Index
Nyheter  |  Hva skjer i Norge?
Nostradamus

Pastor Moon og Louis Farrakhan har funnet hverandre

Million Family March

Det ser ut til at pastor Moon har hatt en meget positiv påvirkning på Minister Louis Farrakhan, leder av Nation of Islam, en bevegelse som til nå hovedsakelig har vært for sorte amerikanere. Farrakhan har før i tiden sagt mindre pene ting om bl a jøder og den hvite rase, men hør bare hva han sa nå nylig, under den svære Million Family March i Washington DC 16. oktober 2000: "Jeg er muslim. Jeg er jøde. Jeg er kristen. [...] Jeg er alt det og mer til fordi jeg nekter å la begreper begrense meg, idet jeg tenker på hvem jeg virkelig er. Dere burde gjøre det samme. [...] Det er ikke din rase, ikke din hudfarge, ikke din tro som er det viktigste. Det er vår plikt overfor Gud og vår rettferdige handlemåte". Pastor Moon har mange ganger sagt lignende ting.

Fortsettelse

Pastor og fru Moon hedret med fredspris

I forbindelse med en internasjonal konferanse i FN-hovedkvarteret i New York ble pastor og fru Moon hedret med Universal Peace Award, en fredspris, fra World Association of United Nations Non-Governmental Organizations (Verdensforeningen for FN-registrerte ikke-statlige organisasjoner). Overrekkelsen fant sted 18. august, under konferansen "Assembly 2000 – Renewing the United Nations and Building a Culture of Peace" (Samling 2000 – Fornyelse av FN og opprettelsen av en fredskultur). Mer enn 400 internasjonale personligheter fra det offentlige liv deltok på konferansen, organisert av Internasjonalt og Interreligiøst Forbund for Verdensfred, og som dels ble holdt i FN-bygningen og dels i Waldorf Astoria Hotel,. Tre lands FN-ambassader var med på å sponse konferansen.

Blant de mest kjente deltagerne som holdt taler, var Oscar Arias, vinner av Nobels fredspris og tidligere president av Costa Rica, Edward Heath, tidligere statsminister av Storbritannia, og senator Robert Dole, tidligere majoritetsleder i det amerikanske senatet. Pastor Moons tale hadde samme tittel som konferansens tema: Fornyelse av FN og opprettelsen av en fredskultur.

Fru Moon i København

Fru Hak Ja Han Moon (22 Kb)

Hun besøkte Oslo og Stockholm i 1993 og Helsingfors i fjor. Endelig var det København sin tur. Onsdag 24. mai 2000 talte fru Moon til et publikum på 400 på et møte på SAS Radisson Scandinavia Hotell. Flere akademikere, religiøse ledere og ambassadører var møtt fram. Den eminente svenske fysikeren, dr Tor Ragnar Gerholm, nevnte i sin innledning til fru Moon hvor enestående det er at både pastor og fru Moon er blitt kalt av Gud og har begge investert hele sitt liv for å realisere Guds vilje. De er eksempler for oss alle.

Fru Moons tema var  "Veien for menneskeheten og verden i de siste dager" ( The Path for Humankind and the World in the Last Days). Hun ble avbrutt flere ganger av applaus. Et kort utdrag av talen:

"Det nye årtusen er tiden da Guds 6000 år lange frelsesforsyn nærmer seg slutten. Guds skapelsesideal er i ferd med å bli realisert overalt i himmelen og på Jorden. Dette er også et tegn på at tiden er kommet til at det endelig blir slutt på elendigheten og lidelsen til skapelsen, som mistet sin sanne mester på grunn av syndefallet. Dette er tiden da foreldrene og barna, som har vært atskilt fra hverandre så lenge, kommer sammen igjen. Det er en tidsalder med fri kommunikasjon mellom den åndelige og den fysiske verden, og en tid da Guds rike vil bli opprettet i himmelen og på Jorden.
     Overgangen til det nye årtusen markerer fullbyrdelsen av Det nye testamentes tidsalder. Denne overgangen er tidspunktet da det som ble lovet både i Det gamle og Det nye testamente, blir oppfylt. Fra nå vil Guds direkte kjærlighets-herredømme manifestere seg overalt i verden. Hans kraft og myndighet vil bli anerkjent og respektert. Med himmelens og Jordens foreldre i den sentrale rolle vil i vår tidsalder Øst og Vest, og til og med den åndelige og den fysiske verden, bli ett. Dette vil skape en forent verden og et forent kosmos [kosmos = den åndelige + den fysiske verden] under Gud. En stor menneskehetens familie vil bli dannet her på Jorden. Dette er håpet vi har i Det fullførte testamentes tidsalder. Det Gud har lovet, vil bli oppfylt på en praktfull måte. Tiden er kommet!
"

Scandinavia Hotell dannet en fin ramme rundt denne helt spesielle begivenheten. Den danske avdelingen av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet hadde gjort en kjempeinnsats for å få alt til å fungere knirkefritt.
Kveldens program besto også av irsk dans, gospelsang, en kort videopresentasjon av fru Moons liv samt loddtrekning for å kåre vinnerne av et dusin "Ren-kjærlighet-gullringer" (Pure Love Rings).

