Index  |  Ren kjærlighet  |  Meny
kjærlighet

Kjærlighet - det lønner seg å vente2.1


2.2


Kondomet gir ingen absolutt beskyttelse

Et tabu: systematisk testing

2.   Den fatale løgnen - sikker sex

Den nåværende strategien i kampen mot AIDS begrenser seg til kampanjer som anbefaler kondomer, som har oppnådd rene kultstatusen og en høy anseelse der mange ser ut til å tro, på en nesten religiøs måte, at kondomet kan frelse en fra all fare. Mange vitenskapelige fakta viser imidlertid hvor begrenset kondomet er som prevensjonsmiddel.

2.1   Kondomet gir ingen absolutt beskyttelse

Kondomet har en viss porøsitet, og i tillegg viser det seg at nesten 15% av kondomene sprekker eller glir av under bruk. Tallet er enda høyere blant unge mennesker. (Family Planning Perspectives [ amerikansk tidsskrift, utgitt av Alan Guttmacher Institute, New York ], januar-februar 1992;  Science et Vie [ fransk tidsskrift ], august 1993; 50 millions de Consommateurs [ 50 millioner forbrukere; fransk tidsskrift ], april 1994). En undersøkelse utført av University of Texas i 1993 tok for seg seksuelle forhold mellom en HIV-positiv og en HIV-negativ person. Av 100 forhold der kondom ble brukt, var risikoen for å bli smittet 18% hvis kondomer av høy kvalitet ble brukt, men hele 54% hvis man brukte kondomer av vanlig kvalitet. (Social Science and Medicine [ amerikansk tidsskrift ], juni 1993).

Selv om kondomene ikke hadde vært porøse og ikke hadde sprukket eller glidd av, vet vi at det under bruk er en risiko for at kondomet blir infisert av sekresjoner med viruset på utsiden av skjeden, før sæduttømmingen, hvis man da ikke tar de samme forholdsregler for å sikre sterilitet som en lege gjør med sine latex- hansker. Professor Henri Lestradet ved det franske najonalakademiet for medisin (Le Quotidien du Médecin [ et kjent fransk medisinsk tidsskrift ], 21. oktober 1993), samt doktor Joel le Prévost (Le Quotidien du Médecin, 6. desember 1993) og doktor André Gernez (Réussir votre Santé [ fransk tidsskrift ], nr 7) understreker at hvis kondomet gir en effektiv beskyttelse for ham som har det på, gir det bare en høyst usikker beskyttelse for hans partner.


Tre slags situasjoner er spesielt forbundet med risiko.

1. Kvinnens seksuelle debut, som produserer et åpent sår idet jomfruhinnen blir brutt.
2. En skjedeslimhinne som allerede er infestert med andre sykdommer (f eks herpes).
3. Anal sex, på grunn av endetarmslimhinnens delikate og skjøre natur.

Det er, ifølge doktor Gernez, "fordi endetarmslimhinnen er mottakelig for alt mulig, uansett hva, at den ikke bare absorberer alle oppløselige substanser, men til og med partikler som er tusener ganger større enn et virus". Den store smittefaren forbundet med anal sex forklarer hvorfor AIDS er så utbredt blant homoseksuelle.

Det er mange som er blitt smittet selv om de eller partneren har brukt kondom. Ifølge en rapport fra doktor Margaret Fischl ( professor i medisin ved University of Miami School of Medicine ) på den tredje internasjonale AIDS-konferansen i Washington DC i 1987, i par der den ene er HIV-positiv, blir begge HIV-positive etter 18 måneder i 17% (1 av 6) av tilfellene, selv om de bruker kondom, og selv om det dreier seg om erfarne og opplyste voksne som er påpasselige nok. Amerikanske familieplanleggingsorganisasjoner kommer selv med alvorlige betenkeligheter angående hvor effektivt kondomet beskytter: "Det mest forvirrende av alt er nemlig at vi ti år etter utbruddet av epidemien fremdeles bare har en meget dårlig forståelse av hvor effektivt et beskyttelsesmiddel kondomet egentlig er" (Family Planning Perspectives [ et amerikansk tidsskrift, utgitt av Alan Guttmacher Institute, New York ], januar-februar 1992). Det er verdt å merke seg at kondomets upålitelighet som prevensjonsmiddel lenge har vært kjent. I samme nummer av Family Planning Perspectives er det offentliggjort tall fra en undersøkelse som viser at kondomet ikke greier å forhindre graviditet i 13,2 - 27,3% av tilfellene, særlig fordi kondomet glir av eller utvikler hull.


