Index
Familieforbundets symbol

DEN SANNE FAMILIE OG DET SANNE UNIVERS SOM BEGGE HAR SANN KJÆRLIGHET SOM SENTRUM

Ærede gjester fra Washington DC og andre steder, kjære alle dere ansatte i Washington Times, fremragende forfattere, mine damer og herrer!


To viktige taler

Læren om de tre subjekter

Oppe, nede, høyre, venstre, foran og bak

Den nødvendige standard

Intet grunnlag for individualisme

Når to blir fullkomment ett

Absolutt sex og fri sex

En 180 ° forskjellig retning

Å investere seg igjen og igjen

For å skape en forent, fredelig verden

Den som viser mest kjærlighet

En ny verden

Jeg er dypt takknemlig at dere har tatt dere tid, midt oppe i et travelt program, til å komme til dette møtet.
Idet vi i dag feirer 15-års jubileet til Washington Times, er det umulig for meg å ikke være dypt rørt. For femten år siden, da verden "ble kastet hit og dit" på den kalde krigens "frådende hav", grunnla jeg Washington Times for å oppfylle Guds desperate ønske om å frelse vår verden. Siden da har jeg investert meg i å utvikle Washington Times med håp om at USA, dette velsignede landet, vil oppfylle sin oppgave overfor resten av verden, nemlig å bygge Guds nasjon. Hele tiden har jeg kjempet en ensom kamp og stått overfor enorme vanskeligheter. Folk lo av meg i forakt mens jeg investerte hele mitt hjerte og all min kraft i Washington Times slik at den skulle kunne utvikle seg som en avis som kjemper for rettferdighet, og som er seg sitt journalistiske ansvar bevisst.
I dag har Washington Times-konsernet grunn til å være stolt over å ha utviklet seg til å bli et globalt mediaforetagende i verdensklasse. Siden slutten på den kalde krigen har verden begynt å forstå at Washington Times hele tiden hadde fulgt den rette linjen i sin dekning av den kalde krigen. Den rolle vi spilte er ikke å komme utenom når historiebøkene skal skrives. Verden har nå begynt å anerkjenne at Washington Times sine store anstrengelser også i dag virkelig er presserende og nødvendige for å gi nytt liv til USAs og verdens moralske og åndelige verdier.
Jeg er dypt takknemlig til alle ansatte i Washington Times. Dere har arbeidet hardt sammen med meg for å utvikle Washington Times. Jeg er også dypt takknemlig til alle amerikanske og internasjonale ledere som hele tiden har støttet oss.

To viktige taler

Det mest dyrebare jeg kan tilby dere, fra mitt dypeste hjerte, som et uttrykk for min takknemlighet på denne spesielle dagen, er å introdusere dere til det jeg anser for å være de to viktigste talene jeg holdt på min siste verdensomfattende taleturné.