Fru Moons taleturné 2000

Fra 7 til 10 mars talte fru Moon i fire japanske byer: Fukuoka, Hiroshima, Nagoya og Tokyo.
Fra 8 til 19 april talte hun med "Veien for Amerika og menneskeheten i de siste dager" som tema i 12 nord-amerikanske byer: Washington DC, Boston, Newark (New Jersey), Toronto, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta og New York.
Fra 8 til 19 mai talte hun i 12 sør-amerikanske byer: Asuncion og Ciudad del Este i Paraguay, Montevideo og Punta del Este i Uruguay, Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe og Corrientes i Argentina, Campo Grande, Brasilia, Sao Paulo og Rio de Janeiro i Brasil.
Fra 20 til 31 mai holdt fru Moon taler i 11 byer i Europa og én i Canada: London, Edinburgh, Birmingham, den Haag, København, Interlaken (Sveits), Tirana (Albania), Bucuresti (Romania), Moskva, St Petersburg, Kishinev (Moldova) og Toronto. Talen hun holdt i Europa, "Veien for menneskeheten og verden i de siste dager", var en redigert versjon av den hun holdt i Nord-Amerika.
Fru Moon forkynte blant annet: "Nå vil en sivilisasjon dukke opp som representerer den sanne vår vi har lengtet etter siden uminnelige tider. Den vil overvinne våre kriser og alt som truer vår moderne sivilisasjon. Hvem vil være i stand til å smelte isklumpen i Guds hjerte? Makt, penger, vitenskap og kunnskap er ute av stand til å smelte den isen. Den kan bare smelte når en vårlig kultur basert på sann kjærlighet kommer".

Pastor Moons taleturné i Sør-Korea

Pastor Moon avsluttet sin koreanske taleturné 12. mars 2000 med et møte i et fullsatt Olympiastadion (120 000). I en alder av 80 talte han til sammen 21 ganger i 18 sør-koreanske byer. Han holdt to taler på turnéen. Fram til 8. mars var temaet "Enhet mellom Nord og Sør og global enhet vil bli oppnådd gjennom sann kjærlighet". Talen understreket nødvendigheten av forsoning på den koreanske halvøya. Fra 9 til 12 mars holdt pastor Moon en ny tale: "Livets vei for Guds prinser og prinsesser". I denne talen forklarer han hvordan vi kan overvinne historisk fiendskap og skape en nasjon Gud kan være stolt av, samt at Den Forente Families lære vil bli den nasjonale religion i et fremtidig forent Korea.

Stort massebryllup i Seoul

Velsignelse 13. februar 2000 (27Kb)Det siste i en lang rekke av store internasjonale massebryllup ble holdt på Olympiastadion i Seoul søndag 13. februar 2000.
30 000 par deltok i et fullsatt stadion på en fin og mild vinterdag. (Koreanske vintre kan være meget strenge!) En tredjedel av parene var blitt matchet, mens de resterende par var allerede gift og fikk sitt eksisterende ekteskap velsignet av pastor og fru Moon i denne storslagne seremonien. Størstedelen av parene kom fra Sør-Korea og Japan, men det var også mange fra Thailand, Taiwan, USA, Russland og Europa (over 500 par fra Europa). Begivenheten ble overført via satellitt til lignende, men dog mindre, arrangementer over hele verden. På disse lokale tilstelningene deltok par som ikke hadde anledning (eller råd) til å reise til Seoul for hovedbegivenheten der. I enkelte land ble en video av en tidligere seremoni med pastor og fru Moon brukt i stedet for satellittforbindelse.

Heller enn å ha et lite privat bryllup for ens nærmeste slekt og venner, velger mange å delta i en slik stor offentlig seremoni for å demonstrere overfor verden sin overbevisning om at deres ekteskap ikke bare er for ens egen personlige tilfredsstillelse, men at det har en større og høyere betydning. Gjennom harmoniske og sunne ekteskap kan vi nemlig skape harmoniske familier og samfunn. Fred i verden avhenger til syvende og sist av fred i hver enkelt familie. Alle disse parene som deltar i disse stor bryllups-seremoniene vet at ekteskapet er nøkkelen til verdensfred.

Pastor og fru Moon har forrettet ved stadig større seremonier siden 1960, da de velsignet tre par i en liten kirke i Seoul.
Siden 1997 er også andre religiøse ledere blitt invitert til å gi sin velsignelse på alle parene. På Olympiastadion i Seoul deltok således erkebiskop Emmanuel Melingo fra Den romersk-katolske kirke; domprost Igumen Antonij fra Den ukrainske ortodokse kirke; den øverste mufti i Eritrea, Sheikh Al-Amin Osman; Biskop (Superintendent) T.L. Barrett fra Church of God in Christ (en amerikansk pinsebevegelse); Minister Leonard Farrakhan Mohammed fra Nation of Islam; Rabbi Erno Lazarovits fra Sentralstyret for forbundet av jødiske samfunn; Swamji Devendaherty, det åndelige overhode for Jain-religionen; Ven. Im Guk Hong, President av den koreanske buddhistiske Taegu-orden og Reuben Silverbird, Ambassadør for den europeiske indianerlandsby.

