Index
Hva skjer i Norge?

Tidligere nyhetsartikler på denne siden

NYHETER

Beyond the Cross
Link: The Road to Victory in Jerusalem

Video (5:37):  slow modem
Video:               ADSL connection

Amerikanske kirker bytter ut korset med en krone

påsken 2003

Erkebiskop dr Angel M. Torres fra Pentecostal Family Center og pastor dr Edward Chambers fra First Presbyterian Church , Willimsbridge, Bronx, New York, idet de tar ned et stort kors.Pastor Moon har lenge vært en talsmann for verdensfred.  Men en forutsetning for en slik fred er at de forskjellige religioner først skaper fred seg i mellom.  Alt som hindrer forsoning og forbrødring må bort.  Da han veiledet en gruppe amerikanske prester og pastorer i fjor (2002), understreket han at kristne ledere må gå foran med et godt eksempel.  Derfor anbefalte han dem å ta ned korsene fra sine kirker.
    I påsken (2003) gjorde 220 pastorer fra 56 forskjellige kirker akkurat det, under mottoet "Trade Your Cross for a Crown" (etter 1 Pet 5,4: "Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans [Det står crown i de fleste engelskspråklige Bibler) som aldri visner").  På en pressekonferanse på langfredag forklarte biskop Floyd Nelson, fra Lively Stone- kirken: "Jesus befinner seg ikke lenger på korset!  Han har gjenoppstått, og den gjenoppståtte Kristus er vårt håp om et liv i fred.  Hans seier besto i å overvinne smerten og lidelsene på korset".

Erkebiskop Stallings, grunnlegger og åndelig leder av Imani Tempel-kirken, tilføyde: "De tidlige kristne brukte fiskens tegn, fordi de første bokstavene i Jesus Kristus, Guds Sønn og Frelseren ble til ordet ICHTHOS, som er det greske ordet for fisk.  Korset var et hedensk symbol som ble brukt av romerne for å symbolisere dem som var dømt til døden.  Keiser Konstantin hadde en visjon om at han ville seire under korsets tegn, og dermed malte hans soldater korset på sine skjold.  Han gjorde kristendommen til statsreligion i Romerriket og påbød dets innbyggere å omvende seg.  Etter det ble korset et symbol på erobring og tvangsomvendelse.  For muslimer, jøder, buddhister og andre står korset for intoleranse og undertrykking, ikke forsoning".
    Det ble annonsert på pressekonferansen at 120 geistlige planlegger en pilegrimsferd til Israel i mai for å forsone seg med sine jødiske og muslimske brødre.  "Vi er alle barn av Abraham", bemerket Jesse Edvards, pastor fra Philadelphia.  "For jøder og muslimer er korset et tegn på fortidens kristne intoleranse og hat.  Jesus lærte at den som vil være størst blant oss, må tjene alle andre.  Den beste måten å minnes Jesu offer da han ga sitt liv på korset, er å leve slik han gjorde, og ikke bli for opptatt med symboler og tegn".

En ny fredkultur – Mer enn fredelig sameksistens.
Fredsinitiativ for Midt Østen


Mer enn fredelig sameksistens
Vi er jo brødre! Jødiske og muslimske lærde på konferansen I Washington DC.

Politikere, akademikere og ledende religiøse personligheter deltok på et fem dager langt seminar i regi av Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred i Washington DC i slutten av februar (2003).  Tittelen på konferansen var: "Middle East Peace Initiative – Beyond Co-Existence Toward a New Culture of Peace".  På andre dagen av konferansen ble deltagerne invitert på middag til senator Richard Lugar fra Senatets utenrikspolitiske komité, på Capitol Hill.  Deltagerne på denne mottakelsen var blant annet Abdurrahman Wahid, forhenværende president i Indonesia, Abd-Elaziz Hegazy, forhenværende ministerpresident i Egypt, den kjente rabbiner Itzhak Bar-Dea fra Israel og Don Tichon, forhenværende president i det israelske parlament - Knesset.


