Index

SJU SKRITT SOM FØRER TIL SANN KJÆRLIGHET


Femte skritt

Invester deg i familien din

Familien er ment å være stedet der alle er innstilt på å praktisere sann kjærlighet. Familielivet er helt avgjørende for vårt velvære. Kjærligheten mellom mann og kone er selve grunnlaget for livslykke. Forskjellige studier viser at man har langt større glede av sex innen ekteskapet enn i affærer som ikke har noe med å ta ansvar å gjøre, enten det dreier seg om før-ekteskapelige eller utenom-ekteskapelige affærer. Planlegg å ha en familie med minst to barn, slik at du og dine barn vil nyte godt av alle de forskjellige forholdene innen familien.

En familie der pappa og mamma virkelig elsker hverandre, gir selvsagt barna den største trygghet. Forskjellige studier viser at de fleste som kommer ut på skråplanet, kommer fra hjem som ikke fungerer eller er gått i oppløsning. Sunne familier produserer langt mindre kriminalitet, stoffmisbruk, uønsket graviditet, aborter og nevroser. Hele samfunnet høster fordelene av slike familier.


Kjærlighetens forskjellige dimensjoner
1.Å leve for den større helhet5.Invester deg i familien din
2.Å ta vare på sitt åndelige liv6.Å la familien din investere seg i å tjene samfunnet
3.Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplin7.Basér livet ditt på åndelige lover og få et velsignet ekteskap
4.Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle En invitasjon


Top  TopSju skritt som fører til sann kjærlighetNeste  Å la familien din investere seg..Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net