Index  |  Ren kjærlighet  |  Meny
kjærlighet

Kjærlighet - det lønner seg å vente

3.4   Myten om at sex er en morsom lek, og hvor lett man blir fange av det erotiske

"Vi vil at sex skal være gøy og noe som kan gi en bedre kontakt med andre. I den forstand ligner sex på å nyte litt snacks sammen".
- Kvinnelig fransk TV-produsent ifølge den franske avisen Liberation (13. september 1986).

“Jeg synes mediene skaper en forventning om at alle skal ha et strålende sexliv; det er bare å være oppfinnsomme nok, så blir alt så strålende. Dette gir ungjentene en feil oppfatning av virkeligheten, og det kan gi dem prestasjonsangst. […] Jeg tror jenter i dag ikke lenger ser på sex som noe skummelt og alvorlig, men som noe morsomt. Dagens unge jenter har en helt annen eksperimenteringslyst. De ønsker å være sexy og lekne,” sier hun [Åsa Rytter Evensen, bydelsoverlege i Røa bydel (Oslo)].
- Fra ”Bekymret over sex-fokuseringen”, en artikkel i Aftenposten, aftenutgaven, fredag 18. juli 2003, side 9.

Nå er det ikke bare den naive myten om at sex er kjærlighet vi har å gjøre med, men også den kyniske myten om at sex er gøy (sex is fun), forkynt av alle som på en eller annen måte tjener penger på sex. Ifølge denne myten er sex ikke noe annet enn en enkel, morsom lek. Man bør fremfor alt ha rikelig adgang til sex, som også må være variert. Sexologer kan hjelpe en med å få et mer effektivt sexliv. Slik sex koster en forresten heller ikke særlig mye, ettersom det finnes flere steder som deler ut gratis kondomer til ungdom.


"Byrådet (i Oslo) foreslår gratis utdeling av p-piller og kondomer for å redusere antall aborter blant unge jenter. [...] Guttene skal bli flinkere til å bruke kondomer. Det skal de lære av "eldre idoler og gjengledere", fremgår det av byrådets forslag".
- Aftenposten, aftenutgaven, 30. januar 1995, side 4, fra en artikkel om Oslo byråds forslag til abortforebyggende tiltak i Oslo.

I sin Handlingsplan mot abort (lagt fram 29. mars 1999) går selv Bondevik-regjeringen inn for å utplassere flere kondomautomater, blant annet på steder der ungdommer treffes.
- Aftenposten, morgenutgaven 29. mars 1999, side 6.

Denne myten er basert på en alvorlig misforståelse av menneskets seksualitet. Siden Freud vet man at seksualiteten i virkeligheten ikke bare har med den fysiske kroppen å gjøre, men også alle sider ved ens sjelsliv. Det finnes ikke en eneste seksuell aktivitet, selv på det rent mentale plan, som ikke har en varig virkning på vårt følelsesliv og vår evne til å elske våre medmennesker.

Alle seksuelle opplevelser blir lagret i vår underbevissthet og etterlater seg emosjonelle og mentale spor. Når våre seksuelle opplevelser finner sted innenfor en ramme av ekte kjærlighet, basert på ens totale engasjement i et annet menneske, vil disse minnene bringe ektefellene nærmere sammen. Seksuelle opplevelser basert på egoistiske og barnslige motiver, derimot, har en tendens til å stoppe vår personlige utvikling.

Det er derfor at en seksualitet vi ikke har kontroll over, har lett for å utvikle seg til noe tvangspreget, noe man blir besatt av. Det er påvist i dag at pornografi, som man lett får kjøpt, virker som et narkotisk middel.


"Narvesen alene selger i dag sex-blader for 100 millioner i året. [...] Tall fra FN viser at pornobransjen omsetter for over en og en halv prosent av hele verdens samlede BNP. Dette utgjør den nette sum på 1500 milliarder kroner. I USA blir opp imot 10 000 pornofilmer produsert hvert år".
- Fra en artikkel med overskriften "Store penger i porno" i Vårt Land, 18. februar 2000, side 9.

"Porno-markedet, som til da hadde vokst i over hundre år, eksploderte på syttitallet. Pornografi ble en industri verdt milliarder av dollar. Teknologiske fremskritt gjorde det lettere og billigere å produsere pornoblader. Hvem som helst fikk adgang til nye former for porno - hjemmevideoer, porno på kabel-TV og telefon-porno".
- Fra The New Politics of Pornography, en bok skrevet av den amerikanske forfatteren Donald Alexander Downs (1989). Utdraget gjengitt i The Independent (engelsk avis), 13. januar 1995, side 15.

Telenor-selskap: Satser på HARD-PORNO.  Telenor-eide Canal Digital har inngått avtale med pornogiganten Private Media Club om hardpornofilmer til TV-kunder i Sverige, Danmark og Finland.  Filmene er ikke lovlige i Norge, der seerne får en mykere variant av pornoen.
- Fra Dagbladet, 12. mars 2001, side 1.

Canal+ og TV1000 viser usladdet porno i norske kabelnett flere kvelder hver uke. Ved tre tastetrykk på fjernkontrollen oppheves sladden på hardpornofilmer. [....] Det er ikke småtterier som blir vist [....] Statens medieforvaltning [....] vurderer nå å nekte Telenor Avidi å distribuere signaler fra Canal+..
- Dagsavisen, 1. oktober 2002, side 23.

