Index  |  Ren kjærlighet  |  Meny
kjærlighet

Kjærlighet - det lønner seg å vente

4.1   Prisen å betale for å være for tidlig seksuelt aktiv

Seksuelle opplevelser virker dypt destabiliserende på tenåringer og gjør at de unge plutselig havner midt opp i en verden av følelser som de er ute av stand til å mestre. Slike opplevelser gir tenåringene illusjoner om at de er i stand til å elske. Det gutter og jenter først og fremst vil at den seksuelle opplevelsen skal gi dem, er en bekreftelse på at de er blitt henholdsvis ekte mannfolk eller fullt utviklet kvinne. De er mye mindre opptatt av å gjøre sin partner glad.

Seksuelle opplevelser er altså en kilde til tragiske misforståelser for tenåringer og utgjør en av de største risikofaktorer når det gjelder depresjon og selvmord i denne aldersgruppen. Ifølge amerikansk forskning skyldes 36% av selvmordsforsøk blant tenåringer at kjæresten slo opp  ( Fra DP Orr, M Beiter og G Ingersoll, "Premature sexual activity as an indication of psychosocial risk", gjengitt i Pediatrics, februar 1991, utgitt av American Academy of Pediatrics ).

Tenåringer higer heldigvis ikke like mye etter sex som man prøver å få oss til å tro.


Tall fra Norge viser at blant 14-åringer har bare 3,5% av jentene hatt samleie og 2,2% av guttene. For 15-åringer er de tilsvarende tall 9,9% og 5,2%. Den seksuelle debutalder for jenter er gjennomsnittlig 17,3 år for jenter og 18 år for gutter.
- Fra "Seksuell debutalder blant norsk ungdom" et forskningsprosjekt ved dr philos Pål Kraft ved Universitetet i Bergen. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 1990, 110, 3021-3024.

Ung i Norge-undersøkelsen, en studie av 1399 norske ungdommer fra hele landet, som er fulgt over en syvårsperiode, viser at blant 14-åringer har 7,4 % av jentene og 12,4 % av guttene debutert seksuelt.  For 15-åringer er tallene 22,4 % av jentene og 22,8 % av guttene.  Gjennomsnittlig debutalder er drøyt 17 år for jenter og snaut 18 år for gutter.  Hele 25 % av guttene og 17 % av jentene hadde ennå ikke hatt samleie da de var 19 år.
  ”De fleste vil være enig i at å debutere seksuelt i 13-14-års alderen ikke er særlig heldig.  De færreste er emosjonelt modne for det,” sier sosiolog Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo, som ledet undersøkelsen.
  Både gutter og jenter med atferdsproblemer debuterer tidligere enn andre.  Også alkoholen spiller en svært stor rolle.  […] Svært mange av de jentene som ofte drakk seg fulle tidlig i tenårene, hadde også hatt sin seksuelle debut.
-  Fra en artikkel av Lene Skogstrøm i Aftenposten, morgenutgaven, mandag 26. august 2002, side 4.

"Spørreundersøkelsen om seksuell atferd i Frankrike" (1993) [ Analyse des Comportements Sexuels en France ] viser at franske menn er gjennomsnittlig 17 år når de debuterer seksuelt, mens kvinner er 18. Mange tenåringer får en altfor tidlig seksuell opplevelse fordi de blir utsatt for sosialt press. De er redde for å bli stemplet som unormale hvis de fortsatt er "jomfruelige" etter de fyller 16. Det som er langt verre, er imidlertid at 60% av jentene som har hatt sex før de ble 15, og 74 % som har hatt det før de fylte 14, ble presset til det. De ble truet eller tvunget enten av en voksen mann eller en tenåring som var eldre enn dem (Alan Guttmacher Institute, Sex and America's Teenagers [ New York, 1994] ).

I en meningsmåling, foretatt av en amerikansk familieplanleggings-organisasjon, ble unge jenter over 16, som allerede hadde seksuell erfaring, spurt om hva slags informasjon om sex de gjerne skulle hatt mer av. Hele 84% svarte:  "Hvordan si nei uten å såre den andre" (USA Weekend, 27-29 desember 1991).


"Annenhver kvinne ( 54%) angrer sitt første samleie! Unge kvinner på New Zealand angrer sitt første samleie og ønsker at de hadde ventet.  Nysjerrighet, følelser og mye alkohol er den mest vanlige grunnen til at de hadde sex for tidlig.  Det velrenommerte magasinet British Medical Journal presenterer i årets første utgave en stor undersøkelse om sexvaner på New Zealand".
- Dagbladet, 16. januar 1998.

Mange forskningsprosjekter viser at dydighet er viktig for ungdommens personlige likevekt (balanse). En meningsmåling fra 1987 foretatt av Who's Who Among American High School Students viser at 73% av studentene med høyest karakterer hadde holdt seg unna sex. En annen undersøkelse viser at sammenlignet med tenåringer med seksuell erfaring, er faren for at tenåringer som avstår fra sex, vil begå selvmord, seks ganger mindre, faren for å rømme hjemmefra atten ganger mindre, faren for å begynne å røyke marijuana ti ganger mindre og faren for å bli utvist fra skolen fem ganger mindre.


I en større undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) blant mer enn tolv hundre 14-18-åringer i Skien fant man at jenter som begynner med sex i en tidlig alder, har dårligere psykisk helse enn dem som foretrekker å vente.
- Vårt Land, 27. oktober 1998, side 5.

Ifølge den franske pedagogen Guy Durand er det "særlig blant ungdom fare for at seksuelle opplevelser stopper ens emosjonelle utvikling, slik at man ikke blir mentalt moden for sex. Ved å venne seg til et seksualliv på et ganske primitivt nivå, som hovedsakelig dreier seg om nytelse, gjør man seg i virkelighet ute av stand til, selv senere i livet, å oppleve det seksuelle som engasjement og en måte å uttrykke seg på" (Fra L'education sexuelle).

Seksuelt begjær har en tendens til å "krystallisere" seg på det stadiet den første opplevelsen fant sted på. Dette er grunnen til at et barn som har vært utsatt for seksuelt misbruk, igjen og igjen vil oppleve sine reaksjoner på hva det gjennomgikk, selv som voksen mann eller kvinne. Ofte blir barnet selv en far eller mor som misbruker sitt barn.

Når en tenåring som har misbrukt sin kropp, en gang blir gift, vil han eller hun få problemer med å legge bak seg et umodent seksualliv preget av selvnytelse og tvangspregede handlinger og tanker. Når man driver med masturbering, som også er en form for seksuelt misbruk (av seg selv), risikerer man å gjøre denne uvanen til en varig del av ens personlighet, selv inn i det voksne liv, og å "krystallisere" de egoistiske og skyldfølelsespregede tendensene som kjennetegner tenåringsseksualitet. Masturbering forsterker illusjonene som ikke har noe med virkeligheten knyttet til et pars felles opplevelser av sex å gjøre, og som dessuten ødelegger ens innebygde tilbøyelighet til et parforhold som inkluderer det seksuelle. Det er i tenårene kampen mot masturbering må vinnes.

Kort sagt begynner seksualiteten å våkne med puberteten, men er ikke av den grunn fullt utviklet. En slik gryende seksualitet representerer heller begynnelsen på en vekstprosess der tenåringen må lykkes i å mestre fysisk begjær og underordne det en kjærlighet som er ekte, og som varer.Top  TopKjærlighet - det lønner seg å vente
Tenåringssex - vår tids påfunn
Neste  Seksualundervisning som virker villedende

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net