Allerede en time før tilstelningen begynte i Seoul, var stadion fullt (120 000 mennesker). Programmet inkluderte også opptredener av en rekke koreanske popstjerner og berømte sangere.

Seremonien var hovedbegivenheten i en ukelang World Culture and Sports Festival, som inkluderte en kunstutstilling, sportskonkurranser, ballett, folkedans, forskjellige konferanser for akademikere, kvinneledere, mediafolk og religiøse ledere samt en utstilling om pastor Moons liv og hans bevegelse. Mange av deltakerne på disse konferansene deltok også i feiringen av pastor Moons 80-årsdag.

Stor feiring av 80-årsdagen i Seoul

President Wahid av Indonesia var der. Tidligere visepresident av USA, Dan Quayle, var der. Tidligere statsminister av Storbritannia, Sir Edward Heath, var der. 40 sør-koreanske kongressmenn var der samt 800 fremstående menn og kvinner fra mediaverden, den religiøse og den akademiske verden, deriblant fire kjente akademikere fra Norge!

Sammen med mange andre berømtheter fra hele verden var de kommet for å feire pastor Moons 80-årsdag 10. februar på en bankett i Seoul. President Wahid sa at den egentlige grunnen til at han var kommet til Korea, var ikke for å treffe den sørkoreanske presidenten, men for å feire pastor Moons fødselsdag. Presidenten av det største muslimske land i verden sa i sin tale at han står sammen med pastor Moon når det gjelder å kjempe for familieverdier og løse verdens ungdomsproblemer. Wahid roste 80-åringen for hans innsats for å overvinne religiøse og nasjonale barrierer. Dan Quayle og flere andre holdt også taler der de roste pastor Moon.

Gratulasjonstelegrammer var kommet fra statsministeren av Japan, presidenten av Sør-Korea, statsministeren av Nord-Korea og mange andre.

Tittelen på pastor Moons tale ved anledningen var "Enhet mellom Nord og Sør og global enhet vil bli oppnådd gjennom sann kjærlighet". Han undersreket nødvendigheten av forsoning på den koreanske halvøya: " [...] hele Nord-Koreas befolkning har bevæpnet seg med Juche-læren. Vi må bevæpne oss med en filosofi som lærer sann kjærlighet, og som er i stand til å "ta seg av" nordkoreanerne. [...] Jeg er av den oppfatning at Sør-Korea ikke må prøve å vinne en militær seier over Nord-Korea. Vi må i stedet elske vår nasjon mer enn de elsker sin. Vi må være sterke nok ideologisk sett til å elske Gud mer enn de elsker kommunismen. Vi må bli kapable menn og kvinner med en karakterstyrke som kan få dem til å overgi seg på en naturlig måte. Det er ingen annen måte å takle Nord-Korea på".

Dagen ble også feiret med en rekke andre tilstelninger i Seoul, bl a en ballettforestilling, et stort møte med 16 000 mennesker i et innendørs sportsstadion samt et stort underholdningsprogram, som inkluderte en dramatisert fremføring av pastor Moons liv.

Man skulle ikke tro at pastor Moon er 80. Han lever et utrolig aktivt liv. På fødselsdagen hadde han et uhyre intenst program med en lang rekke tilstelninger til hans ære. Han holdt f eks tre offentlige taler. Langt yngre mennesker har problemer med å følge et slikt tempo!

Pastor Moons arbeid for forsoning mellom Sør- og Nord-Korea

En unik kunstutstilling fant sted i Seouls kunstsenter (Seoul Arts Center) 9 - 21 februar. Pastor og fru Moon var til stede under åpningsseremonien. Malerier fra hele verden ble utstilt, inkludert verker av artister fra Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og USA. Men det som i størst grad gjorde denne "Kunstutstillingen for Verdensfred" spesiell, var at kunstverker fra både Sør- og Nord-Korea var samlet under samme tak. De to landene har formelt vært i krig med hverandre siden Koreakrigen kun ble avsluttet med en våpenhvileavtale i 1953. På grunn av den nåværende presidenten av Sør-Korea, Kim Dae Jung, sin "sunshine policy" overfor Pyongyang-regimet har det allerede vært flere kulturelle utvekslinger mellom de to statene. En rekke industriprosjekter i nord er kommet i gang ved hjelp av sørkoreansk kapital. Pastor Moon har vært en foregangsmann på begge disse områdene. Den sørkoreanske folkedansgruppen The Little Angels, grunnlagt av pastor Moon, opptrådte således i nord allerede i fjor høst. Nå nylig har Pyonghwa Motors, eid av medlemmer av pastor Moons bevegelse, satt i gang arbeidet med å bygge en bilfabrikk i Nampo på den nordkoreanske vestkysten. Det $300 millioner store prosjektet tar sikte på å produsere Fiat Siena-biler for det russiske, kinesiske og koreanske markedet neste år. Grunnlaget for pastor Moons arbeid i Nord-Korea ble lagt i et møte med Kim Il Sung i 1991. Pastor Moon har alltid vært en solid anti-kommunist, men er sterkt opptatt av forsoning mellom de to regimene på den koreanske halvøya. Hans uttalelser om at kun kjærlighet kan forene nord og sør, er blitt lagt merke til på høyeste hold på begge sider av den 38 breddegrad. Prosjektene er kommet i gang med den sørkoreanske regjeringens velsignelse.

