Index

Familieforbundet for verdensfred Den forente familie


Hva skjer her i Norge?


FOREDRAG  |  ENDAGS-SEMINAR  |  GUDSTJENESTE  |  MEDIEDEKNING

Foredrag med diskusjon i  febr. - mars 2004:

Alle foredragene holdes i Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
18 febr

3 mars

Onsdag 4. febr. kl. 19:30

DET GODE MOT DET ONDE

Etnisk rensning og terrorisme får oss til å innse at det finnes utrolig destruktive krefter i verden vi lever i. Og det har det alltid gjort. Tenk bare på Auschwitz, Rwanda, Kampuchea, Sbrenica....
      Hvor kommer disse kreftene fra? Hvorfor lot så mange tyskere seg rive med av Hitlers antisemittiske hat? Hvorfor lar nå mange seg rive med av fundamentalisters anti-amerikanske hat?
     La oss sette dette i et historisk perspektiv og se på den åndelige dimensjonen bak konflikter og kriger opp gjennom tidene. Dette er en usynlig dimensjon, men som likevel har satt sitt tydelige preg på historien. Én ting kan vi være sikker på: Det er ikke tilfeldigheter som styrer det hele. Foredraget gir en forbausende innsikt i de fundamentale kreftene som kjemper om å styre utviklingen av vår sivilisasjon. Det har gått opp for flere og flere at det er en dypere mening bak tilsynelatende meningsløse begivenheter i verden rundt oss. Få en forståelse av den åndelige dimensjonen bak det som skjer. Uten det blir livet lett overfladisk og verden vi lever i kaotisk.


Onsdag 11. febr. kl. 19:30

RELIGION ER VEIEN,
MEN HVA ER MÅLET?

Det er lett å ta sin religion som noe absolutt og fullkomment eller som den høyeste sannhet, som aldri vil bli overgått. Selv om religion forkynner det fullkomne (himmelriket, et perfekt paradis, osv), er det et ubestridelig faktum at ingen religion har greid å løse menneskehetens problemer og skape et paradis her på Jorden. Tiden for å tro at ens eget land er det beste, er forbi. Tiden for å tro at bare ens egen religion har sannheten, er forbi.
    En religion kan sammenlignes med et verksted Gud har opprettet for å reparere oss mennesker, slik at vi blir i stand til å skape fred rundt oss. Men meningen er ikke å få seg plass på et verksted og bli der i all evighet. Vi må komme ut derfra, reparert! Et religiøst liv representerer ikke livets egentlige mål. Religion er veien, men hva er målet?
    Vi trenger en ny visjon! Vi må forstå det opprinnelige idealet Gud ønsket å realisere da han skapte universet og mennesket. Gud har ett ideal for alle, enten vi er sorte, hvite, gule, brune eller røde; enten vi bor i Midt-Østen, Europa, Kina eller Amerika. Dette opprinnelige idealet er nøkkelen til å forstå all religion og rive ned barrierene som hindrer oss i å skape fred i verden.
4 febr

3 mars
Top  Top

Onsdag 18. febr. kl. 19:30

DEN VIRKELIGE JESUS

Mens han levde her på Jorden, ble ikke noe skrevet ned av det han sa. Først flere tiår etter hans død ble det de hadde av muntlige beretninger til de forskjellige evangeliene. Hans egne disipler skjønte ham ikke. Han måtte ty til enkle lignelser for å gjøre seg forstått. Etter hans bortgang oppsto mytene om hvordan han ble unnfanget og sto opp. Men det er ikke en mytenes frelser vi trenger. Vi trenger å forstå den virkelige Jesus. Hva kom han egentlig for? Hva var hans virkelige oppgave, som selv ikke de som fulgte ham, forsto?

Alle foredragene holdes i
Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c , 0256 Oslo (like bak Slottet, 3-4 minutters gange fra vestutgangen på Nationalteatret stasjon).
Kaffe og te serveres. Alle velkommen.

Onsdag 25. febr. kl. 19:30

DET ONDES PROBLEM

Hvis Gud er 100% god og allmektig, og han skapte alt, hvor kommer da det onde fra? Hvorfor har ondskap satt et så sterkt preg på menneskehetens historie? Hva med Stalins dødsleirer eller Hitlers jødeutryddelser?
     Dette er ikke bare et filosofisk problem. Ondskap er noe virkelig og uhyre destruktivt. Hvis vi ikke greide å forhindre at seks millioner jøder ble drept av onde krefter, klarer vi da å overvinne det onde og destruktive i vårt eget liv?
     Mangt et religiøst menneske har måttet kapitulere og innse at de gjorde det onde de slett ikke ville, i stedet for det gode de ville. Dette er ikke bare et spørsmål om å ønske å overvinne de onde krefter, men også i høy grad om å ha tilstrekkelig forståelse av det ondes utspekulerte vesen. Kom og finn ut!18 febr

17 mars

Onsdag 3. mars kl. 19:30

FINNES SANN KJÆRLIGHET?