Dr Chung Hwan Kwak, internasjonal president i IIFV, bemerket i sin tale at flere hadde påpekt for ham at situasjonen i Midt-Østen for tiden var så anspent at en konferanse om fred ville nesten være umulig å organisere.  Han sa: "Fiendskap og konflikter mellom jøder, kristne og muslimer er egentlig en stor skandale […] som gjør en varig fred umulig. […]  Hvis vi bare er ute etter personlige fordeler eller fordeler for vår egen religion eller kultur, opptrer vi ikke som verdige ledere i dagens verden, men representerer en holdning Gud ikke kan fordra, og som heller ikke hjelper oss å finne løsninger på vår tids vanskelige problemer".
   Pastor Moon talte på den siste dagen, og stilte mange poengterte spørsmål som manet til ettertanke blant deltakerne.
Du finner en detaljert rapport på IIFV sin hjemmeside.

Høytidelig åpning av nytt sykehus i Sør-KoreaChungshim klinikken
Chungshim-klinikken

Seks kongressmedlemmer og flere høytrangerte medlemmer av helsedepartementet var til stede under åpningen av Chungshim-klinikken, nær Cheong Pyeong, Sør-Korea,  5. februar 2003.  Konstruksjonen av det ti etasjer høye bygget ble påbegynt høsten 2000 og avsluttet bare noen uker før åpningsseremonien.
   Fru Hak Ja Han Moon holdt åpningstalen og forklarte hvordan Guds opprinnelige plan var at vi mennesker skulle være psykisk og fysisk sunne: "Et sykehus er som en mor.  Det skal ta vare på sine pasienter slik en mor tar vare på sine barn".
   Klinikken er basert på et unikt samarbeid mellom Østens og Vestens medisinske tradisjoner og består således av syv avdelinger med klassisk medisin fra den vestlige verden og tre avdelinger for Østens alternative behandlingsmåter.

Stor konferanse om "Gud og verdensfred"

"Gud og verdensfred"-konferansenInterreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred organiserte en internasjonal konferanse med "Gud og verdensfred" som tema i Washington DC fra 27. til 29. desember 2002.  400 ledende skikkelser fra den religiøse, politiske og akademiske verden deltok. Møtet ble åpnet av den påtroppende formann for Senatets Utenrikskomité, senator Richard G. Lugar fra Indiana. Deltakere fra Afrika, Latin-Amerika og Russland diskuterte mulige strategier for verdensfred. Det var bred enighet om hvor viktig det er å redusere kløften mellom fattige og rike land og å fremme familieverdier som et viktig skritt for å vinne kampen mot AIDS og som et nødvendig grunnlag for en større sosial ansvarsfølelse.
      I grunnleggerens tale sa pastor Moon at tiden er kommer for å overvinne alt religiøst hykleri der man snakker om Gud, men ikke nevner et ord om kjærlighet for dem som har forskjellig hudfarge eller livssyn. "Det er livsviktig at de forskjellige religioner oppnår en harmoni seg imellom, som kan tjene som en modell for den øvrige verden," sa han. Pastor Moon ble hedret for sitt 33 år lange arbeid i USA. Han sa at nå er tiden kommet da han vil konsentrere seg mer om å skape fred på den koreanske halvøy.

