Index

Den forente familie

Den forente familie

Myter og fakta


6.  Akkurat det samme ble sagt om jøder og katolikker

Vi må ikke glemme at Frans av Assisi og Thomas Aquinas ble kidnappet og holdt innesperret av sine foreldre og slektninger, som forsøkte å bryte ned deres radikale tro og få dem til å gi opp sin livsstil.

Vi bør heller ikke glemme at Jesus ble sett på som en gal person av sin nærmeste familie. Kristendommen begynte som en liten, upopulær jødisk sekt, som lenge ble utsatt for enorm forfølgelse. De første kristne ble anklaget for å drepe små barn og spise deres kjøtt og drikke deres blod. På samme måte trodde mange i middelalderen at jøder kidnappet og spiste kristne barn.


"Gamle antisemittiske konspirasjonsteorier på linje med Sions Vises Protokoller er kommet på mote igjen, både i Vesten og i den muslimske verden.  Jødene tilskrives en diabolsk evne til å infiltrere alt og alle.  De er som en blekksprut som sprer sine fangarmer i alle retninger. I sine bestrebelser på å oppnå verdensherredømme utnytter jødene alle tenkelige midler.  Særlig er de aktive i media og underholdningsindustri, og de sitter også med pengemakten.  Jødene er mestre i å styre via andre, ved hjelp av mellommenn som skjuler at det egentlig står jødiske interesser bak.  Slik kunne jeg fortsette å ramse opp fra den moderne versjon av Sions Vises Protokoller, det tsaristiske propagandamakkverk som trykkes opp i stadig nye opplag.
   Hadde det ikke vært for Malaysias nylig avtroppede statsminister Mahathir bin Mohamad, ville mine lesere kanskje ha trodd at det var jeg som hadde fått konspirasjonsteorier på hjernen.  På et toppmøte i verdensorganisasjonen av islamske stater for en tid siden kom han med disse og andre utgydelser. [....]
Dette rasistiske vrøvlet høstet enorm applaus fra de fremmøtte stats- og regjeringssjefer".
- Fra "Konspirasjoner på hjernen", en artikkel av Jahn Otto Johansen, forfatter og utenrikskommentator, Aftenposten, morgenutgaven, mandag 3. november 2003, side 8.

 - Konspirasjonsteorier er farlig moro:  For folk flest er det underholdning, men i ekstreme politiske og religiøse miljøer er det et mektig våpen, sier de to redaktørene bak den nye boka "Konspiranoia.  Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC", Arnfinn Pettersen og Terje Emberland.
De har samlet religionshistorikere, historikere og folklorister for å ta for seg en rekke konspirasjonsteorier gjennom tidene.  Målet har vært å avsløre teoriene, en gang for alle.
 - I høyreekstreme miljøer florerer konspirasjonsteoriene som aldri før.  Mens de for 10 - 15 år siden var ute etter innvandrere, er de nå overbevist om at hele kultur- og samfunnslivet er styrt av en jødisk konspirasjon, ZOG, "det sionistiske okkupasjonsregimet", sier religionshistoriker Terje Emberland. [...]
 - Det som kjennetegner grupper som tror på konspirasjoner, er at de mener at de burde hatt det bedre, og at det er mye enklere å ty til konspirasjonsteorienes enkle fiendebilde enn å se på de store komplekse grunnene til at man ikke får det slik man vil ha det, sier folklorist Arnfinn Pettersen. [...]
 - Gjennom hele Europas historie har ulike grupper, som jøder, hekser og kjettere, alltid blitt sett på som et vrengebilde på kristne verdier.  Mens man så på kristendommen som det absolutt gode, var disse gruppene representanter for det absolutt onde.  Bakenfor lå behovet for en demonisert fiende, sier Terje Emberland.
 - Hvis man selv hevder å besitte hele sannheten om verden, forsøker man jo å finne en forklaring på at denne sannheten ikke har nådd fram.  Da trenger man en fiende, sier Arnfinn Pettersen.
  Både frimurerne og jødiske grupper har gjennom tidene blitt anklaget for å forsøke å undergrave sivilisasjonen.  Både menneskeofringer, kannibalisme og til og med Jack the Rippers drap skal de ha stått bak.
- Fra "Konspirasjoner på norsk", en artikkel av Hilde Østby i Dagsavisen, mandag 15. desember 2003, side 24-25.

