Index

KJÆRLIGHET OG EKTESKAP

Kjærlighet, en kunst vi vet altfor lite om  |  Er vi nødt til å velge mellom lidenskap og trofasthet?
De kulturelle omgivelsers negative innstilling til familien  |  Forelskelse og tiltrekning til det motsatte kjønn
Kjærlighetens åndelige dimensjon  |  Kjærlighetens destruktive side  |  Løsningen: Guds evige familieideal
Hvordan falsk kjærlighet ødela idealet  |  Historiske forsøk på å realisere idealet som sanne foreldre utgjør
Lammets bryllup - begynnelsen på en ny tidsalder for ekteskapet

7.  Lammets bryllup - begynnelsen på en ny tidsalder for ekteskapet

Sun Myung Moon begynte å søke etter den dypeste forståelse av sannheten i 1935. Påskemorgen det året hadde den unge koreaneren en åndelig opplevelse som snudde opp-ned på hans liv. Jesus ba ham å påta seg oppgaven Jesus selv ikke hadde kunnet fullføre. Pastor Moon investerte seg helt og fullt for å finne svar på sine spørsmål. Hans liv ble sterkt preget av bønn, prøvelser og lidelse. På den måten kunne han arve det åndelige fundamentet Jesus hadde opprettet og tilegne seg de åndelige kvalifikasjoner for å kunne realisere Guds løfte om en sann og evig kjærlighet i mann-kvinne-forholdet. Derfor giftet han seg med Hak Ja Han i 1960. Gud hadde forberedt henne spesielt for denne oppgaven.

Gud velsignet deres ekteskap, som representerer spiren til en ny verden, som er helt forvandlet av Guds fulle nærvær i ekteskapelig kjærlighet. Det gjør det mulig for hver mann og kvinne her på Jorden å realisere i sitt eget liv idealet som sanne foreldre utgjør.

Jesus sammenlignet Guds rike med en bryllupsfest, som Gud hadde forberedt for sin sønn, men som de inviterte ikke kom til (Matt 22, 1-14). Johannes' åpenbaring, der det er flere profetier om Messias' annet komme, taler om "Lammets bryllup":

«La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Linet er de helliges rettferdige gjerninger. [...] Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid» - (Åp 19,7-9).

Et annet sted sier en engel til Johannes: "Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru" (Åp 21,9). Bruden står også omtalt flere andre steder.

Disse skriftstedene betyr at når Messias kommer for andre gang, skal han gifte seg og sammen med sin brud bli menneskehetens Sanne Foreldre.

Pastor og fru Moon legger vekt på at frelse ikke bare er en individuell forsoning med Gud.   Frelse innebærer mye mer. Det er umulig å bli fullt ut frelst uten at våre familier blir steder der vi lærer og erfarer de forskjellige former for kjærlighet vi nevnte ovenfor.

"Den som ikke elsker, er fremdeles i døden" (1. Joh 3,14). Det er vår egen selviskhet som gjør at vi ikke elsker våre medmennesker. Det er i familien vi lærer å elske andre.

I dag er endelig grunnlaget for Guds rike opprettet her på Jorden, og det er mange som håper å få del i det.Top  TopKjærlighet og EkteskapNeste  Kjśrlighet og ekteskap

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net