Samme hvilke mål vi setter oss i livet, er det kjærlighet vi egentlig trakter etter og ønsker oss. Hverken penger, makt, berømmelse eller kunnskap vil noensinne gjøre oss tilfredse. Vi lengter alle etter å oppleve den glede det er å gi og motta kjærlighet. Ingen jordiske skatter kan erstatte hjertets skatter. Uten kjærlighet blir livet grått og ensformig.
     Likevel, selv om kjærlighet fyller våre liv med lys og varme, kan kjærlighetens flammer av og til være høyst destruktive. Når man er forelsket, får man ofte helt urealistiske illusjoner. Når boblen brister, føler man seg sveket og bedradd, noe som igjen fører til håpløshet, alkohol- og stoffmisbruk, ja til og med at man tar sitt eget eller andres liv.
     Den kjente psykologen Erich Fromm sa at kjærlighet er verdens vanskeligste, men likevel mest nødvendige kunst å lære. Menneskets forståelse av denne kunstens regler og prinsipper er uheldigvis tydelig preget av stor forvirring. Underholdningsindustrien og reklameverdenen utnytter den seksuelle tiltrekningskraften for rent kommersielle interesser og maler et naivt og degraderende bilde av kjærligheten, slik at vi til stadighet blir utsatt for, og forført av, falske myter.
     Det vi trenger er en ny forståelse av kjærlighet, som samtidig er i stand til å gi oss helt nye opplevelser på kjærlighetens område.

Onsdag 10. mars kl. 19:30

EN GOD GUD - EN OND VERDEN;
HVA GIKK GALT?

Gud er 100% god. Han skapte verden for at den også skulle være 100% god. Men den ideelle verden Gud alltid har lengtet etter, er aldri blitt realisert. Hva gikk galt? Hvis Gud er allmektig, hvorfor kunne han ikke da forhindre at verden ble det stikk motsatte av hva han hadde planlagt? Kom og finn ut hva som skjedde! Det er bare når vi vet det, at vi virkelig blir i stand til å overvinne ondskapen verden er så full av og skape en verden med frihet, fred og kjærlighet!


Alle foredragene holdes i
Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c , 0256 Oslo (like bak Slottet, 3-4 minutters gange fra vestutgangen på Nationalteatret stasjon).
Kaffe og te serveres. Alle velkommen.


18 febr

3 mars
Top  Top

Onsdag 17. mars kl. 19:30

ÅNDELIG VEKST

Alt i naturen vokser til fullkommenhet. Vi er også skapt for å vokse og oppleve personlig utvikling. Uten det blir livet kjedelig. Uten en forståelse for den indre åndelige virkelighet kan vi aldri realisere det utrolige potensial hver en av oss har. Overlat ikke ditt indre liv til tilfeldigheter lenger. Vær ikke som et løv som blir blåst bort av høstvinden. Kom og finn ut om grunnleggende prinsipper som kan hjelpe deg til merkbare resultater!Alle foredragene holdes i
Enhets-senteret, Colbjørnsensgate 8c , 0256 Oslo (like bak Slottet, 3-4 minutters gange fra vestutgangen på Nationalteatret stasjon).
Kaffe og te serveres. Alle velkommen.

Onsdag 24. mars kl. 19:30

HENSIKTEN MED LIVET

Livet kan av og til, og for mange se helt meningsløst ut. Se bare på antall selvmord begått her i landet. Mange må ty til alkohol eller stoffmisbruk. Samtidig mister tusener av mennesker sine nærmeste gjennom ulykker, krig og vold. Da er det ikke lett å se noen mening med det hele.
     Det finnes imidlertid en høyere hensikt. Dreier livet seg bare om å tjene seg rik, skaffe seg et fint hus og masse statussymboler, blir man veldig skuffet når man kommer til veis ende. Penger og materielle ting burde hovedsakelig være midler som kan hjelpe oss å realisere livets høyere mål og mening. Mennesket er skapt for en viss hensikt. Det er ikke det skapte som bestemmer denne hensikten, men Skaperen. Det er utrolig dumt å kaste bort din dyrebare tid og energi på ting som bare gjør det vanskelig for deg å realisere livets egentlige hensikt. Vi trenger riktig fokus. Vi lever nemlig bare én gang. Du er for verdifull til å bomme helt på livets mål!