Pastor Moon hedret av 125 senatorer og kongressmenn

3. februar holdt Washington Times-stiftelsen sin årlige prisutdeling for amerikanere som har utmerket seg gjennom sitt engasjement og sin innsats på forskjellige sosiale områder basert på sin tro eller idealisme. 300 kjente VIPs deltok, inkludert 125 senatorer og kongressmenn, samt Alexander Haig (tidligere øverste leder for NATO), Harry Wu (kjent kinesisk dissident), Caspar Weinberger (tidligere forsvarsminister) og Jerry Falwell (tidligere leder av Moral Majority, nå rektor ved Liberty universietetet) og mange andre. Begivenheten fant sted på Capitol Hill, i en av bygningene til Representantenes Hus. Pastor Moon ble gitt en pris for sin livslange innsats for frihet, tro og familie.

Pastor Moons 80-årsdag feiret i USA

Man skulle ikke tro hovedgjesten snart fyller 80 år. Vanligvis trekker 80-åringer seg tilbake før selskapet er slutt. Men pastor Moon var med til bortimot midnatt og så ut til å ha mer energi enn mange av de langt yngre gjestene.

Han fyller egentlig åtti 10. februar. Han kommer imidlertid til å feire dagen i Korea. Derfor ble et praktfullt selskap som inkluderte middag for 3000, stelt i stand på Washington Hilton allerede lørdag 22. januar. Selskapet begynte med en VIP-mottakelse for 180, der berømtheter som Edward Heath, tidligere britisk statsminister, og Kenneth Kaunda, tidligere president av Zambia, deltok. Sistnevnte leste et lengre dikt der han uttrykte sin beundring for pastor Moon. Heath roste den 80 år gamle koreaneren for å ha utrettet utrolig mye i løpet av noen få tiår. De over 2000 gratulasjonsbrevene det ble lest utdrag fra, inkluderte ett fra president Bill Clinton og frue.

Pastor Moon sa i sin tale til de fremmøtte: "Når jeg ser tilbake på mine åtti år, fylt med misforståelser og forfølgelse, er det rett og slett utrolig at jeg kan være sammen med dere her i dag. Jeg tror det bare er fordi Gud har villet det. [...] menneskeheten [er] i dag begynt å gjenvinne søskenforholdet, forholdet mellom mann og kone og forholdet mellom foreldre og barn, slik at disse forholdene blir hva Gud opprinnelig hadde forventet. Til syvende og sist må vi komme så langt som å frigjøre Gud, som har gått gjennom den dypeste sorg helt siden han mistet sine barn. Det er bare da veien full av sann lykke vil bli åpnet. Til nå har den demokratiske verden kjempet for menneskets frihet og menneskets frigjøring. Vi derimot må kjempe for Guds frihet og Guds frigjøring. Når det lykkes i å befri Gud fra sin sorg, vil mennesket automatisk gjenvinne sin frihet og bli frigjort. Dere bør alle forstå at dere ble født for å frigjøre Gud og verden".

Motto for år 2000

På et møte i New York nyttårsaften ga pastor Moon mottoet for år 2000:
"Sann kjærlighet utbredt overalt, både i den fysiske og den åndelige verden, representerer fullbyrdelsen av det nye tusenårets himmelrike".
( På engelsk: "Cosmic Expansion of True Love is the Completion of the New Millennium Kingdom").

Nostradamus og pastor Moon

John Hogue er en amerikansk forfatter som har utgitt flere bøker om Nostradamus sine profetier. Han tilbrakte over ti år med å analysere de 36 000 ordene i Nostradamus sine opprinnelige skrifter ved hjelp av datamaskin. Publisher Weekly skriver at dette er den mest komplette fortolkningen av disse profetiene som noensinne er skrevet. Mange av disse forutsigelsene som Hogue har fortolket, har til nå vært betraktet som altfor sensitive og kontroversielle til at noen ville gi seg i kast med dem.
Boken " Nostradamus - the New Revelations " (Nostradamus - de nye åpenbaringene) ble utgitt av Element Books i 1994. Det 15. Kapitlet er kalt "A New Religiousness" (En ny religiøsitet). Kapitlet åpner med et bilde av pastor og fru Moon i sine seremonielle antrekk idet de er i ferd med å velsigne tusener av par. Ifølge Hogue avskrev Nostradamus alle de forskjellige etablerte religioner og sa at en ny religion ville komme til å blomstre opp. Hogue forklarer hvordan "radikale forsøk på å gi mennesket en høyere bevissthet alltid har møtt en kolossal motstand, spesielt fra dem som har egeninteresser som blir best ivaretatt av status quo. Opp gjennom historien har derfor menn som har stått fram med nye visjoner, blitt utsatt for forfølgelse". Hogue skriver at det er flere ting som taler for at pastor Moon muligens er den nye lederen Nostradamus profeterte om.
Nostradamus skrev f eks at den nye lederen vil ha noe med månen å gjøre. Den nye lederen skulle videre frigjøre et stort folk fra undertrykkelse. Pastor Moon har, som de fleste vet, alltid kjempet for å frigjøre de millionene av mennesker som har lidd under kommunismen. Nostradamus skriver også at den nye lederen skal komme fra Østen og at han vil reise mye, noe som selvsagt er tilfelle med pastor Moon. Den nye lederen vil ifølge Nostradamus bli anklaget for å ødelegge templene og religionene. Pastor Moon er blitt kalt en vranglærer som prøver å lure folk bort fra de etablerte religioner. Hogue skriver at pastor Moon svarer godt til Nostradamus sin beskrivelse av den nye lederen som skal komme.

