Index

Familieforbundet for verdensfred Den forente familie


HVA  MEDIA  SKRIVER


Trosverstingene

Frankrike, Tyskland og Belgia har fått plass på USAs liste over landene som undertrykker religionsfriheten mest.  Ellers domineres listen av diktaturstater, noen gamle østblokkland og muslimske land.
     Det er stemplingen av pinsevenner som sekt, motstand mot scientologene eller tyskernes nekting av innreise til lederen for det sørkoreanske kirkesamfunnet Den forente familie som har ført de tre EU-landene opp på USAs liste over land som i særlig grad bryter religionsfriheten.
     Listen som USAs utenriksdepartement har laget til Kongressen de siste årene, deler det amerikanerne definerer som brudd på religionsfriheten inn i fem sektorer.

-  Totalitære forsøk på å kontrollere religiøs tro eller utøvelse: Burma, Kina, Cuba, Laos, Nord-Korea, Vietnam.
-  Statlig fiendtlighet mot minoritetsreligioner: Iran, Irak før Saddams fall, Pakistan, Sudan, Saudi-Arabia, Turkmenistan, Usbekistan.
-  Statlig neglisjering av undertrykkelse, diskriminering eller forfølgelse av religiøse minoriteter: Bangladesh, Egypt, Georgia, Guatemala, India, Indonesia, Nigeria.
-  Diskriminerende lover eller politikk mot enkelte religiøse grupper: Hviterussland, Brunei, Eritrea, Indonesia, Israel og de okkuperte områdene, Malaysia, Moldova, Russland, Tyrkia.
-  Stigmatisering av religiøse grupper ved feilaktig stempling som farlig kult eller sekt: Belgia, Frankrike, Tyskland. [...]

-  Fra "Trosverstingene", en fakta-artikkel i Dagsavisen onsdag 7. januar 2004, side 4.

Livet etter døden

Knut Holdhus holder foredrag om livet etter døden på Enhetssenteret i kveld.
  Livet etter døden kan være så mangt.  Her til lands venter i hvert fall de som er medlemmer av statskirken at paradis venter når deres tilmålte tid på jorden er over.  Eventuelt et svært varmt sted, om de ikke har vært snille. [...]
  De gamle grekerne havnet i et skyggerike som guden Hades hersket over. Der var alt trist og øde, og de døde levde en slags light-versjon av jordelivet - uten gleder.  Men grekerne hadde også forstillingen om et koseligere sted, den elysiske slette.  Denne ble etter hvert ansett for å være en del av Hades' rike - av paradisisk karakter, men reservert for de rettferdige døde.
  Hinduistene og buddhistene sitter fast i samsara - individets uopphørlige fødsel, død og gjenfødsel.  Å unnslippe fra denne lidelsens syklus er målet for frelse både i hinduismen og buddhismen. Og unnslippelsen heter nirvana - en tilstand preget av enhet, harmoni og fravær av ego.
  Muslimene klarer ikke helt å bli enige seg imellom om de onde straffes alt i graven, mens de gode slipper gravstraffen og venter i ro på oppstandelsen - eller om de troendes sjeler kalles direkte til Gud og lever i hans nærvær frem til oppstandelsen. Uansett gjenforenes alle sjeler med sine kropper etter dommedag og oppstandelsen.  Da går de utvalgte inn i paradiset, mens Guds fiender straffes i helvete.
  Og ateistene regner med at etter døden venter.... ingenting.  Derfor bør du kanskje - for å være på den sikre siden - gjøre det meste ut av dine våkne timer, slik at du ikke blir misfornøyd med revyen som flimrer foran øynene i dine siste sekunder.
- Det foredras om livet etter døden på Enhetssenteret (Colbjørnsensgate 8, Oslo) i kveld kl. 19:30.
-  Fra en artikkel i Aftenposten, morgenutgaven, tabloiddelen, i dag & i kveld-siden, side 28, onsdag 12. november 2003.

Elever foretrekker pastor Moon

"Det er bra at forskjellige menigheter får fortelle om sitt livssyn.  Men jeg blir skeptisk hvis det blir forkynnende, sier KRL-lærer Marius Johansen ved Sagene skole.
Elevene i åttende klasse på Brannfjell ungdomsskole skal i løpet av året lære om mange ulike menigheter […], forteller lærer Inger Skottene Møllerløkken. – Elevene synes spesielt Moon-menigheten er interessant.  Vi har gruppearbeider hvor elevene setter seg inn i forskjellige nyreligiøse bevegelser og presenterer dem, sier KRL-læreren".

-  Fra Avis 1, 10. oktober 2002, side 8.


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden

FAMILIEFORBUNDET FOR VERDENSFRED OG ENHET
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Webdesign and HTML support
Ray G. Dieffenthaler

Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved