Index  |  Meny

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP

4.2  En sann familie - et åndelig sentrum der Gud kan være til stede

For pastor og fru Moon er hver familie som er basert på sann kjærlighet, et åndelig sentrum, der Gud kan være til stede, og oppfyller i den forstand fullt og helt det enhver kirke har sett på som sin oppgave. En sann familie er en slags kjærlighetens skole, der enhver kan utvikle sitt hjerte, som barn, som ektemann eller kone og som far eller mor. Det er i familien vi mennesker kan lære oss å bli levende uttrykk for Guds kjærlighet, idet vi utvikler en harmoni mellom sinn og kropp, og på den måten viser kjærlighet i våre hverdagsliv og våre samfunn.

En sann familie er kilden til liv og kjærlighet, en kilde vi kan ta av i det uendelige. En sann familie er også et fullendt og komplett bilde av Guds kjærlighet. Fader Joseph H. Fichter, jesuitt og professor i sosiologi ved det katolske Loyola Universitetet i New Orleans, sammenfatter det revolusjonære aspektet ved pastor Moons lære slik:

«Man har i altfor liten grad snakket om de positive resultatene av Enhetsbevegelsens aktiviteter på områder som ekteskap og familie. Å være kalt innebærer for katolikkene å måtte nøye seg med et liv som krever et permanent sølibat, det være seg i prestegjerningen eller i klosterlivet. Dette har vært den uovertrufne åndelige veien til personlig frelse. Det har riktig nok alltid vært akseptert at man heller ville gifte seg, men det har i beste fall vært sett på som en risikofylt vei tilbake til Gud. Medlemmene av Enhetsbevegelsen har snudd problemet på hodet: Hvis man virkelig vil gjøre Guds vilje, hvis man vil påta seg det høyeste kall, hvis man ønsker å leve et sant åndelig liv, da er det viktig å gifte seg og få barn».

For første gang i menneskets historie er det blitt klart at man må gifte seg for å kunne realisere sitt høyeste åndelige potensiale og erfare Guds kjærlighet på en fullkommen måte. Som den rake motsetning til vår tids tendens til å se på ekteskapet som mindre og mindre viktig, gir pastor og fru Moon en ny forståelse av ekteskapets Gud-gitte verdi. De ser på ekteskapet som selve porten til himmelriket på Jorden og inngangsbilletten til en total opplevelse av Guds kjærlighet. De er blitt kalt til å hjelpe oss alle med vår åndelige vekst, slik at vi kan realisere vårt potensiale til å bli Guds sønner og døtre og på den måten bli forberedt for å lykkes i våre ekteskap.Top  TopKjærlighet og Ekteskap
Guds evige familieideal
Neste Barnets behov for sanne foreldre

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net