Index

SJU SKRITT SOM FØRER TIL SANN KJÆRLIGHET


Fjerde skritt

Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle

I dag lærer vi å sette spørsmåltegn ved alt mulig. Ekteskap basert på trofasthet er intet unntak. Det er tradisjonelt blitt betraktet som det fornuftigste valg når det gjelder å finne en god ramme rundt et aktivt seksualliv, samtidig som det gir størst mulig trygghet og mest mulig glede. I dag innser imidlertid flere og flere at misbruk av kjærlighet får alvorlige følger. Har man flere seksualpartnere, er risikoen desto større til å pådra seg AIDS og forskjellige kjønnssykdommer. Fri sex får imidlertid langt alvorligere konsekvenser for ens ånd. Du kommer helt sikkert til å bli plaget av skyldfølelse hvis du misbruker din seksualitet. Det er store sjanser for at du må slite med en redusert selvrespekt resten av livet. Du kommer også til å angre på det du har gjort så lenge du lever. Langt verre er likevel faren forbundet med en rasende, forsmådd kjæreste. Sjalusi kan fort få fatale følger når man har å gjøre med et menneske som ikke tåler å bli avvist. Tusenvis av kriminelle handlinger blir begått på grunn av utroskap.


“Noen av dem som begår slike drap, kan være psykotiske […], lide av personlighetsavvik […] mens andre igjen kan føle seg sveket av sin partner og føle sterk sjalusi, mener rettspsykiater Kjell Noreik. […] Psykiater Berthold Grünfeldt mener at det er to hovedgrunner til drap innen familiene. Den ene er at folk mister kontakten med virkeligheten og blir sinnssyke, enten deprimerte eller schizofrene. Den andre hovedgrunnen er sjalusi”.
Fra ”Depresjon og sjalusi bak familietragedier”, en artikkel av Arnt Folgerø, NTB, i Aftenposten, aftenutgaven, tirsdag 21. januar 2003, side 4.

”Sjalusi er kjærlighetens bakside.  Når vi involverer oss i andre mennesker, vil vi alltid få en reaksjon dersom partneren interesserer seg for andre,” mener psykolog Inge Jarl Støylen [ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen].
  Hverdagssjalusien [handler om] alt fra ”små stikk i brystet”, til skuffelse og raseri over å ha blitt sveket.  I sitt mest ekstreme utslag ender sjalusien i vold eller enda verre, drap. […]  ”Man kan utvikle usikkerhet overfor partneren, og få et ambivalent forhold: Samtidig som man er glad i det andre mennesket, blir man hatefull – og reagerer irrasjonelt og utagerende,” forklarer [Per] Schioldborg, [professor i psykologi ved Universitetet i Oslo].  Som psykolog har han vært med på å behandle noen av tilfellene der sjalusien blir en sykdom.  ”Da havner man lett i aggresjonen.  Det er også vanlig at man reagerer med taushet – og isolerer partneren – eller oppfører seg veldig egosentrisk”.
- Fra ”Kjærlighetens bakside”, en artikkel i Dagsavisen, lørdag 27. april 2002, side 25.

De kortvarige gleder utroskap gir, har ikke noe med kjærlighet å gjøre. Sann kjærlighet kommer til uttrykk når du gjør noe som gagner et menneske du bryr deg om. Utroskap derimot ødelegger familien. Alle i familien lider bare fordi du fulgte en plutselig innskytelse, uten å tenke på fremtiden. Fri sex ødelegger til og med hele nasjoner. Romerriket er bare ett eksempel; USA er muligens i ferd med å bli enda ett.


Kjærlighetens forskjellige dimensjoner
1.Å leve for den større helhet5.Invester deg i familien din
2.Å ta vare på sitt åndelige liv6.Å la familien din investere seg i å tjene samfunnet
3.Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplin7.Basér livet ditt på åndelige lover og få et velsignet ekteskap
4.Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle En invitasjon


Top  TopSju skritt som fører til sann kjærlighetNeste  Invester deg i familien dinInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net