Index  |  Ren kjærlighet  |  Meny
kjærlighet

Kjærlighet - det lønner seg å vente
4.1


4.2


4.3Prisen å betale for å være for tidlig seksuelt aktiv

 Seksualundervisning som virker villedende

 En hyllest til blygheten

4   Tenåringssex - vår tids påfunn

Før mente man at kjønnsdriften begynte å gjøre seg gjeldende med puberteten og ikke ble fullt utviklet før på slutten av tenårene. Tenårene ble først og fremst sett på som overgangsalderen mellom barndom og det voksne liv, en tid da det var nødvendig å vinne kontroll over sansene for at hjertet skulle kunne bli modent nok til det voksne liv.

"Siden Freud er det blitt antatt at vi responderer seksuelt allerede som barn, at voksne gjør sitt beste for å undertrykke barnas sorgløse lengsler, og at når endelig en tenårings erotiske følelser får komme til uttrykk, så er de likeså mye et produkt av samfunnets manipulering, som et naturlig resultat av biologiske prosesser. Et slikt sammensurium av sludder gir næring til "frigjørings"-filosofien og produserer følgende farlige tro:  "Ettersom barna allerede er dypt frustrert av seksuelt begjær, må vi befri dem fra deres sjelekvaler ved å la dem få uttrykke sitt begjær".  En slik tro har fått katastrofale følger for seksual-"undervisningen".
- Fra en kronikk av Roger Scruton, britisk filosof og forfatter, The Times, 10. november 1997, side 22.

Fra 1960-årene er imidlertid tenårene blitt opphøyet til å bli sett på som den ideelle alder for seksuelle opplevelser. Det er typisk for denne aldersgruppen å føle at man er usårbar og kan utrette hva som helst, følelser som blir kynisk utnyttet i en kultur som forsterker tenåringers tendens til selvnytelse, antisosial atferd og selvødeleggelse. Vår kultur burde heller hjelpe våre ungdommer med å nå sosial modenhet. Som den katolske presten og psykoanalytikeren Tony Anatrella hevder, lever vi i et tenåringssentrert samfunn [ Tony Anatrella, 1989, Interminables adolescences: les 12-30 ans; puberté, adolescence, post-adolescence; une société adolescentrique, Cerf, Paris ].Top  TopKjærlighet - det lønner seg å vente
Tenåringssex - vår tids påfunn
Neste  Prisen å betale for å være for tidlig seksuelt aktiv

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net