Index

SJU SKRITT SOM FØRER TIL SANN KJÆRLIGHET


Kjærlighetens forskjellige dimensjoner


Barns kjærlighet

Som et spebarn er du ikke i stand til å gi særlig mye. Du er imidlertid veldig flink til å motta og er fullstendig selvopptatt. Det er ikke noe galt i det. Det er normalt for spebarn. Du er både søt og hjelpeløs fordi det ble planlagt slik. På den måten blir nemlig foreldrene sterkt motivert til å gi deg sin kjærlighet. Det er helt avgjørende at du mottar rikelig med kjærlighet på dette utviklingsstadiet, slik at du er i stand til å gi kjærlighet på de høyere utviklingstrinn.

Søskenkjærlighet

Her begynner vi å lære hva det vil si å dele med andre. Hvis du hjelper noen, vil vedkommende gjøre noe til gjengjeld. En milepæl er nådd i utviklingen av din søskenkjærlighet når det går opp for deg at det er du som burde ta initiativet ved å være den første til å gi. Fullkommen kjærlighet blir mulig når vi blir i stand til å gi selv om vi ikke mottar. Da blir det også mulig å lykkes med våre ekteskap.

Ekteskapelig kjærlighet

En viktig del av livets lykke avhenger av evnen til å ha et intimt kjærlighetsforhold til sin ektefelle. Når vi gir 100% av oss selv, fysisk og åndelig, kommer det guddommelige inn i våre liv på en substansiell måte og gir oss energi til å leve et liv fullt av glede og lykke. Sanne ekteskap er evige og absolutte.

Foreldrekjærlighet

Den høyeste av disse formene for kjærlighet er den foreldrene gir til sine barn. Den er betingelsesløs og bærer preg av selvoppofrelse og at man investerer seg selv. Foreldrekjærlighet dreier seg om å leve for andre. Vi opplever den høyeste glede basert på denne formen for kjærlighet.


Kjærlighetens forskjellige dimensjoner
1.Å leve for den større helhet5.Invester deg i familien din
2.Å ta vare på sitt åndelige liv6.Å la familien din investere seg i å tjene samfunnet
3.Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplin7.Basér livet ditt på åndelige lover og få et velsignet ekteskap
4.Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle En invitasjon


Top  TopSju skritt som fører til sann kjærlighetNeste  Å leve for den større helhetInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net