Jeg tenker da på "Planen Gud har fulgt gjennom historien for å bringe frelse, i lys av Prinsippene" og "På sporet etter universets opprinnelse". Vi trenger absolutt en løsning på problemene med seksuell umoral, ødeleggelsen av familien og fremmedgjøring blant de unge. Disse to talene gir fundamentale løsninger på disse problemene. Når dere alle drar hjem igjen, håper jeg dere vil ta dere tid til litt refleksjon. Når dere skulle ønske dere kunne uttrykke mer kjærlighet overfor familiene deres, les da disse to talene sammen som en familie og tenk dypt. Jeg er overbevist om at det kan hjelpe dere og deres familier til å oppnå harmoni og ekte lykke.
Jeg vil foreslå at dere leser disse to talene like mange ganger som antall år siden dere ble født. Hvis dere er over åtti, les da talene mer enn åtti ganger. Desto mer dere leser disse talene, desto mer himmelsk velsignelse og lykke vil komme til dere. Jo mer dere leser dem, jo mer fred vil på en naturlig måte automatisk fylle deres familier. Jeg oppfordrer dere til å lese mer!
Tittelen på den første talen er "Planen Gud har fulgt gjennom historien for å bringe frelse, i lys av Prinsippene". Jeg vil kort bare nevne noen av hovedpunktene. I og med syndefallet mislyktes familien til den første Adam fullstendig. Derfor kom Jesus som den andre Adam for å gjenoppreise på det nasjonale plan fiaskoen i den første familie. Den første Adam ble den falne Adam. Av den grunn kom Jesus som Messias, som den andre Adam. Men fordi Jesus ikke var i stand til å opprette en familie med sanne foreldre, må Messias komme tilbake som den tredje Adam og på det globale plan gjenoppreise gjennom godtgjørelse oppgaven til sanne foreldre. Dette er oppgaven til Herren av Det annet komme, som kommer som den tredje Adam. Han må derfor bringe Det gamle testamentes tidsalder, Det nye testamentes tidsalder og Det fullførte testamentes tidsalder til sin fullførelse. Denne talen gjør det også helt klart at det frelse fundamentalt sett dreier seg om, er gjenoppreisningen av den opprinnelige arvelinje. Derfor vil de store bryllupsseremoniene vi kaller Velsignelses-seremonier, bli spredt og bli holdt over hele verden. Dette er et tegn på at vi er gått inn i Det fullførte testamentes tidsalder sentrert om De Sanne Foreldre.
Tittelen på den andre talen er "På sporet etter universets opprinnelse". Siden det var misbruk av kjærlighet som førte til menneskets fall, mistet mennesket sann kjærlighet. Dermed oppsto et problem: Hvordan kan vi gjenvinne sann kjærlighet? Å miste sann kjærlighet er ensbetydende med å falle gjennom et utuktig forhold. Sann kjærlighet ble med andre ord til falsk kjærlighet fordi kjønnsorganene ble misbrukt. For å gjenoppreise det, må vi bruke de seksuelle organer på rette måten. Spiren til falsk kjærlighet ble plantet i Edens hage mens de første to mennesker fremdeles var tenåringer. På samme måte vil menneskeheten nå i de "siste dager" høste frukten av syndefallet blant ungdommen. Det er derfor vi i dag opplever så mye kaos og forvirring angående sex. Den eneste løsningen på dette problemet ligger i det jeg kaller "absolutt sex" (en absolutt kjærlighet der det seksuelle blir noe 100% rent og uskyldig). Det er bare når vi forstår begrepet "absolutt sex" og praktiserer det, at vi er i stand til å forhindre at familien går i oppløsning, og at ungdommen blir ødelagt.
