Index

SJU SKRITT SOM FØRER TIL SANN KJÆRLIGHET


Andre skritt

Å ta vare på sitt åndelige liv

I oppveksten begynner du etter hvert å lure på ting som evigheten, hvordan alt ble til, og hva slags Gud står bak det hele. Å bli bevisst den usynlige Skaperen og utvikle evnen til å gjøre ting i harmoni med ham er en meget dyp opplevelse. Hva fikk mennesker som Frans av Assisi, Buddha og Moses til å gi opp et liv i overflod til fordel for et enkelt liv preget av ydmykhet? De oppdaget at fysisk glede blekner i sammenligning med lykken som strømmer gjennom vårt sinn når vi blir ett med Gud.

Salmene uttrykker selve kjernen i denne lengselen etter Gud slik: "Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud". Augustin lengtet sårt etter Gud: "Sjelen min finner ikke hvile, før den hviler hos deg, Herre". Det er da ikke rart at vi føler oss tomme og uten åndelig fotfeste hvis vi ikke finner Gud.

Våre foreldres kjærlighet for oss er et uttrykk for Guds foreldrekjærlighet. Det var imidlertid ikke de som skapte selve ønsket om å vise kjærlighet. Gud er kilden til kjærlighet. Det er umulig å oppdage noe større enn at Gud er til og elsker oss som vår Far. Velsignet er de som finner Gud tidlig i sitt liv og følger hans veiledning.


Kjærlighetens forskjellige dimensjoner
1.Å leve for den større helhet5.Invester deg i familien din
2.Å ta vare på sitt åndelige liv6.Å la familien din investere seg i å tjene samfunnet
3.Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplin7.Basér livet ditt på åndelige lover og få et velsignet ekteskap
4.Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle En invitasjon


Top  TopSju skritt som fører til sann kjærlighetNeste  Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplinInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net