30 år i Norge

4. desember 1969 kom Ingrid Jørgensen til Norge som den første representant for Enhetsbevegelsen. Hennes oppgave var å bygge opp en bevegelse her. Hun var blitt sendt fra Tyskland, der arbeidet med å etablere bevegelsen var begynt fire år tidligere.

Dagen ble feiret med en større sammenkomst i våre lokaler på Årnes 5. desember (1999). En rekke medlemmer fortalte om den første tiden her i Norge. Johanna Solberg (nå Duffy) fra Moss og Ragnhild Tandberg (nå Kayembe) fra Larvik var de første to norske medlemmer. Sistnevnte ga en lengre oversikt over hvordan bevegelsen utviklet seg de første årene. Ingrid Jørgensen ble overrakt blomster og ble takket for sin innsats for Norge. Hun forlot sitt hjemland (Tyskland) i 1969 og har siden bodd og arbeidet her til lands.

Nå på norsk!

Les hva pastor Moon, denne utrolige mannen som tusener tror er Det annet komme, egentlig lærer. De guddommelige prinsipper, i sin helhet, samt flere av hans viktigste taler, er nå lagt ut her på disse hjemmesidene, på norsk, oversatt fra originalteksten.

Fru Moons internasjonale taleturné 1999

Fru Moon kom ikke til Norge denne gangen (som i 1993), men hennes internasjonale taleturné omfattet i hvert fall ett nordisk land, Finland, der hun talte 21 mai.

Litt i underkant av 500 mennesker fylte hovedsalen i Marina Congress Centre i Helsingfors denne skjønne maikvelden. Etter innledende ord fra en finsk luthersk prest, Lauri Oinonen, og professor Juha Pentikainen samt en opptreden av den kjente finske sangstjernen Anneli Saaristo og en kort videopresentasjon om fru Moon, leste hun sitt budskap på engelsk. De som ville, hadde anledning til å lytte til den finske oversettelsen gjennom øretelefoner. Fru Moons tale hadde tittelen "Livets vei for menneskeheten" (The Path of Life for Humankind). Etter talen hadde vi gleden av å høre pastor og fru Moon synge sammen gjennom satellittforbindelse. Han befant seg i Brasil.

London var også en del av turnéen. Fru Moon talte der 16 mai i New Connaught Rooms, Covent Garden. Adrian Smart, forfatter av over 25 bøker og professor i religionsstudier ved University of California og University of Lancaster, holdt en kort innledningstale om fru Moon, mens Alfred Agius, daglig leder for Westminster Interfaith og foreleser i teologi og verdensreligioner ved flere presteseminarer, sa en åpningsbønn.

Andre europeiske byer der fru Moon talte, var den Haag, Geneve, Ljubljana, Bratislava og Moskva.

Taleturnéen omfattet alt i alt 80 byer over hele verden. Hun begynte med 8 byer i Korea i slutten av januar, 16 byer i Japan i februar-mars, 24 byer i USA i mars-april og deretter 32 byer i andre land fra 20 april - 28 mai.

Fru Hak Ja Han Moon (22 Kb)

Fru Hak Ja Han Moon
fru Hak Ja Han Moon
Fru Moon i Norfolk, Virginia,
22. mars 1999

I Taiwan ble fru Moon utnevnt til æresdoktor ved Taiwans kulturelle universitet i Taipei. Presidenten av Taiwan sendte en fax der han ønsket fru Moon velkommen til Taiwan. Hallen der hun talte var helt full (3200 mennesker). 100 VIPs kom til en spesiell mottakelse for fru Moon.

På Filippinene fikk fru Moon en velkomst verdig et statsoverhode med politieskorte fra flyplassen til hotellet der hun bodde. En bankett var blitt organisert for henne, der 500 VIPs deltok fra den politiske, religiøse, akademiske, økonomiske og militære verden. Landets president sendte et brev som ble lest opp, der han uttrykte sin støtte for pastor og fru Moons arbeid for verdensfred. De største avisene i Manila dekket begivenheten med positive reportasjer.

I Zimbabwe deltok over 600 prester fra forskjellige kirker på møtet der fru Moon talte. En kirke besluttet å bli medlem av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet med alle sine 30 000 medlemmer. En proklamasjon som støttet fru Moon, fra landets visepresident, ble lest opp på møtet, der 3 500 var til stede.