I kveld, ettersom vi har begrenset tid til disposisjon, vil jeg holde en ny tale, som jeg har gitt tittelen: "Den sanne familie og det sanne univers som begge har sann kjærlighet som sentrum".

Læren om de tre subjekter

Alle her har foreldre. Likeledes har dere alle noen som har oppdratt dere. I tillegg har dere en leder av nasjonen deres. Korrekt? Dette er noe alle definitivt trenger. Men hvis vi tar utgangspunkt i et sant eksempel på foreldre, finner vi at foreldre befinner seg på høyst forskjellige nivåer. Hva mener dere? I hvilken grad er dere selv blitt til sanne foreldre? På samme måte, at man er professor ved et Ivy League universitet som Harvard, Yale eller Columbia i USA eller ved Oxford eller Cambridge i England, betyr det at han eller hun kan bli kalt en sann lærer? På samme vis, hvis vi tar utgangspunkt i en leder som er et sant eksempel for andre, finner vi mange forskjellige slags ledere i en nasjon. Tror dere kanskje at det å være president for en supermakt som USA er ensbetydende med å være en sann president?
Faktum er at barna i vår tids familier ikke har tillit til foreldrene. Ektefeller stoler heller ikke på hverandre. Søskenforhold er ofte preget av gjensidig mistillit. Elever kan ikke stole på sine lærere. Folket har vanskelig for å ha tillit til de som innehar ansvarsfulle posisjoner i nasjonen.
Problemet er hvordan vi kan komme opp på et riktig nivå når det gjelder én av disse tre viktige posisjonene, som alle streber etter: forelder, oppdrager eller leder av en nasjon.
Hvis dere alle burde bli sanne foreldre, sanne oppdragere og sanne ledere, hvem er da verdens desidert beste eksempel og den sentrale modell for alle disse tre oppgavene? Det er ingen andre enn Gud. Av alle foreldre er Gud den sanne Far og den sanne Mor. Av alle oppdragere er Gud den sanne Oppdrager. Av alle konger er Gud den sanne Konge. Gud er den sanne Far og Mor i all evighet. Han er den evige sanne Oppdrager. Gud er den sanne Leder i evighet. Hvis vi er Guds sønner og døtre, må vi først og fremst bli sanne foreldre, på samme måte som Gud. Vi må også ta den veien en sann oppdrager går, slik Gud gjør. Vi må dessuten følge veien som gjør oss til sanne ledere, slik Gud er det. Dette er "læren om de tre subjekter (initiativtakere)". Gud er det aller høyeste eksempel.
Hvem er Messias som ble sendt til jødefolket, slik Det gamle testamente lovet? Messias er nettopp det mennesket som kommer som en sann far, en sann oppdrager og en sann konge. Jesus kunne imidlertid ikke ha sin egen familie og skape et forent folk. Derfor må han komme igjen. Jesus lyktes ikke i å opprette et fundament på det nasjonale plan. Av den grunn kommer Herren av Det annet komme som "den tredje Adam" for å vise hele verden hvordan vi kan bli sanne foreldre, sanne oppdragere og sanne ledere. Dette er nettopp Messias' lære. Så lenge det finnes familier, så lenge det finnes nasjoner, så lenge det finnes en Jord og en himmel, må "læren om de tre subjekter (initiativtakere)" bli forfektet.