Interreligiøs Velsignelse for verdensfred

Noen av deltakerne i Velsignelsen 7. des.7. desember 2002 organiserte Far og Mor Moon en seremoni for å velsigne 1200 par fra forskjellige kulturer og religioner. Begivenheten ble holdt i Crystal Gateway Marriott Hotel i Washington DC. Ved siden av Far og Mor Moon ga også representanter for islam, jødedom, kristendom, hinduisme, buddhisme, sikhisme og nordamerikanske indianere sin velsignelse på parene som deltok.
      7. desember er også dagen da japanerne angrep Pearl Harbour for 61 år siden. Derfor var det naturlig at møtet også dreide seg om forsoning. Japanske og amerikanske veteraner fra 2. verdenskrig omfavnet hverandre. Det samme gjorde representanter fra tidligere kommunistiske land og representanter fra den vestlige verden samt representanter for nordamerikanske indianere og europeiske innvandrere. Forsoning fant også sted mellom de abrahamske religioner representert ved en rabbiner, en imam og en kristen biskop. Samtlige deltagere undertegnet en resolusjon der de lovet å investere seg for å fjerne rasemessige, kulturelle og religiøse barrierer.

Mor Moon taler i 3 land

16. september 2002 Først talte hun i fire byer i Sør-Korea fra 10. til 13. august og deretter i tolv japanske byer fra 18. til 29. august. Den amerikanske delen av den internasjonale taleturnéen begynte i Washington DC 16. september og omfattet også 12 byer. Den ble avsluttet i New York 29. september. Tittelen talen til dr Hak Ja Han Moon var ”Gud er kilden til fred” (God Is the Origin of Peace). I talen kommer det tydelig fram hvilken oppgave Far og Mor Moon, De sanne foreldre, har.

På taleturnéen i de tre land ble tusenvis av ”fredsambassadører” utnevnt, en tittel som gis til individer som praktiserer å leve for sine medmennesker og investerer seg for å fremme universelle moralske verdier, et sunt familieliv, samarbeid på tvers av religiøse skillelinjer, internasjonal harmoni, fornyelse av FN, et ansvarsbevisst media og opprettelsen av en global fredskultur.

Flere av møtene inkluderte en ”Bridge of Peace”-seremoni, der kvinner fra vidt forskjellige bakgrunner gikk over ”en bro” som et tegn på at de ville oppnå forsoning og tilgivelse der det før hadde vært fiendskap.

På samtlige møter ble også vitnesbyrd fra Jesus, Buddha, Muhammed, Konfutse og andre hellige menn i den åndelige verden lest opp.

New York 21. og 22. september 2002

Muslimske deltakere æret pastor og fru Moon ved å overrekke kapper og hodeplagg som vanligvis blir brukt av muslimske lærde.

Det å styre og rollen religion spiller i freds- og sikkerhetsspørsmål - På vei mot et interreligiøst råd ved FN

Dette var tema for en to dager lang konferanse, som Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred arrangerte i New York 21. og 22. september. Deltakerne kom fra 75 land. FNs Generalsekretær Kofi Annan har som kjent tidligere gjort 21. september til Internasjonal fredsdag. Dr Chung Hwan Kwak, IIFV sin president, sa i sin åpningstale at regjeringsmakt alltid må ha et moralsk fundament, uansett om det dreier seg om en stormakt eller et utviklingsland. Verden er ennå ikke i stand til å løse sine problemer med politiske, økonomiske eller militære virkemidler. Han oppfordret alle religiøse og kulturelle lederkrefter til å spille en større rolle i det offentlige liv. Pastor Moon talte med  ”Guds fedreland og den forente verden”  som tema i grunnleggerens tale.  22. september delte deltakerne seg opp i fem grupper på 30 hver og diskuterte om muligheten til å opprette et interreligiøst kammer som et rådgivende organ ved FN.  Andre talere inkluderte Abdurahman Wahid, tidligere president av Indonesia og Noel Brown, tidligere leder for FNs miljøprogram.

