Index  |  Meny

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP

5.2  Det ødelagte idealet

Syndefallet innebar at det mest dyrebare ble ødelagt, nemlig kjærlighet. Det er av den grunn Adam og Eva skammet seg over sitt kjærlighetsliv og begynte å assosiere sine kjønnsorganer med en følelse av skam. Det var nemlig gjennom misbruk av kjønnsorganene at det onde kom inn i verden. Dette førte til at det ble umulig å danne harmoniske familier og samfunn.

Historien om Adam og Eva viser oss dessuten hvordan idealet som Sanne Foreldre utgjør, ble ødelagt (gikk tapt). Dette idealet er selve grunnsteinen til Guds rike. Ved å basere sin ekteskapelige kjærlighet på en motivasjon preget av umodenhet og følelser som avvek fra det som skulle ha vært det normale, mistet Adam og Eva samtidig sin mulighet til å bli levende uttrykk for Guds foreldrekjærlighet. Dette resulterte i hatet og volden som ifølge Bibelen preget deres sønner, Kain og Abel, sitt forhold til hverandre. Dette innebærer at menneskets seksuelle utskeielser er den opprinnnelige årsak til all vold. Vi forstår dessuten at vi mennesker aldri kan akseptere hverandre som søsken uten først å ha opplevd sann foreldrekjærlighet.

Ifølge Guds ideal skulle familien ha blitt selve grunnlaget for et harmonisk samfunn og samtidig gitt oss de rette omgivelser for at våre hjerter fritt skulle kunne utvikle seg. Ingenting kan erstatte familien på dette området.

Likevel, på grunn av syndefallet, som involverte menneskets første forfedre, er familien også blitt stedet der all slags bitterhet og mentale lidelser går i arv, og der generasjon etter generasjon føler seg fremmedgjort og utestengt. Det var om slike familier André Gide - og mange intellektuelle etter ham - utbrøt: "Familier, jeg hater dere. Stengte hjem! Lukkede dører! Den lykke dere er i besittelse av, passer dere godt på å ikke dele med andre!"Top  TopKjærlighet og Ekteskap
Hvordan falsk kjærlighet ødela idealet
Neste Historiske forsøk på å realisere idealet som sanne foreldre utgjør

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net