Oppe, nede, høyre, venstre, foran og bak

For oss mennesker å kunne fungere i rommets verden, er posisjonene "oppe" og "nede" nødvendige. "Høyre" og "venstre" likeså. Vi trenger også "foran" og "bak". På denne måten blir posisjonen min fastslått (bestemt). Ens karakteristiske utseende og figur kommer helt an på forholdet mellom ens øverste og nederste deler, mellom ens høyre- og venstreside og mellom ens "foran" og "bak".
Den samme formelen som gjelder for forholdet mellom ens øverste og nederste deler, ens høyre og venstre side samt ens foran og bak, gjelder også i familiespørsmål og nasjonale og globale anliggender. Oppe og nede, høyre og venstre, foran og bak på det individuelle plan tilsvarer foreldre og barn, ektemann og hustru samt brødre og søstre i en familie.
I et land også må på samme måte alle familier omfavne ikke bare Østens og Vestens sivilisasjoner, men også sivilisasjonene på den nordlige og den sørlige halvkule. Da kan hver familie også omfavne hele menneskeheten som brødre og søstre og til slutt realisere dette familiemønstret også på det nasjonale og det globale plan. Mønstret passer helt på alle plan. Individet er sentrum i dette mønstret. På samme måte blir ens eksistens utvidet til å omfatte ens familie, nasjon, verden, himmel og Jord, inntil den når Gud selv. Dere ønsker alle å bli sentrum av universet. Ikke nok med det: Dere har også muligheten til å realisere dette ønsket.
Det sentrale begrep i universet er derfor familiebegrepet. Hvis himmelen står for foreldrene, representerer Jorden barna. Hvis vi tar for oss den østlige og den vestlige verden, symboliserer Østen mannen og Vesten kvinnen. Derfor når en kvinne blir gift, flytter hun vanligvis dit mannen sin befinner seg, selv om mann og kvinne har samme verdi. På samme måte, når solen skinner på den vestlige verden, og Vesten reflekterer solens lys, da har Vesten samme verdi som Østen. Det samme gjelder i et søskenforhold. Når eldstebroren tar på seg å utføre et arbeid, vil hans yngre søsken begynne å hjelpe ham.
Mennesket skulle derfor leve i et foreldre-barn-forhold, et ektemann-hustru-forhold og forhold mellom eldre og yngre søsken. Disse tre slags forhold har et felles sentralt punkt. Det finnes bare ett slikt sentralt punkt. Punktet som er sentrum for "oppe" og "nede", "høyre" og "venstre" samt "foran" og "bak", må være uforanderlig. Hvis ikke, vil balansen i forholdet mellom "oppe" og "nede", "høyre" og "venstre" og "foran" og "bak" bli ødelagt.
Vi kan se at "oppe", "nede", "høyre", "venstre", "foran", "bak" samt det sentrale punktet til sammen danner sju posisjoner. Betydningen av å opprette tallet sju på denne måten er at alle disse posisjonene blir forent med fullkommen sann kjærlighet som har Gud som sitt sentrum. Disse sju posisjonene danner til sammen på en fullkommen måte en kuleformet sfære, som representerer en harmonisk og forent familie. Fra en slik synsvinkel er det noe i uttrykket "lucky seven".
Når derfor denne sfæren blir forent, får en fast form og begynner å dreie seg om sin egen akse, blir den en ny enhet, som kan representeres med tallet åtte. Så lenge sann kjærlighet ikke tar slutt, vil heller ikke dette sentrale punktet forandre seg og kan rotere rundt i evighet. Men på grunn av syndefallet ble Gud fullstendig ekskludert fra den sentrale posisjonen. Guds sanne kjærlighet ble fullstendig ekskludert. Derfor ble idealet som sanne familier utgjør, fullstendig ødelagt.
Hva som er skikk og bruk i Vesten og Østen er ofte helt forskjellig fra hverandre. På mange områder er skikkene diametralt motsatte. Når for eksempel koreanere roper på noen og vinker for å få vedkommende til å komme, gjør de det med håndflaten ned, slik. Hvis vi gjør det i den vestlige verden, går folk i stedet bort fra oss. Vi lurer på om de ikke liker oss. Det er naturlig at misforståelser oppstår. I Vesten skriver vi i horisontale linjer fra venstre til høyre. I Østen derimot skriver og leser vi stort sett ovenfra og ned i vertikale linjer. Når vi skal se gjennom en bok i den vestlige verden, åpner vi den fra venstre. I Østen derimot åpner vi bøker fra høyre. Vestens sivilisasjon er en slags horisontal sivilisasjon. Å håndhilse kan sies å være en horisontal måte å hilse på. Østens kultur er vertikal. Man hilser således ved å bukke med hodet. Ifølge Østens tradisjon utgjør forfedrene kjernen i familien. I den vestlige verden derimot har vi aldri hatt et slikt prinsipp. Forfedrene har aldri stått sterkt og har aldri hatt en sentral posisjon. Det har derimot individet.
Alle posisjonene er forbundet gjennom kjernen. Derfor kan ikke helheten bevege seg hvis kjernen ikke er i bevegelse. Derfor har alle posisjonene, en, to, tre, fire, fem, seks og sju, det sentrale punktet, den samme verdi. Hvis vi deler de seks posisjonene som roterer rundt kjernen, i to, får vi tolv deler. Disse tolv delene vil alltid passe sammen hvor de enn befinner seg. Det bestefar ønsker, vil hverken hans barn eller barnebarn ha noe imot. Dermed blir besteforeldrenes ønske noe tre generasjoner står sammen om å ville. Bestefar, bestemor, far, mor, sønner og døtre tilpasser seg alle sentrum. La oss nå se på en familie som har kjærlighet som sitt sentrum. Foreldre og barn har et så nært forhold at uttrykket "å være som én kropp" blir brukt for å beskrive det. Det samme uttrykket blir brukt om ektemann-hustru-forholdet og kan også brukes for å beskrive søskenforhold. I en sann familie er alle "som én kropp". Hva må være midtpunktet for at vi skal kunne bruke uttrykket "å være som én kropp" for å beskrive disse forholdene? Midtpunktet må være Guds sanne kjærlighet, som skulle ha vært sentrum for all kjærlighet. Det er når sann kjærlighet står i sentrum av deres forhold, at foreldre kan bli ett med sine barn, en ektemann med sin hustru og søsken med hverandre. Når de således blir ett, får alle samme verdi.