Interreligiøs Ekteskaps-velsignelse
14. september 2002 i Manhattan Center,
New York

Velsignelsen 14. september 2002 Velsignelsen 14. september 2002 Velsignelsen 14. september 2002
Flere hundre muslimske og kristne ledere fikk sine ekteskap velsignet av De sanne foreldre, Far og Mor Moon, i Velsignelsen 14. september i Manhattan Center, New York. Tittelen på begivenheten var ”Velsignelses- og ekteskapsfornyelses-seremoni for interreligiøse og internasjonale par”.  Et representativt par som fikk en god del medieoppmerksomhet var en imam og hans kristne kone. Imamen er bror til presidenten av Sierra Leone. Ifølge pastor Phillip Schanker (Familieforbundet for Verdensfred og Enhet) er et slikt ekteskap et levende uttrykk for forsoning og håp, noe høyst aktuelt nå i tiden like etter ettårsdagen for 11. september. Samtidig med seremonien i New York var det lignende begivenheter i Los Angeles, Chicago og Detroit, knyttet til den i New York via internett. I New York begynte den to timers lange seremonien med bønner fremsagt av en rabbiner, en imam, en kristen pastor og en indianer.

Stor Velsignelse for religiøse ledere 27. april 2002

27. april 2002Fra hele USA kom prester, pastorer og religiøse ledere med sine ektefeller for å motta Far og Mor Moons velsignelse på sine ekteskap.  700 par tok del i hovedbegivenheten på Sheraton National Hotel i Washington DC.  I den to måneder lange kampanjen "Stand for the Family - Save the Nation" forut for begivenheten 27. april 2002 ble til sammen 144 000 par velsignet, hovedsakelig geistlige og religiøse ledere, enten i mindre seremonier i USA før selve hovedbegivenheten eller i tilstelninger over hele verden samtidig med og knyttet til seremonien i Washington DC via satellitt eller internett-link. Før de 144 000 parene ble velsignet av Far og Mor Moon, mottok de velsignelse på sine ekteskap fra fremstående representanter for kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, sikhisme og indianske tradisjoner. De største seremoniene for religiøse ledere utenfor USA fant sted i Indonesia og India. Begivenhetene hadde tittelen "World Peace Blessing" (Global fredsvelsignelse) og er en del av Enhetsbevegelsens internasjonale fredsarbeid. Veien til fred internasjonalt og interreligiøst går via ekteskap og familie!

3500 par i stort massebryllup 16. februar 2002

16. februar 2002 Høydepunktet på den åttende Globale kultur- og sportsfestival (World Culture and Sports Festival) holdt i Seoul i februar i år (2002) var uten tvil den skjønne seremonien der 3500 par fikk sine ekteskap velsignet av Far og Mor Moon i det olympiske fektestadion 16. februar 2002. Basert på sine respektive særegne tradisjoner ga samtidig ledende representanter fra kristendom, islam, jødedom, buddhisme og andre religioner sin velsignelse til alle parene. Dette er blitt et kjennetegn på disse store bryllupsseremoniene de siste årene.

Kristne ledere på taleturné med Far og Mor Moon i Korea

Pastor Moon, Korean National Assembly, 20010713Fru Moon, Seoul 4. juli 2001

Det har slått ned som en bombe i Sør-Korea. Kristne ledere deltok nemlig på en taleturné sammen med pastor og fru Moon, eller Far og Mor Moon, som disse lederne kaller dem.
Taleturnéen var ett av hovedinnslagene på kveldsnyhetene 4. juli, dagen turnéen begynte. I årevis har kristne i Korea nektet å samarbeide med pastor Moon. Derfor er det nå litt av en sensasjon at kristne ledere fra Vesten, både sorte og hvite, katolikker og protestanter, nå erklærer sin absolutte støtte for Far og Mor Moon. Alle de kristne lederne som deltok på turnéen, ble intervjuet av koreansk media. Erkebiskop Milingo, og hans nylige ekteskap til en koreansk akupunkturlege, ble viet mye spalteplass.
Biskop Augustus Stallings, tidligere katolsk biskop, fra Washington DC, proklamerte klart og tydelig at pastor Moon er Messias, den Gud har utvalgt for vår tid. Biskop Dan Johnson, pinsevenn fra Kentucky, erklærte at kristne kirker nå opplever en ny pinse og er i ferd med å bli forent på grunn av Far og Mor Moon. Pastor T. Barrett, metodist fra Chicago, leste en erklæring fra samtlige kristne ledere på taleturnéen, der de uttrykte at de vil støtte og samarbeide med Far og Mor Moon i all evighet. Nå er kristne kirker blitt forent med hverandre. Derfor kan også Nord- og Sør-Korea bli forent.

