Index

Familieforbundet for verdensfred og enhet

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP

Kjærlighet, en kunst vi vet altfor lite om  |  Er vi nødt til å velge mellom lidenskap og trofasthet?
De kulturelle omgivelsers negative innstilling til familien | Forelskelse og tiltrekning til det motsatte kjønn
Kjærlighetens åndelige dimensjon  |  Kjærlighetens destruktive side  |  Løsningen: Guds evige familieideal
Hvordan falsk kjærlighet ødela idealet  |  Historiske forsøk på å realisere idealet som sanne foreldre utgjør
Lammets bryllup - begynnelsen på en ny tidsalder for ekteskapet

1.3  Forelskelse og tiltrekning til det motsatte kjønn

For at vi skal kunne lykkes i å skape varige ekteskap, som ikke går i stykker, er det viktig at vi ikke bare baserer forholdet til vår ektefelle på det vi oppfatter som en naturlig tiltrekning som vi ikke har noen kontroll over, og derfor forholder oss passivt til. Slik tiltrekning til det motsatte kjønn er dessuten noe høyst foranderlig. Uttrykket «å falle for noen» er et godt eksempel på dette. Det er lett å falle for en tiltrekkende person av det motsatte kjønn. Mange tror at vi ikke har noen kontroll over hvem vi blir forelsket i, at det er skjebnen som bestemmer det. Når vi derfor etter en tid går lei dette «kjærlighetsforholdet», som helt og fullt var basert på  forelskelse, er det veldig lett å bli forelsket i en ny person og bryte det første forholdet.Top  TopKjærlighet og EkteskapNeste Kjśrlighetens Śndelige dimensjon


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net