Den nødvendige standard

Hva var da Guds ønske for barna sine? At de skulle bli milliardærer? At de skulle bli forskjellige lands presidenter og ha den største makt? Det Gud ville med Adam og Eva, Guds barn, var at de skulle vokse opp og bli en eksemplarisk sønn og en eksemplarisk datter, som begge elsket Gud, deres Far og Mor, av hele sitt hjerte. Gud ville videre at hans barn skulle være lojale mot og elske sitt folk og land. Gud ville dessuten at Adam og Eva skulle bli en hellig mann og en hellig kvinne, og at de skulle bli Guds sanne sønn og sanne datter. Har dere noensinne tenkt at det likeledes er Guds ønske at vi, innen våre familier, blir eksemplariske sønner og døtre, som virkelig elsker sine foreldre av hele sitt hjerte? Har dere noen gang tenkt at Gud vil at vi, innen våre nasjoner, skal være lojale mot og elske vårt folk og land? Har dere noensinne tenkt at Gud vil at vi skal bli hellige menn og kvinner, som viser kjærlighet for hele verden? Har dere noen gang tenkt at Gud vil at vi skal bli anerkjent av himmelen og Jorden som hans hellige sønner og døtre? Opp gjennom historien har alle hellige og vise menn lært oss mennesker å bli eksemplariske sønner og døtre, som elsker sine foreldre av hele sitt hjerte. De har videre lært hver en av oss å være lojal mot og elske sitt folk og land. Hellige og vise menn har lært oss mennesker hvordan vi selv kan bli hellige menn og kvinner og Guds sanne sønner og døtre.
Jeg vil gjerne at alle dere som er samlet her i kveld, skal vite den nødvendige standard for å kunne bli ideelle mennesker. Et ideelt menneske må utvikle en fullkommen personlighet ved å bli en eksemplarisk sønn eller datter, samtidig som vedkommende er lojal mot og elsker sitt folk og land og blir en hellig mann eller kvinne og Guds sanne sønn eller datter. Uten å vite dette, er dere ikke i stand til å oppfylle rollen som sanne foreldre i deres familier. Sanne foreldre må lære sine barn de nødvendige stadiene for at de skal kunne bli eksemplariske sønner og døtre, mennesker som er lojale mot og elsker sitt land, hellige menn og kvinner samt Guds sanne sønner og døtre. Sanne foreldre må i tillegg lære sine barn hvordan de må gå fram for å nå det endelige målet: å bli ett med Gud. Ikke før det finnes et menneske som gir en slik veiledning og samtidig lever i samsvar med en slik standard, vil Gud kunne betrakte et menneske som en sann far eller mor, en sann oppdrager og en sann leder.
Når dere er kvalifiserte til å være sanne foreldre og sanne oppdragere, vil dere også være kvalifiserte til å være sanne ledere. I tillegg vil dere bli kvalifiserte til å bli sanne konger og dronninger. Har det falne menneske noen forestilling om hva det vil si å være en eksemplarisk sønn eller datter, som virkelig elsker sine foreldre? Det falne menneske er heller ikke opptatt av å være lojal mot og elske sitt folk og land. De fleste mennesker tenker heller ikke på å bli en hellig mann eller kvinne, for ikke å snakke om å bli Guds sanne sønn eller datter. Det er derfor denne verden vil forgå. Hvem vil gjerne få sanne sønner og døtre? Gud vil! Hvem vil gjerne få hellige menn og kvinner? Verden vil! Er ikke innbyggere som er lojale mot og elsker sitt folk og land, den beste gave en nasjon kan få? En familie ønsker seg eksemplariske sønner og døtre, som virkelig elsker sine foreldre. Det er utvilsomt akkurat dette som utgjør sannhetens vei.
Denne sannheten vil fortsette å være sannhet, uavbrutt, og uten å forandre retning, i evighet sentrert om kjærlighet. Dette er noe vi ikke visste. Derfor var vi ikke i stand til å bli sanne foreldre. Derfor var vi ikke i stand til å bli sanne ledere av våre land. Derfor var vi ikke i stand til å bli mennesker som var lojale mot og elsket sitt folk og land. Derfor var vi ikke i stand til å bli hellige menn og kvinner. Da Jesus kom til Jorden, fantes det ingen familier med sanne foreldre. Det fantes heller ikke nasjoner eller en verden med sanne ledere. Selv om vi tok for oss ikke bare Jorden, men også den åndelige verden, ville vi heller ikke der ha funnet en sann leder. Det var således ingen som visste hva det ville si å følge sannhetens vei. Men nå burde dere forstå det.
"Nå når dere er blitt eksemplariske sønner og døtre, må dere ikke finne på å bli lojale mot og elske deres folk og land". Sanne foreldre ville aldri si noe slikt til sine barn. Sanne foreldre må lære sine eksemplariske sønner og døtre å ofre sin familie for å tjene sitt land og finne veien man må ta for virkelig å bli lojal mot og elske sitt land og folk. Sanne foreldre må vise veien vi må fullføre for å bli hellige menn og kvinner, som ofrer sine land for å frelse verden. Sanne foreldre må også lære sine barn å ofre verden for å være bedre i stand til å tjene himmelen og Jorden. Sanne foreldre må lære sine barn å ofre himmelen og Jorden for å finne Gud.
For å realisere et slikt ideal, må individet ofre seg for familien. Da kan vedkommende bli en eksemplarisk sønn eller datter, som virkelig elsker sine foreldre. En patriot, som virkelig elsker sitt land, vil til og med ofre hele sin familie for å frelse nasjonen. Det er slik man blir en ekte patriot. For å kunne bli kalt en hellig mann eller kvinne, må man ofre sitt land for å frelse verden. En sann sønn eller datter må opprette Guds rike på Jorden og i himmelen selv om han eller hun må ofre hele verden. Derfor er de foreldre sanne foreldre som lever mer for sine barn enn det foreldre vanligvis gjør. Oppdragere som investerer seg mer i de mennesker de underviser, enn hva som er vanlig, er sanne oppdragere. Den president som ofrer seg mer for sitt land enn presidenter vanligvis gjør, er en sann president. Vi har ikke hatt kjennskap til dette prinsippet om å investere seg i og ofre seg for andre. Uten dette prinsippet vil en forent fredelig verden aldri kunne bli virkelighet.