I Uganda var landets visepresident den offisielle verten for fru Moon. Et stort antall av landets ledende menn og kvinner var til stede på møtet der hun talte.

I Uruguay mottok fru Moon brev fra 41 kongressmenn, 11 senatorer, en tidligere president, to guvernører og mange andre, som alle uttrykte sin støtte for fru Moon og hennes arbeid. Mange av disse var også til stede under hennes tale, som ble holdt på et hotell i Montevideo. Godt over 1 000 mennesker kom. Landets generalskretær for konferansen for katolske biskoper åpnet møtet, mens Uruguays utdannings- og kulturminister holdt en kort innledning om pastor og fru Moons arbeid. Etter talen ble fru Moon overrakt en plakk fra Den nasjonale velkomstkomitéen, som består av fremstående menn og kvinner i Uruguay. Møtet med fru Moon ble dekket av samtlige av landets TV-stasjoner og aviser.

I Chile fikk fru Moon også en storartet mottakelse. Hun mottok støtte-erklæringer fra landets president og mange andre ledende chilenere. Hallen der hun talte, var stappfull lenge før møtet begynte, og mange kom ikke en gang inn. En katolsk prest åpnet møtet med å be alle si Fadervår mens de holdt hverandres hender.

I Nicaragua talte fru Moon til et publikum som besto av 600 fremstående menn og kvinner fra regjeringen og rettsvesenet samt religiøse og økonomiske ledere.

I Den dominikanske republikk var to tidligere presidenter, flere tidligere regjeringsmedlemmer og 50 kristne ledere og prester til stede på en VIP-mottakelse for fru Moon og på det offentlige møtet etterpå der hun talte. En av landets ledende politikere introduserte fru Moon og oppfordret samtlige til stede om å legge sine forskjeller til side og omfavne hverandre for nå var Messias kommet! Fru Moon kunne også ha en halvtimes samtale med landets president og inviterte ham til å delta i neste års store bryllup i Seoul. Fru Moon ble utnevnt til æresborger av landets hovedstad.

Taleturnéen ble avsluttet med en tale i Beijing 28 mai.

Fullt Olympiastadion for pastor Moon

Velsignelse 7. februar 1999 (29,2 Kb)Allerede en time før begivenheten begynte den 7. februar 1999, var Olympiastadion i Seoul fullt. 120 000 greide å komme seg inn før portene ble stengt. 30 000 utenfor ventet forgjeves en lang stund på å bli sluppet inn.
37 000 par fikk sine ekteskap velsignet av pastor og fru Moon, menneskehetens Sanne Foreldre. Blant disse var 12 000 par blitt utvalgt for hverandre av pastor Moon. De hadde på forhånd bedt pastor Moon om å finne en evig partner for dem. 25 000 av parene var allerede gift, og for dem dreide seremonien seg om å få sitt ekteskap velsignet av De sanne foreldre.
     Før pastor og fru Moon erklærte at alle parene var blitt sann ektemann og hustru og ba Gud om å velsigne dem, ga fremstående religiøse ledere fra islam, hinduismen, jødedommen, sikhismen, buddhismen, katolisismen, pinsevennene og de ortodokse sin velsignelse på alle parene.

Pastor Moon møtte President Kim Dae Jung

President Kim Dae Jung av Sør-Korea deltok på en tilstelning på Lotte Hotell i Seoul 1. februar i år, i anledning 10-års jubileet til Segye Ilbo (World Times), avisen pastor Moon tok initiativet til å få opprettet. Presidenten av det sør-koreanske parlamentet deltok også i feiringen sammen med flere statsråder og medlemmer av parlamentet. President Kim oppfordret avisen til å bli en spesiell bro mellom Korea og resten av verden. Han roste også pastor Moons globale medianettverk og sa at dette nettverket er spesielt egnet til å gjøre denne broen sterk. Presidenten ønsket avisen lykke til videre. Sammen med pastor og fru Moon skar President Kim de første snitt i jubileumskaken. Dette er første gang President Kim har deltatt i en offentlighet begivenhet sammen med pastor og fru Moon etter at han ble landets president.

