Index  |  Meny

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP

6.  Historiske forsøk på å realisere idealet som sanne foreldre utgjør


6.1

Kristen frelse omfatter ikke ekteskapelig og seksuell kjærlighet

Opp gjennom tidene, helt fra de første mennesker, har derfor våre samfunn aldri vært fri fra misbruk av kjærlighet. Kjærlighet er blitt misbrukt så ofte at vi må gjenskape den opprinnelige, sanne kjærligheten. Vi må bli frelst fra falsk kjærlighet. Kjærligheten kan bare bli gjenskapt fullt ut gjennom ekteskap og familie.

Sentralt i pastor og fru Moons lære er at Gud har arbeidet opp gjennom historien for å gjenskape det tapte familieidealet. Det er i den sammenheng interessant å merke seg hvordan Gud har arbeidet gjennom familier, f eks Adams familie, Noahs familie, Abrahams familie, Isaks familie, Jakobs familie, Mose familie, osv.

Pastor Moon forklarer at hensikten med Guds arbeid opp gjennom historien rett og slett dreier seg om å gjenoppreise idealet som sanne foreldre representerer, og som gikk tapt på grunn av syndefallet. Dette var oppgaven Gud betrodde til Jesus. Som den nye Adam, som fullt ut var Guds sønn, lyktes Jesus, takket være sin mektige kjærlighet og totale selvoppofrelse, i å bli menneskehetens universelle far, som kan gi åndelig gjenfødelse. For å befri mennesket fullt ut fra synd skulle imidlertid Jesus i tillegg ha gjenvunnet det tapte idealet som sann ekteskapelig kjærlighet utgjør, og så stiftet den første sanne familie i menneskehetens historie. På denne måten ville han ha lagt grunnlaget for Guds rike på Jorden, som han sa var nært forestående.


«Det endelige mål med Guds frelsesarbeid består i at en mann og en kvinne, som representerer henholdsvis Adam og Eva, blir gjenoppreist som Sanne Foreldre, sentrert om Guds sanne kjærlighet».
- Pastor Sun Myung Moon.

Jesus kunne ikke oppfylle denne oppgaven fordi han ble forfulgt av datidens religiøse ledere, noe som førte til hans altfor tidlige død. Hans foreldre og slektninger, Maria, Josef og Sakarja, skulle ha hjulpet Jesus. Da ville han nemlig ha kunnet oppfylle sin egentlige oppgave.

Denne mangelen på støtte fra sine egne kommer da også til uttrykk i Bibelen. La oss se på Joh 2,1-4. Ved bryllupet i Kana sa Maria til Jesus at nå var det ikke mer vin igjen. Jesus svarte: "Hva har jeg med deg å gjøre, kvinne? Min time er ennå ikke kommet" (fra 1930-utgaven).

Døperen Johannes, som var Jesu nære slektning, og som skulle vitne om Jesus, tvilte sterkt på at Jesus var Messias. Les bare Matt 11, 3, der døperen spør: "Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?"

Dette er noe Jesus har åpenbart til pastor Moon, og som virkelig utfordrer doktriner som har vært alminnelig akseptert i 2 000 år.Top  TopKjærlighet og EkteskapNeste Kristen frelse omfatter ikke ekteskapelig og seksuell kjśrlighet

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net