Intet grunnlag for individualisme

Hvor er grunnlaget for individualisme? Det finnes ikke den ting vi kan hevde er ene og alene "min eiendom". Når et barn blir født, etter å ha utviklet seg fra en eggcelle i mors liv, på grunn av foreldrenes kjærlighet, er barnet 99,999% morens bein, blod og kjøtt. Farens sædcelle, som blir ett med eggcellen, utgjør bare 0,001%. I alle fall kan det her umulig være snakk om at den nyfødte babyen har noe selvbegrep.
Ingen, selv ikke de med det beste utseende, kan si at de ble slik på grunn av seg selv. Det samme gjelder selvsagt for meg (pastor Moon). Beina, blodet og kjøttet som kroppen vår består av, kommer alle fra vår mors liv. Vi må bare innrømme at kroppens viktige deler kan sies å være forlengelser av vår mors kropp. De viktigste delene som utgjør kroppen vår, var alle representert i eggcellen og sædcellen. Det finnes ikke noe unntak. Derfor er det heller ikke noe grunnlag for selvsentrert individualisme.
Når vi sier ordet "ovenfor", er det selvsagt innforstått at "nedenfor" også finnes. Er individualismens eksistens berettiget når vi tar i betraktning at begrepet "ovenfor" ikke eksisterer alene, men kun i et forhold til "nedenfor". Det er umulig å finne støtte for at noe som helst har en separat, individuell eksistens. Å snakke om høyresiden forutsetter at venstresiden allerede eksisterer. Det samme gjelder for "foran" og "bak". Hvis vi snakker om noe som er foran, har vi allerede akseptert at noe også er bak. Begrepet "mann" er heller ikke et begrep som kan stå alene. Det forutsetter "kvinne". Dette er ikke bare noe et enkeltmenneske hevder. Det er et universelt faktum.
Hvorfor ble menn skapt? Menn sier ofte at de greier seg utmerket godt alene. De er ikke interesserte i hvorfor de ble skapt. Men hver mann ble født for en kvinne. Hvis kvinner ikke fantes, ville det garantert heller ikke være noe behov for menn. Konklusjonen blir at det ikke finnes en eneste skapt ting som ble skapt for seg selv.
La oss ta våre fem sanser. Ble øynene mine skapt for å kunne se på seg selv? Nesen, ørene, munnen og hendene ble alle skapt for det objektet jeg til enhver tid måtte ha et gi-og-ta-forhold til. Den kraft som er i stand til å fokusere de fem sansene og fullt ut mobilisere deres ressurser, er sann kjærlighet. Øynene, nesen, ørene, munnen og hendene ble skapt for sann kjærlighet, som redskaper for sann kjærlighet.
Det finnes ikke en eneste ting som ble skapt for seg selv. Vi kan derimot si at det menneske er en tyv som hevder at det som tilhører andre, er sitt. Når man tar noe som tilhører andre, og bruker det som sitt eget, er ikke vedkommende da en tyv? Derfor er en mann en tyv hvis han bruker sine fem sanser og sin kropp for seg selv etter eget forgodtbefinnende. Hans fem sanser og kropp ble skapt for en kvinne.

Når to blir fullkomment ett

Hva er forskjellen mellom en mann og en kvinne? For det første er kroppen, som inkluderer kjønnsorganet, forskjellig. Hvem er da mannens kjønnsorgan absolutt nødvendig for? Mannens kjønnsorgan eksisterer for kvinnen. Kvinnens og mannens kjønnsorganer er skapt som henholdsvis konkav og konveks. Hvorfor? De kunne begge ha vært noe som peker opp. Eller de kunne begge ha vært flate. Hvorfor er de skapt forskjellige? Begge eksisterer for hverandre. Kvinnen vil absolutt ha det som er en del av mannens kropp. Mannen vil absolutt ha det som er en del av kvinnens kropp. Til nå har vi ikke forstått at kvinnens kjønnsorgan ubetinget tilhører mannen, mens mannens kjønnsorgan ubetinget tilhører kvinnen. Fordi mannen og kvinnen har "eiendomsrett" på hverandres kjønnsorganer, er de begge i stand til å lære sann kjærlighet å kjenne. Det er bare når vi erfarer at to blir ett, at det blir mulig å forstå kjærlighetens høyeste stadium. Ingen kan være fullstendig imot en slik kjensgjerning. Alle burde innse dette. Et ideelt ektepar blir til fra det punktet der to blir fullkomment ett. Absolutt kjærlighet eksisterer i akkurat det punktet. Kjærlighetens punkt er likeledes stedet der Gud kan være til stede.

Absolutt sex og fri sex

Der har absolutt sex (en absolutt kjærlighet der det seksuelle blir noe 100% rent og uskyldig) Gud som sentrum. Fri sex har det individuelle jeg og Satan som sentrum. Historisk sett har det vært mange tilfelle der politikere og finansielle ledere har vært talsmenn for fri sex. Mange litterære verk og media har også fremmet fri sex. Fra nå derfor må vi alle, politikere, finansledere, forfattere og journalister, stå sammen og gå foran med et godt eksempel når det gjelder å få bort fri sex. Vi må bli kvitt fri sex fullstendig.