Norske styresmakter kan blokkere kabelsendt porno.  Geir Magnus Nyborg i Familie & Medier jublar.
 - Vi har vunne over den sterke pornokapitalen, lyder det frå Nyborg.  Han legg til:
 - Utfallet er ein stor siger for familien.  Sendingane er i strid med norsk lov.  Det er heilt uhaldbart å ha dette rett inn i norske heimar [...]
Det var Aftenposten som i går skreiv at ESA, når avgjerda kjen seinare denne veka, ikkje vil hindre norske styresmakter i å blokkere pornosendingar gjennom kabelnettet.  ESA er overvakingsorganet i EØS-avtalen.
  I juli bad Familie & Medier Statens medieforvaltning vurdere ulovlege sendingar av pornografi gjennom betalkanalar på norske kabelnett.
 - Fra "Svart dag for porno", en artikkel av Johannes Morken i Vårt Land torsdag 9. oktober 2003, side 2-3.

Myk og hard pornografi har samme forhold til hverandre som myke og harde narkotiske stoffer: Man glir over fra den ene typen til den andre uten å merke det. Det er f eks blitt rene vanen for millioner av mennesker å se på pornografiske bilder. Og det er umulig å ikke bli påvirket! Talløse ektepar har fått sitt forhold ødelagt av pornografi, enten fordi ektemannen, sterkt påvirket av materialet, mister interessen for kona, eller fordi han prøver å realisere sine fantasier ved å utsette kona for den vold og ydmykelse som hans fantasiverden er full av. Kort sagt bidrar pornografi sterkt til seksuelle overgrep.


"Pornografien er kvinne-fiendtlig, familie-fiendtlig og barne-fiendtlig. Stabile og livslange forhold mellom mann og kvinne blir latterliggjort, og de mest bisarre holdninger og handlinger blir forherliget. Pornografien skaper en uvirkelig fantasiverden med totalt urealistiske forventninger som ingen partner kan innfri. Ikke alle pornoforbrukere har imidlertid like lett for å skille fantasi fra virkelighet, løgn fra sannhet. Særlig er pornografiens budskap farlig for ungdom, som ofte er usikre på hva seksualitet og mellommenneskelige forhold egentlig dreier seg om".
- Fra en kronikk ved Øivind Benestad, sekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Aftenposten, morgenutgaven, 26. august 1997, side 19.

"Salg av ulovlig hardporno over disk florerer i Oslo. I butikker og kiosker selges filmer og blad. Risikoen for politirazziaer er fraværende: Det er mange år siden lovens lange arm slo til mot Oslos pornoselgere.  - Vi har ikke engang peiling på hvor mange slike butikker det finnes, sier politiet. [...] Ane Stø i Kvinnegruppen Ottar sier hun er overbevist om at organiserte kriminelle står bak de fleste av forretningene".
- Fra en reportasje i Aftenposten (aftenutgaven) 1. februar 2001, side 1 og side 6-7.

Ifølge en spørreundersøkelse utført i fengsler innrømmet 82% av pedofile kriminelle at det var pornografi som spilte den avgjørende rolle blant faktorene som fikk dem til å tenke og handle på en slik pervers måte. I 40% av seksuelle overgrep tilsto gjerningsmannen å ha brukt pornografisk materiale like før den kriminelle handlingen (Meese-kommisjonens rapport om pornografi, 1986 [ The Attorney General's Commission on Pornography ]). I våre sexfikserte samfunn støter man på sexbilder overalt. De påvirker ikke bare potensielle overgripere, men rammer oss alle, særlig barn og unge.


"Pornografi er livsstilsreklame. Den seksuelle lystutfoldelsen på skjermen gir et uuttalt budskap:  Denne lystopplevelsen kan også bli din, bare du kaster hemningene! Pornografi er reklame for fri sex. For pornografien kjenner ikke ekteskapet som grense.  Har du lyst, har du lov, er pornografiens glade budskap".
- Kronikk ved rektor Jon Kvalbein ved Kvitsund Gymnas, Aftenposten, morgenutgaven, 19. august 1997, side 18.

"Når det gjelder forslaget om å liberalisere pornografilovgivningen er dette nesten et seksuelt overgrep mot en stor del av befolkningen. [...] Formålet til porno-industrien er å tjene penger på å frembringe opphisselse hos mennesker som ser på dette. [...] Det er "manna fra himmelen" for porno-industrien å ha støtte fra et utvalg som anbefaler at staten satser på å få økt deres omsetning".
- Dr Ørnulf Olsson, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, fra en kommentar til Seksuallovbruddsutvalgets innstilling til Justisdepartementet 1997. Utvalget gikk inn for å liberalisere pornografilovgivningen, slik at "vanlig seksuell aktivitet" skal kunne vises på TV. Innstillingen gikk også inn for å senke den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år. - Vårt Land, 4. august 1997, side 18.

"Det er en industri vi snakker om. En av verdens største. Den lever i stor grad av å utnytte svake mennesker; fattige kvinner i Asia, Sør-Amerika og Afrika, barn, hjemløse, narkomane. Det er en industri gjennomsyret av organisert kriminalitet, narkotika og prostitusjon".
- Fra en artikkel om pornografi med overskriften "Porno på grensen" i VG, 18. februar 2000, side 15.
Top  TopKjærlighet - det lønner seg å vente
Seksualitet - myter og virkelighet
Neste  Myten om seksuell erfaring

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net