Index  |  Meny

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP

6.1  Kristen frelse omfatter ikke ekteskapelig og seksuell kjærlighet

Jesus var bare i stand til å åpne veien som fører til en delvis frelse, som kun omfatter det åndelige, og som er uten direkte konsekvenser for ekteskapelig og seksuell kjærlighet. En slik frelse går ikke i arv fra generasjon til generasjon. Kristen dåp er et godt eksempel på dette. Mange tror at dåpen løsriver dem fra Adam og Evas falne arvelinje og samtidig innpoder dem i Kristi arvelinje. Likevel må hver eneste generasjon la seg døpe. På grunn av korsfestelsen måtte kristendommen likeledes gi avkall på Guds rike her på Jorden og ta til takke med et løfte om evig lykke i livet etter døden, i et rike som ikke er av denne verden.

Veiledet av Jesu levende ånd har kristendommen gjort familien til sentrum av sitt samfunnsideal. Sammen med andre religioner er de kristne kirker i dag involvert i kampen for å forsvare familieverdiene, selv om de likevel ikke har den nødvendige åndelige kraft til fullt ut å manifestere det idealet som en sann familie utgjør. På samme måte som en profet som forutsier fremtidige begivenheter, har kristendommen gitt oss et løfte og håp, men ikke den konkrete oppfyllelse av disse.Top  TopKjærlighet og EkteskapNeste Lammets bryllup - begynnelsen på en ny tidsalder for ekteskapet

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net