En 180 ° forskjellig retning

Nå når dere har hørt meg, pastor Moon, tale, forstår dere hvordan dere kan bli mennesker som går i en 180 ° forskjellig retning fra den dere nå går i. Dere kan bli radikalt forskjellige mennesker og skape radikalt forskjellige land og en fundamentalt forskjellig verden. Dere vil garantert bli nye mennesker. Det er absolutt nødvendig å få denne onde verden til å forandre seg fullstendig.
Men Satan og menneskene som utgjør denne onde verden, liker ikke de som er på Guds side. Derfor har hele verden gått imot meg. Jeg er blitt motarbeidet av nasjoner og på det internasjonale og globale plan. Jeg (pastor Moon) tilhører imidlertid Gud. Derfor har Gud beskyttet meg. Satan misliker meg, men Gud liker meg. Samme hvor trist en vei jeg har måttet gå, og selv om jeg ble ignorert og tråkket ned, lot jeg meg selv aldri bli engstelig av den grunn. Jeg ble aldri slått ut. I stedet gjorde jeg store fremskritt og nådde den høyeste posisjon. Derfor er det ingen som kan motarbeide meg nå.
Hvordan var jeg i stand til å bygge et slikt globalt fundament mens jeg var utsatt for all mulig slags forfølgelse? Hva slags kraft er det jeg har hatt med meg, som har gjort det mulig å bygge et slikt fundament at jeg er i stand til å gi veiledning til ledende akademikere og andre toppledere? Slike ting ble mulig fordi Gud ga meg kraft. Gud har beskyttet meg og vist meg hvordan jeg skulle gå fram. Gud beskytter og veileder meg fortsatt i dag. Derfor har veien jeg har gått, hele tiden ført til suksess.
Opp gjennom historien har det vært mange religiøse ledere som var i stand til å kommunisere med den åndelige verden. Dere bør likevel vite at det ikke finnes et eneste menneske her på Jorden utenom pastor Moon som har tilstrekkelig forståelse av den åndelige verden til å klare å skape enhet der, slik jeg har gjort. Jeg har allerede dannet Guds rike i den åndelige verden. Av den grunn fikk jeg "godkjent"-stempel av Gud. Uten det ville det være umulig å oppnå enhet her på Jorden. Dere bør vite at på samme måte som Gud har trent og oppdratt meg i den åndelige verden, veileder han meg også hele tiden her på Jorden.
I de mer enn tjue årene siden jeg kom til USA, dette troens land, har jeg mottatt enormt mye forfølgelse. Jeg forsto imidlertid Guds plan med å få kristendommen til å slå rot i USA, etter at så mange martyrer hadde ofret sine liv i den nesten to tusen år lange perioden siden Jesus døde på korset. Derfor kunne jeg ikke forlate USA. Det samme gjelder for den romersk-katolske verden i Sør-Amerika. Tenk bare hvordan Sør- og Nord-Amerika kunne ha utviklet seg hvis de hadde ønsket pastor Moon velkommen førti år siden og lyttet til ham allerede da. Det samme gjelder i enda større grad for Korea.

Å investere seg igjen og igjen

Hvor kan sann kjærlighet begynne fra? Sann kjærlighet begynner når du fremdeles greier å investere deg fullt ut etter at du har opplevd minst tre ganger å ha "ofret" ditt liv for så å få "nytt liv". På grunn av syndefallet er vi blitt del av den falne arvelinjen. Derfor må vi overvinne det "falne blod" i våre årer, selv om det betyr at vi må være villige til å risikere vårt liv. "Den som vil vinne sitt liv, skal miste det, men den som mister det, skal bevare det" (Luk 17,33). Også Jesus fulgte denne veien, da han kom til Jorden. Derfor var han i stand til å legge verden under seg. Det var ikke på grunn av selvisk individualisme, men ren altruisme (nestekjærlighet). Selv om min kone og jeg har tjent milliarder av dollar opp gjennom våre liv, er ikke et øre av dette våre egne penger. Vi har investert alt for å frelse verden. Vi har aldri tenkt på hvor mye vi investerte. Selv om vi måtte gå gjennom vanskelige tider, investerte vi likevel igjen og igjen.
Hva foretrekker dere: "en nasjon under Gud" eller "en verden under Gud"? En del amerikanere liker ikke "en verden under Gud". En del hvite mennesker liker ikke sorte. Hvite angelsaksiske protestanter (WASPs [White Anglo-Saxon Protestants]) holder de viktigste posisjonene i det amerikanske samfunn. Amerika, og særlig sistnevnte gruppe, må skjønne at USA eksisterer for verden. Et USA som bare eksisterer for seg selv, kan ikke fortsette å eksistere.
Vi lever i en overgangstid. I tiden som kommer, vil "en verden under Gud" bli realisert. Gud arbeider for å opprette en slik verden. Han hjelper selvsagt dem som tar del i dette gjenoppreisningsarbeidet, nå og også i fremtiden. Problemet er imidlertid at selv om alle mennesker gjerne skulle ha levd i en slik verden, er det likevel meget få som liker å ta del i dette gjenoppreisningsarbeidet.