Viktig skritt mot verdensfred

460 spesielt inviterte deltakere, som hver har utmerket seg på sitt spesiell område, og som inkluderte tidligere statsoverhoder, religiøse ledere, ledende akademikere, kvinneledere og representanter for en lang rekke organisasjoner, var med på å grunnlegge Det interreligiøse og internasjonale forbundet for verdensfred på et spesielt møte på Lotte Hotell i Seoul, Sør-Korea, fra 4 - 7 februar.
      Pastor og fru Sun Myung Moon hadde tatt initiativet til dette møtet og til opprettelsen av dette nye forbundet.
Blant talerne på det 4-dager lange møtet, som hadde som tema "Familieverdier og verdensfred", kan vi nevne Albert Reynolds, statsminister i Irland 1992-94; Alexander Haig, USAs utenriksminister under Reagan-administrasjonen og NATOs øverstkommanderende 1975-79; dr Kenneth Kaunda, tidligere president av Zambia 1964-91; dr Juri Ossipyan, leder for det russiske nedrustningsprogrammet; Edward Schreyer, generalguvernør av Kanada 1979-84; Wally N'Dow, spesiell rådgiver til FNs utviklingsprogram; katolsk erkebiskop Emanuel Milingo og Arnaud de Borchgrave, president av United Press International.
     Det interreligiøse og internasjonale forbundet for verdensfred (Inter-religious and International Federation for World Peace [IIFWP]) har som mål å opprette en struktur tilknyttet FN, der FNs nasjonale representanter og ledere av de forskjellige verdensreligionene og andre større kulturelle organisasjoner kan delta sammen.
     I sin støtteerklæring fra møtet i Seoul påpeker deltakerne den viktige rolle religioner, høyere utdanningsinstitusjoner og media har når det gjelder å løse verdens problemer. Religiøse, akademiske og kulturelle institusjoner har derfor et stort ansvar for å samarbeide for å finne løsninger. FN bør derfor inngå et nært samarbeid med slike institusjoner for å skape fred og forsoning. På denne måten kan FN dra fordel av de enestående ressursene disse organisasjonene er i besittelse av. På den annen side bør religiøse, akademiske og kulturelle institusjoner være seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å støtte FNs idealer.
     I grunnleggerens tale sa pastor Moon at det burde opprettes en eget forum ved FN der religiøse, akademiske og kulturelle ledere kommer sammen og diskuterer viktige problemer som de eksisterende FN-representanter og verdens politiske ledere ikke er i stand til å finne løsninger på. Se for øvrig "En ny retning innen interreligiøst arbeid" for en dypere forklaring av idéen bak dette prosjektet. Se også "En revolusjonerende ny idé for det interreligiøse arbeid" og "Verdens religiøse ledere utfordret til å omorganisere FN" litt lenger ned på denne siden.

En revolusjonerende ny idé for det interreligiøse arbeid

Pastor Moon lanserte en revolusjonerende ny idé for den religiøse verden på en interreligiøs konferanse i Washington DC like før jul. Han har lenge vært en varm talsmann for interreligiøst arbeid og en av verdens fremste sponsere av slike konferanser. Etter årevis med dialog mellom de forskjellige religionene i verden føler pastor Moon nå at tiden er inne til å gå et skritt videre. Et av målene for interreligiøst arbeid bør være å skape fred overalt i verden. Alle religioner forkynner nemlig fred. Pastor Moon sier at FN i manges øyne står for menneskehetens høyeste institusjonelle uttrykk av det idealet som verdensfred representerer. Arbeidet for å skape verdensfred gjennom en forsamling av nasjonale representanter har imidlertid støtt på store vanskeligheter. For å komme videre er det, ifølge pastor Moon, nødvendig at verdens statsmenn og religiøse ledere begynner å arbeide sammen, side om side. Han foreslår derfor at det må være representanter for de forskjellige religiøse tradisjoner i verden ved FN. Pastor Chung Hwan Kwak ga en full forklaring av idéen bak dette revolusjonerende forslaget i sin tale En ny retning innen interreligiøst arbeid, som han holdt på den ovennevnte konferansen i Washington DC i desember i fjor.

Verdens religiøse ledere utfordret
til å omorganisere FN

FNMens hele Capitol Hill diskuterte om Clinton skulle stilles for riksrett, og mens amerikanerne og britene bombet Irak, møttes over hundre religiøse ledere og akademikere i Washington DC.
Ifølge en pressemelding fra "Familieforbundet for Verdensfred og Enhet" i New York diskuterte de hvordan FN kan bli omorganisert til også å inkludere representanter for de forskjellige religioner i verden.
"Mange av problemene vi står overfor i dag er ikke av en politisk eller juridisk karakter, men er kulturelle og religiøse problemer," sa Michael Cromartie, leder for Det Evangeliske Studieprosjektet ved Senteret for Etikk og Offentlig Planlegging i Washington og en av talerne ved denne weekend-konferansen.

Konferansen, med deltakere fra 29 land og alle de store verdensreligionene, fant sted 18-20 desember og ble sponset av Det Interreligiøse Forbundet for Verdensfred.
Forbundets grunnlegger, pastor Sun Myung Moon, som også er lederen for "Den Forente Familie" (Unification Church), utfordret deltakerne til å omorganisere FN med ordene: "Veien til verdensfred vil forbli ufullstendig hvis vi overlater det helt til FN's politiske, økonomiske og militære funksjoner å skape fred. De indre og åndelige aspektene ved oppgaven kan kun bli oppfylt når de forskjellige religionene i verden kan oppnå enhet og stå sammen om et felles handlingsprogram. Jeg vil gjerne benytte anledningen i dag til å foreslå at FN blir styrket ved å opprette et organ der FNs medlemsland og lederne av de viktigste verdensreligionene kan være representert".

"Det er fullt realiserbart," sa Elisabeth Ruzicka Dempsy, en av deltakerne på konferansen og informasjonsfunksjonær ved FN's utviklings og menneskerettighets-avdeling. "Hvis medlemslandenes representanter er enige i det, kan et slikt organ bli opprettet på en relativt kort tid," sa hun.

