet er ikke kun forståelige for innvidde, men er basert på sunn fornuft og en klar forståelse av kjærlighetens forskjellige dimensjoner. Du trenger ikke ta samtlige sju skritt med én gang. Allerede etter ett skritt vil du oppdage utrolig mye å glede deg over. Hvert skritt leder imidlertid naturlig over i det neste. Ved å lese videre vil du få en forståelse som, hvis omsatt i praksis, vil forbedre livet ditt.


Kjærlighetens forskjellige dimensjoner
1.Å leve for den større helhet5.Invester deg i familien din
2.Å ta vare på sitt åndelige liv6.Å la familien din investere seg i å tjene samfunnet
3.Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplin7.Basér livet ditt på åndelige lover og få et velsignet ekteskap
4.Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle En invitasjon


Top  TopSju skritt som fører til sann kjærlighetNeste  Kjærlighetens forskjellige dimensjonerFamilieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net