For å skape en forent, fredelig verden

Min kone og jeg har gjort all slags anstrengelser for å skape en forent, fredelig verden. La oss f eks ta arbeidet for å etablere et idealistisk FN-universitet for å styrke grunnlaget for en fremtidig verden som har overvunnet rasemessige, religiøse, nasjonale og språkmessige barrierer. Vi trenger også universiteter for fjernundervisning, der hjemmestudium også er mulig, for å oppnå en global utveksling av kunnskaper. I den medisinske verden er det ikke bare viktig å finne måter å helbrede de fysiske sykdommene som oppsto på grunn av syndefallet, men også utvikle en enhetlig tenkning og forent medisinsk vitenskap til et nivå der motsetningene mellom Østens og Vestens kulturer blir overvunnet, slik at de to kulturene blir forent. Når Østens og Vestens tenkning og medisinske viten blir forent, blir det mulig å helbrede AIDS og lignende tilsynelatende uhelbredelige sykdommer. Det finnes mange unge mennesker på landsbygda i Korea, som er helt uten medisinsk utdanning, men som likevel kan helbrede AIDS og lignende sykdommer, som moderne legevitenskap har store vansker med. Disse unge menneskene i Korea har lært spesielle behandlingsmåter fra den åndelige verden. Hvis vi ikke godtar den åndelige virkelighet, vil vi få store problemer.
Praktiske tiltak er allerede blitt iverksatt ved Universitetet i Bridgeport, Connecticut, og Sun Moon Universitetet i Korea for å ta fatt på disse oppgavene. Min kone og jeg har dessuten etablert Washington Times her i USA. Nå har vi i tillegg satt i gang aviser som dekker de fleste land i Sør- og Nord-Amerika. Vi vil snart utgi aviser i 185 land over hele verden. Dette vil i stor grad bidra til at alle verdens folk kan lære fra hverandre og stå sammen om felles oppgaver.

Den som viser mest kjærlighet

Siden jeg kom til USA, har jeg aldri pådratt meg gjeld overfor det amerikanske folk. Tvert imot er det USA som står i gjeld til meg. All den velsignelse Gud har gitt meg, har jeg gitt Amerika. All den velsignelse Gud har gitt min kone og meg, har vi delt med hele verden. Sør-Amerika og Korea har gitt meg en varm velkomst. Jeg skulle ønske USA kunne få den samme velsignelse! Uansett hvor mye motstand man møter, vil de bli ledere som viser mest kjærlighet for sine medmennesker. De blir sentrale personer som viser mest kjærlighet, investerer seg mest og gir mest, samtidig som de glemmer hvor mye de har gitt. Dette er rett og slett en åndelig lov.
Fra nå må dere alle leve slik at dere viser deres familier at dere er eksemplariske sønner og døtre overfor deres foreldre, slik at dere viser deres folk at dere er lojale mot og elsker deres land, slik at dere viser hele verden at dere er hellige menn og kvinner og slik at dere viser Gud at dere er hans sanne sønner og døtre. Hvem som helst som ikke har noe å skamme seg over foran sin familie, nasjon, verden samt himmelen og Jorden, inntar en sentral plass både i den fysiske og den åndelige verden og vil bli beskyttet av Gud. Vedkommende må danne en familie som vil motta Guds høyeste form for kjærlighet.

En ny verden

Derfor må dere delta i vår store internasjonale vielsesseremoni, og på den måten være med å skape en seierrik verden der det er frihet, glede og enhet. Det betyr at vi er i ferd med å gå inn i det sanne kongedømmes tidsalder, her på Jorden og i den åndelige verden, en tidsalder da Gud vil inneha den sentrale rolle. Samtidig bidrar dere med å forandre denne verden til å bli Guds rike på Jorden og får også deres navn innskrevet i registeret i Guds rike i den åndelige verden. Jeg inviterer dere alle til å delta i den store vielsesseremonien som vil finne sted i år, der 3,6 millioner par og 36 millioner par vil bli velsignet samtidig (29. november 1997). På den måten håper jeg dere finner veien til evig liv og blir mennesker som vil bli tatt imot med åpne armer både her på Jorden og i himmelen.
I dag er ledende forfattere fra hele verden samlet her. Jeg håper at de ansatte i Washington Times og alle dere ledende forfattere vil bli del av Guds og De sanne foreldres arvelinje og ta på dere ledende roller i arbeidet med å skape en sann global (universell) kultur basert på sanne familieverdier, med Guds sanne kjærlighet som sentrum. La oss skape en verden preget av fred og enhet, idet det 21. århundre nå nærmer seg.
Må Gud velsigne dere, deres familier og også deres gjøremål.
Takk for oppmerksomheten.Top  Top

En tale holdt av pastor Sun Myung Moon ved 15-års jubileet for Washington Times, 16. juni 1997 samt ved en rekke andre anledninger.

Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net