Mormonere, kvekere, anabaptister og Jehovas vitner ble lenge utsatt for enorm forfølgelse.

Det har alltid vært hatbevegelser. Protestanter har i flere hundre år fortalt forferdelige historier om katolikkene. Og folk trodde dem. Kristne har i snart 2 000 år spredt hatefulle løgner om jødene. Og det var nok av dem som trodde på løgnene. Nazistene systematiserte dette hatet på en grusom måte i sine jødeutryddelser og fikk det tyske og østerrikske folk, og mange andre, med seg. Men hatet og løgnene er fremdeles der, selv om navnet på de som hater, og de som blir forfulgt, er nye.

En amerikansk teolog, Herbert Richardson, sammenligner tidligere anti-katolsk og anti-semittisk retorikk med noen av påstandene om Den Forente Familie (Unification Church).


Anti-katolskAnti-semittiskAnti-Moon
Paven er ute etter å ta over verden.Jødene forsøker å ta over verden. (Sions vises protokoller)Pastor Moon planlegger å ta over verden.
Katolisismen er ikke en ekte religion, men et politisk nettverk.Jødedommen er ikke en religion, men et politisk nettverk.Bak den religiøse fasaden til Den Forente Familie (Unification Church) skjuler det seg en politisk organisasjon.
Katolikker er ikke lojale overfor sitt land, kun overfor Roma, en fremmed makt.Samme hvilket land de lever i, er jøder kun lojale overfor Israel.Pastor Moon lærer sine tilhengere å slåss for Korea.
Den katolske kirke utnytter de fattige for å bygge kostbare kirker eller kjøpe store landeiendommer.Jøder er egentlig kun ute etter penger.Pastor Moon hevder å være en profet, men tenker kun på å tjene seg rik.
Prestene tar kontroll over de unges sinn, som innprentes med en overtro som strider mot fornuften.

Jødedommen er et legalistisk og eksklusivt nettverk, fornuftsstridig og fullt av ritualer.Pastor Moon driver med hjernevask.
Katolikkene kontrollerer de unges liv ved å lære at sex er noe ondt.Jødene kontrollerer de unges liv ved å få en til å føle seg skyldig hvis man gifter seg med en ikke-jøde.Pastor Moon kontrollerer de unges liv ved å få dem til å holde seg unna sex, for så å bestemme hvem de skal gifte seg med.
Katolikkene sier det er OK å lyve så lenge man reserverer seg i sitt stille sinn (Såkalt "stilltiende forbehold" [reservatio mentalis]).Jøder lyver alltid.Pastor Moons tilhengere tror at saken de kjemper for, er så hellig at det ikke er så nøye om de lyver av og til, hvis det fremmer saken.
Barn, som er for unge til å bestemme selv, blir lurt av katolikkene til å bli nonner og prester.Jøder kidnapper barn og utsetter dem for forferdelige ting.Pastor Moon lurer de unge til å forlate sine familier.
Katolikker er mørkhudede innvandrere som har altfor mange barn.
Krumnesede jøder er "skadedyr".Pastor Moons tilhengere har glassaktige øyne og er underernærte.

(gjengitt fra Unification News, mars 1984, side 16)

Retorikken som blir brukt mot katolikker ligner mistenkelig på den rettet mot katolikker eller mot medlemmer av pastor Moons bevegelse. Likhetstrekkene får Richardson til å konkludere at retorikken er basert på, og produsert av, et primitivt hat, ikke på faktiske forhold man har observert. Det rabbiner og trosnedbryter James Rudin sier om medlemmer av Den Forente Familie (Unification Church), er akkurat det samme Hitler sa om jødene. Den katolske presten og sosiologen dr Joseph Fichter sier at en tilhenger av pastor Moon i dag er like utskjelt som en papist for 150 år siden.Myter og fakta  |  Anti-sekt-bevegelsen og organisert trosnedbryting |  Sektfobi |  Religiøst hat i bokform
Medias holdning til nye religiøse bevegelser  |  Hvem står bak anti-sekt-bevegelsen?
Akkurat det samme ble sagt om jøder og katolikker  |  Sannheten om hjernevask-myten

Top  TopMyter og faktaNeste  Sannheten om hjernevask-myten

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net