Index

SJU SKRITT SOM FØRER TIL SANN KJÆRLIGHET


Sjuende skritt

Basér livet ditt på åndelige lover og få et velsignet ekteskap

Hvis du ikke lever i samsvar med de fysiske lover, vil du skade deg selv og andre. Når du lever i harmoni med naturen og dens lover, holder du deg frisk, samtidig som du får stor glede av skapelsen. På samme måte, hvis du ikke lever i samsvar med de åndelige lover, risikerer du å miste din åndelige helse. På samme måte som vår fysiske kropp krever fysisk føde, krever vår ånd åndelig føde. Selvoppofrelse og å lære å investere seg for andre er forutsetninger for å få tilstrekkelig næring for vår ånd. Når du lever for dine medmennesker, vokser du åndelig. Ditt liv blir mer og mer basert på den åndelige virkelighet.

På familieplan er et sant ekteskap selve grunnlaget for et slikt liv. Det er imidlertid umulig å oppnå et sant ekteskap alene! Forutsetningen er en mann og en kvinne som trekker lasset sammen. Opp gjennom historien har hver eneste kultur vært preget av et problematisk forhold mellom mann og kvinne. Dette har forhindret Gud i å velsigne alle de ekteskap som er blitt inngått. Problemet har alltid vært egoisme. Egoismens fundamentale årsak ligger på det åndelige plan. De forskjellige åndelige tradisjoner beskriver opprinnelsen til selviskhet som Satan, Iblis, maya, begjær, misbruk av sex, osv. Denne opprinnelsen har gitt seg utslag i utroskap, mord og en verden full av lidelse.

Den fundamentale årsak til konflikter i familien er at Gud aldri har kunnet involvere seg i vårt familieliv. Hvis Gud ikke blir del av våre ekteskap, vil det heller ikke være sann kjærlighet i våre familier.

Gud vil gjerne ha en sentral rolle i sine barns ekteskapelige kjærlighet. Han vil at kjærligheten mellom mann og kone skal bli helt enestående. Etter han har gitt sin velsignelse, kan Gud begynne å være til stede i familien din. Du kan da begynne å føle hans nærvær og få en familie som opplever kjærlighet i overflod.

I dag har du muligheten til å motta slik velsignelse ved å delta i en ganske enkel, men likevel utrolig betydningsfull seremoni. Å få ditt ekteskap velsignet betyr nemlig at du og din familie kan være sammen i kjærlighet i all evighet. I slike ekteskap der begge ektefeller er uselviske og omsorgsfulle, vil de ikke gjøre noe som får den andre til å lide. Det krever en kjempeinnsats for å få et ekteskap til å lykkes; vi har behov for hjelp fra oven hele tiden.

Vi markerer de viktigste begivenhetene i våre liv med forskjellige seremonier. Men hva er viktigere enn å feire Guds nærvær i våre ekteskap? Gud kaller alle par til å få sine ekteskap velsignet av ham i dag. Veien til lykke og tilfredshet er i ferd med å åpne seg foran deg.


Kjærlighetens forskjellige dimensjoner
1.Å leve for den større helhet5.Invester deg i familien din
2.Å ta vare på sitt åndelige liv6.Å la familien din investere seg i å tjene samfunnet
3.Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplin7.Basér livet ditt på åndelige lover og få et velsignet ekteskap
4.Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle En invitasjon


Top  TopSju skritt som fører til sann kjærlighetNeste  En invitasjonInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net