Index  |  Ren kjærlighet  |  Meny
kjærlighet

Kjærlighet - det lønner seg å vente

3.3   Sex og kjærlighet forveksles

"Fred og kjærlighet" (Peace and love) og "Kjærlighet, ikke krig" (Make love, not war) var to av slagordene til studentbevegelsen i 1968. "Kjærligheten" det her var snakk om, var ofte forbundet med sex, som om sex automatisk var et uttrykk for fred og kjærlighet. De som støttet den seksuelle revolusjonen, viste ofte en stor naivitet på dette området, noe som førte til en urovekkende forvirring blant ungdommen.

Sex kan like gjerne føre til den verste vold. Fordi seksuell vold utgjør et angrep på menneskets ånd, er slik vold til og med verre enn fysisk vold. Det er tilfelle med voldtekt, pedofili og seksuelt slaveri.


"Når voldtekt og seksualisert vold blir brukt som våpen i en konflikt, er det fordi denne formen for vold først og fremst rammer noe sentralt ved identiteten til offeret".
- Fra "Voldtekt og folkemord", kronikk ved Inger Skjelsbæk, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Dagsavisen, 14. september 1998, side 2.

Pornografi-industrien utnytter seg i høyeste grad av at så mange ikke har kontroll over sin seksualitet og lar den komme til uttrykk på en lyssky og voldelig måte. I Frankrike hevder én av tjue kvinner å ha opplevd å bli tvunget til å ha sex. 67% av tilfellene skjedde før vedkommende var fylt 15 år (Spørreundersøkelse om seksuell atferd i Frankrike, 1993). Selv mange gifte par, som ikke har kontroll over sin seksualitet, opplever den som aggresjon.


"En ny undersøkelse viser at 1 av 10 jenter mellom 13 og 23 år er utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Ofte er både overgriper og offer alkoholpåvirket. Forsker Willy Pedersen, NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har fulgt 600 ungdommer gjennom ti år".
- Aftenposten, morgenutgaven, 7. mai 1998, side 5.

"Det seksuelle begjær kan stimuleres av angsten for ensomheten, av ønsket om å erobre eller bli erobret, av forfengelighet, ja av ønsket om å pine eller bli pint - like meget som det kan stimuleres av kjærlighet. Det synes som om det seksuelle begjær lett kan blande seg med og bli stimulert av en hvilken som helst sterk følelse, hvorav kjærlighet bare er én. Fordi det seksuelle begjær hos folk flest er koplet sammen med begrepet kjærlighet, blir de ofte forledet til å tro at de elsker hverandre når de nærer et fysisk begjær overfor hverandre".
- Erich Fromm, (kjent amerikansk psykiater. Fra Om kjærlighet, side 58. Originalens tittel: The Art of Loving, utgitt i 1956. Oversatt til norsk av Amund Hønningstad, utgitt på Aventura Forlag, Oslo 1985.)

Man må først ha lært seg å uttrykke kjærlighet for at et seksuelt forhold skal bli en kjærlighetshandling. Det er i tenårene man burde tilegne seg den nødvendige modenhet gjennom selvkontroll og forhold til sine medmennesker basert på uselviskhet. Det er mange som skryter av å ha debutert seksuelt allerede som tenåring, men slik sex dreier seg hovedsakelig om selvnytelse, og ikke kjærlighet for sin partner. Professor Henri Joyeux ( ved det medisinske fakultet på Universitetet i Montpellier, Frankrike ) uttrykker nettopp dette:  "Et seksuelt forhold i en for tidlig alder er egentlig ikke noe annet enn en gutt og en jente som masturberer hverandre". Begge er først og fremst opptatt av selv å kunne nyte forholdet.


"Tenåringsgutter har et dypt behov for å demonstrere at de er blitt skikkelige mannfolk, mens de ennå ikke vet hvordan de skal la dette komme til uttrykk basert på kjærlighet. Det samme gjelder for tenåringsjenter som har et tilsvarende behov for å vise at de fullt ut er blitt kvinne. Hvis vi ser bort fra det finansielle aspektet, er de mentale prosesser vi her snakker om, de samme som hos prostituerte. Det er behov som ikke har noe med kjærlighet å gjøre, som får tenåringer til å demonstrere sin kjønnsidentitet og hvilke evner de er i besittelse av, selv om de forakter det de gjør, og selv om det medfører samvittighetsnag og skyldfølelse".
- Dr Suzanne Képes (Ansvarlig for undervisningen ved det medisinske fakultet i Nord-Paris).

Å innbille tenåringer at deres seksuelle begjær utgjør kjærlighet, er det samme som å gi dem farlige illusjoner om sin egen modenhet. Det betyr også at de blir ledet bort fra de forhold som hjelper dem til å utvikle en moden personlighet, oppleve ekte vennskap og gleden av et nært samarbeid med andre (uten sexpress) samt, ikke minst, å ha respekt for sine medmennesker. Vennskap utvikler også ens moralske sans fordi det krever ærlighet, lojalitet og å kunne gi på en uselvisk måte. For tidlige opplevelser av lidenskapelig kjærlighet, derimot, gjør at man blir mer egoistisk og falsk. Man lærer seg f eks lett å forføre og leke med andres følelser. Slik kjærlighet utvikler en falsk personlighet hos tenåringer og gjør at de identifiserer seg med noe uekte.Top  TopKjærlighet - det lønner seg å vente
Seksualitet - myter og virkelighet
Neste  Myten om at sex er en morsom lek....

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net