ENDAGS-SEMINAR

Lørdag  14. februar,  27. mars 2004 og  24. april 2004  i  Grorudveien 39 (underetasjen),  0976 Oslo
PROGRAM:

kl. 11:00  Velkommen

kl. 11:15  Video

kl. 11:30  Foredrag I:
Det opprinnelige idealet
(Skaperen, livets hensikt, åndelig vekst, evigheten)

kl. 12:15  Spørsmål, diskusjon

kl. 12:45  Lunsj


kl. 13:30  Foredrag II:
Idealet blir ødelagt
(Hva gikk galt? Det ondes opphav)

kl. 14:15  Spørsmål, diskusjon, forfriskninger

kl. 15:00  Foredrag III:
Veien tilbake til idealet
(Gjenoppreisningsarbeidet opp gjennom historien og i dag)

kl. 15:45  Spørsmål, diskusjon

kl. 16:15  Avslutning

DET OPPRINNELIGE IDEALET

Vi er skapt for en høyere hensikt og for å realisere et fantastisk ideal. Foredraget belyser vår indre åndelige virkelighet og kreftene som påvirker den. Alt i naturen vokser til fullkommenhet. Vi er også skapt for å vokse og oppleve personlig utvikling. Uten det blir livet kjedelig. Uten en høyere hensikt kan vi aldri realisere det utrolige potensial hver en av oss har. Overlat ikke ditt indre liv til tilfeldigheter lenger. Vær ikke som et løv som blir blåst bort av høstvinden.

IDEALET BLIR ØDELAGT

Hvis Gud er 100% god, hvorfor er det da så mye ondskap og lidelse i verden? Uten å forstå det ondes opprinnelse og roten til alt ondt, er det umulig å skape en bedre verden. Det onde kommer ikke fra Gud! Det er heller ikke forårsaket av et eple den første mann og kvinne spiste. Dette foredraget gir en ny og revolusjonerende innsikt, som gir deg muligheten til å eliminere det ondes rot fra ditt eget liv, din familie og våre samfunn. Finn nøkkelen til å forstå de holdninger og handlinger som forhindret at Guds ideal ble realisert og alltid har ødelagt våre liv og verden.

VEIEN TILBAKE TIL IDEALET

Idealet Gud ville realisere gjennom oss mennesker, ble aldri virkelighet, slik Gud hadde planlagt i tidenes morgen. Men Gud kan ikke gi seg på tap. Gud vil ikke være noen fiasko! Med et brennende hjerte har Gud arbeidet uten opphør for å gjenopprette en god verden i samsvar med skapelsesidealet. Derfor har han stadig forsøkt å realisere sin plan med menneskehetens histories "siste dager". Hver gang har imidlertid mennesket unnlatt å oppfylle sin del av ansvaret, og følgelig er Guds plan forblitt uoppfylt. Realiseringen av Guds plan med historiens "siste dager", som også må realiseres for å oppfylle hensikten med skapelsen, avhenger heller ikke av Guds evne alene. Det er helt nødvendig at mennesket tar sin del av ansvaret. Men det har mennesket aldri gjort. Av den grunn antyder Bibelen at det har vært flere forsøk på å gjennomføre historiens "siste dager": Noahs tid, Jesu tid og tiden for Det annet komme.

Vi lever nå i en utrolig tid med en rivende teknologisk og vitenskapelig utvikling. Vi opplever en forandring av globale dimensjoner. Mennesket står på terskelen til noe virkelig stort! En kjærlighetens Gud skapte oss for å oppleve sann kjærlighet i en verden som er ideell både åndelig og materielt. Tiden for å realisere Guds ideal er kommet! Det er nå! Finn ut hvordan Gud er i ferd med å gripe inn i verden i dag på en utrolig måte!

Seminaravgift: kr 50,-  inkl. lunsj og forfriskninger
Påmelding:  enhet@c2i.net /  Tel: 22 55 39 75 /  Fax: 22 44 85 34Top  Top

Gudstjeneste

Holdes hver søndag kl. 11:00 i Grorudveien 39 , underetasjen, 0976 Oslo.
(Inngang fra og parkering i Sagstukroken).
Vi har samtidig søndagsskole for barn fra 6-11 år.

Offentlig transport:
Buss: Nr 79 stopper 100 m unna, på Grorudveien, ved innkjørselen til Sagstukroken. Buss 79 kjører fra Holmlia via Hauketo, Ljabru, Lambertseter, Skullerud, Bøler, Tveita, Linderud, Furuset til Grorud T-banestasjon og tilbake.
T-bane: 8 minutters gange fra Grorud T-banestasjon.
Lokaltog: 8 minutters gange fra Grorud stasjon. (Lokaltoget Asker-Oslo S-Lillestrøm). Bare ett tog i timen på lørdager og søndager.


FAMILIEFORBUNDET FOR VERDENSFRED OG ENHET
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Design and HTML support
Ray G. Dieffenthaler

Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved