Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet


Pastor Sun Myung Moon og fru Hak Ja Han Moon
Pastor Sun Myung Moon og fru Hak Ja Han Moon

Takk for henvendelsen!

Den er registrert
VelsignelsenEn enkel innføringHistorien til Ekteskaps-velsignelsen
Familieforbundet for verdensfredDen sanne familie og det sanne universIndexHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net