"Jeg kjenner ikke et eneste menneske, hverken i fortiden eller nåtiden, som har gjort eller gjør mer for de forskjellige religionenes gjensidige forståelse av hverandre, enn pastor Moon," sa professor Cromwell Crawford, en konferansedeltaker som underviser i verdensreligioner og etikk ved Universitetet på Hawaii.

Blant de mest kjente konferansedeltakerne kan vi nevne dr Leonard Swidler, professor i teologi ved Temple University og redaktør av Tidsskriftet for økumeniske studier, dr Ingrid Shafer, professor i filosofi og religion ved University of Science and Arts i Oklahoma.

Pastor Moon hedret

MANIF (Manifestation D'Art Nouveau International Et Forum) organiserer så godt som hvert år en kunstutstilling i Seoul Kunstsenter. 1998-utstillingen ble holdt i slutten av oktober og hadde som tema: "Power of Moving Korea" (Kraften som har flyttet Korea framover). Utstillingen ble også holdt for å feire Sør-Koreas 50 år som uavhengig stat.
Forut for utstillingen ble det utvalgt 25 nålevende koreanere som har satt sitt tydelige preg på det koreanske samfunn. Fem av disse var fra den religiøse sektor. En av dem var pastor Sun Myung Moon, grunnleggeren av Den Forente Familie (Unification Church) og en rekke andre organisasjoner. Ledende sør-koreanske kunstnere fikk så som oppgave å skape et kunstverk av hver av sine 25 berømte landsmenn og deres livsverk.
Dae Yeong Cha sitt maleri viser pastor Moon mot en bakgrunn som på en indirekte måte uttrykker det som pastor Moon har viet sitt liv til, nemlig å skape en forent verdensfamilie. De mange forskjellige figurene på bildet uttrykker at alt kan bli forent gjennom en bevegelse som har global enhet som mål.

Bestemor Ok

Sae-hyeon Ok, kjent som bestemor Ok, en av pastor Moons aller første disipler, døde 28 desember 1998, 102 år gammel. Hun ble åndelig veiledet til pastor Moon i Pyongyang, Nord-Korea i 1946 og har siden spilt en aktiv rolle i hans bevegelse. Da pastor Moon sonet to og et halvt års straffarbeid i en konsentrasjonsleir i Hungnam i Nord-Korea, besøkte hun ham hver måned helt fra Pyongyang. Pastor Moon har selv sagt at dette gjorde hans opphold i denne "dødsleiren" langt lettere. Hun flyktet også til Sør-Korea under Koreakrigen og hjalp til med å gjenoppbygge bevegelsen der.
En spesiell minnegudstjeneste ble holdt for Sae-hyeon Ok 4 januar der pastor Moon ga henne ærestittelen Seongmonim, "den ærverdige første tids mor".

Nytt fra Unification Theological Seminary

Fjernstudier

Mange har sett fram til muligheten til å delta i kurser ved Seminaret fra sin egen stue. Ifølge Gillian Corcoran ved UTS foreligger det nå planer om å komme i gang med kurs som fører fram til deleksamen i fag som teologi, ledelse og administrasjon (Church Leadership and Management), Enhets-studier (Unification Studies), rådgivning- og familie-spørsmål (Counselling and Family Ministry). Hver slik deleksamen vil omfatte fem til sju forskjellige kurs. Man kan delta på slike kurs uten å ha tatt tidligere universitetseksamen (undergraduate degree). Det er også foreslått at flere slike deleksamener til sammen kan utgjøre et embetseksamen-studium (Master's Degree) i religiøse studier eller i teologi. Man skal kunne gjennomføre slike studier i sitt eget hjem, men må delta i flere ukelange intensivkurs på UTS i New York. De fleste kursene vil bli korrespondanse-kurser. Man vil få en professor som rådgiver og kan kommunisere med vedkommende via e-post. I tillegg blir det anledning til å delta i diskusjonsgrupper via e-post.

Listen over kurs for vinter-semesteret 1999:
_ Innføring i Det gamle testamente
_ Innføring i Det nye testamente
_ 1. Mosebok
_ Enhets-filosofi (Unification Philosophy)
_ Enhets-verdensanskuelse (Unification Worldview)
_ Enhets-teologi (Unification Theology)
_ Systematisk teologi
_ Kirkehistorie
_ Konfucianisme, psykologi og religion
_ Rådgivning - teori og teknikk
_ Homiletikk (Prekenkunst)
_ Innføring i religiøs oppdragelse
_ Praktikum i undervisning
_ Praktikum i prestearbeid
_ Enhets-ritualer og tradisjoner og koreansk.
_ Hellig musikk
(Fra UTS-News, 24.12.1998)

Student ved Unification Theological Seminary vant Templeton-pris

Claude Perrottet fra Sveits vant fjerdepremie i Templeton-stiftelsen sin internasjonale essay-konkurranse for studenter med bachelor-grad. Temaet var "Religion og vitenskap". Claudes essay tok for seg "Kan vitenskapelig forskning utfylle teologi? En analyse av et enkelt, konkret tilfelle som gir innsikt i sinn-kropp.forholdet."Top  Top

Nyheter  |  Tidligere nyhetsartikler

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net