Taleturnén begynte 4. juli 2001 med samtidige møter på Seoul Lotte Hotel og Pusan Lotte Hotel. Til sammen ble det holdt store møter i 8 byer. Mange fremstående koreanske ledere fra den politiske, religiøse og akademiske verden deltok også på møtene.

Far Moon understreket, som mange ganger før, at før det kan bli verdensfred, må vi skape fred i våre familier.

Katolsk erkebiskop viet av pastor Moon

Pastor Moon, 27. mai 2001 Emmanuel Milingo og Maria Sung Ryae Soon

Pastor og fru Moon velsignet 60 par som hovedsakelig besto av religiøse ledere i en seremoni på Hilton Hotell i New York søndag 27. mai 2001. Blant deltagerne var den katolske erkebiskopen Emmanuel Milingo (71). Han ble gift med Marie Sung, akupunkturlege fra Sør-Korea, som pastor Moon hadde introdusert til Milingo to uker tidligere. Paret planlegger å flytte til Afrika for å arbeide blant de fattige og syke der. Milingo er en de første afrikanske prestene som ble utnevnt til erkebiskop. Han holdt denne posisjonen i Lusaka, Zambia, fra 1969-83 og arbeidet deretter i Vatikanet fram til i dag. Han er kjent for sine ferdigheter i troshelbredelse og djevelutdrivelse, noe deler av hierarkiet innen kirken ikke har vært så begeistret for. Han er i den siste tid kommet til den konklusjon at katolske prester og biskoper bør kunne gifte seg.

NBC New York har nå foretatt en meningsmåling på gaten blant katolikker som kom ut fra byens St Patricks katedral. Tre av fire sa at tiden er inne til å tillate prester å gifte seg. Milingo har nå tydelig, og med den beste mediadekning, inntatt et soleklart standpunkt og uttrykt noe som mange er enig i. Vatikanet er redd for at ikke så rent få kommer til å følge eksemplet til Milingo, som mange anser for å være en mann som virkelig er inspirert av Gud. Han høster en stor popularitet i deler av Afrika.

Blant de andre parene som deltok, var Ramiro de Leon Caprio, forhenværende president av Guatemala. Han og hans kone har vært gift i mange år, men ville svært gjerne få sitt ekteskap velsignet av pastor og fru Moon. En annen kjent amerikaner, biskop George Stallings jr (53), en tidligere katolsk prest, var også blant deltagerne. Han var blitt introdusert til sin brud, Sayomi Kamimoto fra Japan, noen uker i forveien av pastor Moon.

Fortsettelse

Pastor Moon (81) på 52-dagers taleturné

Pastor Moon

Pastor Moons historiske taleturné nådde sitt klimaks i Washington DC 2. påskedag, 16. april 2001, i et stort møte på Omni Shoreham hotellet, der over 4 000 geistlige fra en lang rekke kirker var kommet sammen for å feire turnéens suksess. Dens tema var "Gjenbygg familien, gjenopprett samfunnet og forny nasjonen og verden!" Pastor Moon selv talte i 52 byer i løpet av 52 dager. Over 100 000 mennesker hørte ham tale. Prester fra andre kirker talte også eller introduserte pastor Moon til menighetene. Omtrent halvparten av møtene fant nemlig sted i kristne kirker, som ønsket pastor Moon velkommen. Flere prester reiste sammen med pastor Moon til andre byer og introduserte ham til sine kolleger og andre menigheter. En av dem var erkebiskop George Augustus Stallings fra Imani Temple i Washington DC. Han har dette å si: "Aldri i Amerikas historie har det vært en så dristig og freidig åndelig leder med en slik sjelsstyrke i arbeidet med å bringe sammen alle religiøse ledere. [.] Jeg takker Gud for at han har kalt pastor Sun Myung Moon til å lede som en profet og messiansk skikkelse for å bryte ned murene som skiller oss fra hverandre. [.] Vær ikke bare opptatt av din egen religion og rase; vi er én familie".