 Det er en fransk studie som viser at prevensjon slett ikke er til å stole på dersom du eller din partner ikke ønsker å bli gravide.
   En femtedel av de ikke planlagte graviditetene skjedde hos kvinner som brukte p-pillen, sier forskerne Nathalie Bajos og Nadine Job-Spira ved Hôpital de Bicêtre i Frankrike.
   Forskerne mener bruk av prevensjon er et stort problem selv i Frankrike, som har den største bruken av medisinsk prevensjon i hele Europa.
   En av åtte av de ikke planlagte graviditetene skjedde blant par som satset på kondomer, [...]
- Fra "Ikke stol på prevensjon", en artikkel av Kenneth Kvalvik i Dagsavisen, tirsdag 6. mai 2003, side 13.

Hvis kondomet er så lite pålitelig som prevensjonsmiddel, hvordan kan vi da tro at det gir beskyttelse mot HIV-viruset, som er 450 ganger mindre enn en sædcelle og attpå til kan smitte oss 365 dager i året?

Vi må tilføye at det ikke bare er AIDS man kan bli smittet av, man også andre seksuelt overførte sykdommer. Disse snakker man mindre om, ettersom de ikke er dødelige. De får likevel garantert alvorlige konsekvenser, som permanent sterilitet. I Frankrike regner man at én av to hundre er bærer av kronisk hepatitt-B, som man hovedsakelig pådrar seg gjennom seksuelle forhold, og som det ikke er noen effektiv behandling mot. Ettersom hepatitt-B er langt mer smittsom enn AIDS, er det enda mindre grunn til å si at kondomet gir beskyttelse mot denne sykdommen.


I en artikkel i det kjente medisinske tidsskriftet Lancet hevder John Richens, forsker ved Universitetet i London , at kondomet kan gi mange en følelse av falsk trygghet og få dem til å tro at det er OK "å ha sex med prostituerte og andre risikogrupper".  Han sammenligner bruk av kondom med bruk av bilbelte. Ifølge statistikk fra flere land har ikke påbudt bruk av bilbelte redusert antall dødsulykker på veiene.
- En artikkel med overskriften "Farligere sex med kondom?" i Dagsavisen, 1. februar 2000, side 19.

For å oppsummere:  Hvis vi skal beskrive graden av beskyttelse kondomet gir hvis man ikke bryr seg med å finne ut om ens samleiepartner er HIV-positiv, er man heller nødt til å snakke om russisk rulett enn sex uten risiko (sikker sex). Den offisielle propagandaen for kondomet er uærlig, uansvarlig og utillatelig. Slik propaganda er i ferd med å skape en skandale av langt større dimensjoner enn den som oppsto rundt HIV-smittet blod for noen år siden.


Det gir alltid en underlig bismak når man mener at en enkel teknisk-økonomisk løsning skal løse problemer som i første omgang er holdningsproblemer.  Særlig når det søkes en teknisk løsning som kun tilsynelatende løser et problem.
  Teknikken det her er snakk om er kondomet, problemet som skal løses er spredningen av hiv og aids [...]
Det synes så enkelt og besnærende: i stedet for å risikere å bli smittet "beskytter" man seg under seksuelt samkvem med et kondom.  At man er langt bedre beskyttet ved ikke å ha seksuelt samkvem er selvfølgelig fullstendig innlysende, men det får man ikke si.  Ei heller får man fortelle at kondomet faktisk ikke er en fullstendig beskyttelse mot smitte av verken hiv, aids eller mang en annen kjønnssykdom.
- Fra "Kondomer og hiv-epidemien", et debattinnlegg av pater Arne Marco Kirsebom, Oslo Katolske Bispedømmes Familiesenter, Vårt Land mandag 8. desember 2003, side 24.


Top  TopKjærlighet - det lønner seg å vente
Den fatale løgnen - sikker sex
Neste  Et tabu: systematisk testing

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net