Index

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP

Kjærlighet, en kunst vi vet altfor lite om  |  Er vi nødt til å velge mellom lidenskap og trofasthet?
De kulturelle omgivelsers negative innstilling til familien | Forelskelse og tiltrekning til det motsatte kjønn
Kjærlighetens åndelige dimensjon  |  Kjærlighetens destruktive side  |  Løsningen: Guds evige familieideal
Hvordan falsk kjærlighet ødela idealet  |  Historiske forsøk på å realisere idealet som sanne foreldre utgjør
Lammets bryllup - begynnelsen på en ny tidsalder for ekteskapet

1.2  De kulturelle omgivelsers negative innstilling til familien

Våre verdier er helt snudd på hodet i dag. Lidenskapelig kjærlighet og å ha flere seksualpartnere er blitt verdier Hollywood-kulturen setter i høysetet. Religion har tradisjonelt sett fremstilt ekteskapet som den eneste riktige ramme rundt kjærligheten mellom mann og kvinne. Media og underholdningsindustrien presenterer imidlertid et helt annet bilde. De sørger for at vi hele tiden blir utsatt for bilder som sier at virkelig stimulerende kjærlighet kun finnes utenfor ekteskapet. Mer enn 90% av kjærlighetsscenene på våre filmlerreter er fra forhold utenom ekteskapet.

Det stadig voksende antall familier som går i oppløsning, i tillegg til at mange forkaster familien som institusjon, er begge tegn på at menneskeheten nå er i ferd med å søke etter en mer ekte opplevelse av kjærlighet. Vi må likevel innse at det ikke er ved å ødelegge den institusjon familien representerer, at vi kan finne sann kjærlighet, men tvert imot ved å utvikle våre familier til fullkommenhet og ved å realisere den høyere hensikt med familien. Ekteskapet er den nødvendige ramme for å utvikle sann kjærlighet. Sann kjærlighet er den sterkeste av kreftene i mennesket og er derfor det eneste virkelig ubrytelige bånd mellom mann og kone.

Hvert enkeltmenneske må i dag selv ta ansvar for å få et stabilt ekteskap. Ingen kan regne med å få noen hjelp lenger fra samfunnets struktur og skikker til å finne en slik stabilitet. Våre kulturelle omgivelser har nemlig i høyeste grad en negativ innstilling til verdiene som er selve forutsetningen for stabile ekteskap. I tillegg har færre og færre unge eksempler hverken i sine egne familier eller samfunn på andre som har greid å skape lykkelige ekteskap.


«Vi tilhører en kultur hvor det synes å gå en skjebnesvanger moralsk brist tvers gjennom ekteskap og samboerskap. Lysten er blitt etisk prinsipp og sødmen er blitt moralsk norm».
(Fra «Utroskapens skyhøye pris», en artikkel ved Per Arne Dahl, prest, forfatter og tidligere leder for Modum Bads samlivssenter, Aftenposten, søndag 20. oktober 1996, side 26).


En gladmelding:

Regjeringen vil sende alle foreldre på samlivskurs. Alle ektepar og samboere skal få tilbud om en dags gratis samlivskurs av regjeringen, når de får sitt første barn. […] Det er i regjeringens familiemelding, som familieminister Laila Dåvøy la fram i Bergen onsdag ettermiddag, storsatsingen på gratis samlivskurs blir lansert. Målsettingen er at både ektepar og samboere skal få bedre hjelp til å håndtere konflikter og mestre samlivet. Dåvøy håper at i hvert fall halvparten av landets kommuner i løpet av et par år kan ha tilbud om slike kurs til nybakte foreldrepar. Om lag 40 000 norske kvinner og menn blir hvert år foreldre for første gang. Statsråden er spent på etterspørselen, for dette vil være et frivillig tilbud.
Fra ”Samliv med helsegevinst”, en artikkel av Jan Arild Holbek i Vårt land, fredag 2. mai 2003, side 4-5.

14 år etter at ideen om samlivskurs vart latterliggjort og torpedert, var det i går brei samling i Stortinget om å tilby gratis kurs for alle nybakte foreldre.
  Siden 1989 har det vakse fram mange tilbod om kurs i frivillig regi.  No skal det offentlege sikre tilbod om gratis kurs til alle som får det fyrste barnet sitt.
 - Fra "Frå strid til samling - Stort fleirtal i Stortinget for samlivskurs", en artikkel av Johannes Morken i Vårt Land fredag 28. november 2003, side 2-3.


Top  TopKjærlighet og EkteskapNeste  Forelskelse og tiltrekning til det motsatte kjønn


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net