Fortsettelse

200 par i "Velsignelse for fred" ved FNs hovedkvarter

Velsignelse for fred: par i sine nasjonaldrakter 27. januar 2001

210 par fikk sine ekteskap velsignet av pastor og fru Moon i en seremoni ved FNs hovedkvarter i New York 27. januar 2001. Seremonien var en demonstrasjon av den enorme betydningen ekteskapet har for fred i verden. De unge deltakerne fra over 100 land lovet sin partner evig trofasthet foran et publikum som besto av diplomater, flere statsoverhoder og ledere for ikke-statlige organisasjoner.

De fleste av parene hadde måttet reise tusenvis av kilometer fra sine hjemland for å delta i denne internasjonale "Velsignelsen for fred", en enestående begivenhet, som samtidig var hovedbegivenheten i en fire dager lang konferanse som hadde FN-temaet "Dialog mellom sivilisasjoner" som tema.

Samme dag som "Velsignelsen for fred" talte tidligere amerikanske visepresident Dan Quayle og tidligere president av Polen, Lech Walesa, om hvor viktig familien er for sosial harmoni, frihet og internasjonalt samarbeid.

Pastor Moon understreket FNs uhyre viktige rolle når det gjelder å skape fred i verden. Han uttrykte sin fulle støtte til FNs oppmodning til verdens religioner om å arbeide sammen med FN for å løse verdens problemer. Pastor Moon sa at det er i familien individet får den nødvendige trening for å utvikle og fostre sin karakter. Derfor er familien langt viktigere enn skole eller myndigheter.

Seremonien da Gud ble kronet konge

Cheong Pyeong13. januar 2001 ble en historisk dag for vår himmelske Far. Da ble han nemlig kronet som konge i himmelen og på Jorden. Etter tusener og tusener av år med lidelse og smerte, der Gud aldri fikk den posisjon han alltid skulle hatt i menneskets verden, nemlig midtpunkt, kunne Gud igjen bli satt på tronen, i den første måneden i det nye årtusenet. Han var nemlig blitt fullstendig detronisert av begivenhetene vi kaller syndefallet. Helt siden da har han lidd den grufulle skjebne å være vitne til hvordan det ondes krefter førte hans barn, oss mennesker, lenger og lenger bort fra den kjærlighet, frihet og godhet Gud hadde tiltenkt oss da han skapte mennesket.

Kroningsseremonien for Gud ble holdt i Enhetsbevegelsens trenings- og konferansesenter i Cheong Pyeong i Sør-Korea. Helt siden han virkelig forsto hvordan Guds hjerte er fullt av sorg og en dyp frustrasjon over å være så fjernt fra sine sønner og døtre, oss mennesker, har Sun Myung Moon hatt et sterkt ønske om å befri Gud fra sin smerte og lidelse.

Men for at det skulle skje, måtte først mange betingelser oppfylles. Det var utrolig vanskelig. Et grunnlag for at Gud skal kunne være til stede blant oss mennesker, måtte først etableres her på Jorden, og i den usynlige verden. Pastor Moon sa at han har gitt hele sitt liv for å kunne befri Gud. Når det endelig kunne skje 13. januar 2001, var det den største dag man kan tenke seg, både for Gud og oss mennesker!Top  Top

Nyheter  |  Tidligere nyhetsartikler  |  Nostradamus

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Webdesign and HTML support
Ray G. Dieffenthaler

Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved