Index
Kvinneforum for verdensfred

Kvinneforum for Verdensfred


Hensikten med Kvinneforum er å gjøre det mulig for kvinner å bruke sine evner til å skape fred. Hver av oss må begynne med å styrke forholdene til sine nærmeste, innen sin egen familie. Men det er viktig at vi ikke stopper der. Vi må arbeide sammen og knytte sterke bånd mellom kvinner og mellom grupper av kvinner. Slikt samarbeid gir oss reelt håp om å skape fred i verden og en bedre fremtid for våre barn.

Vi er kvinner fra høyst forskjellige bakgrunner, men som likevel deler et felles mål om å bygge bro over religiøse, økono-miske, rasemessige og nasjonale barrierer og på den måten å fremme verdensfred. Vi arbeider lokalt og er samtidig forbundet med nasjonale og internasjonale nettverk. Vi arbeider for å gi veiledning og lege sårene skapt av hat, krig og konflikt, slik at våre samfunn virkelig kan bli bedre samfunn og vår verden virkelig kan bli et bedre sted for oss alle.

Hva gjør vi?


KV ble stiftet av Hak Ja Han Moon i Korea i april 1992.
KV er en "non-profit" organisasjon, basert på frivillig arbeid, og er som en ikke-statlig-organisasjon (non governmental organization [NGO]) blitt gitt konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd.

Kvinneforum for Verdensfred  |  Et nytt syn på kvinnen for det nye årtusen  |  «Verdensfred»E-mail:  enhet@c2i.net