Index  |  Ren kjærlighet  |  Meny
kjærlighet

Kjærlighet - det lønner seg å vente

4.2   Seksualundervisning som virker villedende

Vi kan da spørre hva som er logikken bak en seksualundervisning som henvender seg til de unge, selv dem under 14, som om de var seksuelt aktive, skulle ønske å være det eller burde være det. Hva skal man tro er den egentlige hensikt med mange av brosjyrene om sex, produsert med folks skattepenger, og massedistribuert til tenåringer? Å få dem til å miste sin dyd så tidlig som mulig?


Ta f eks dataspillet "Det store manndomsspranget", beregnet på tenåringsgutter fra 13 år og oppover, produsert av Statens helsetilsyn med offentlige midler høsten 1998. I spillet lærer man om sjekking og hvordan gå fram for å få jenter med seg til sengs. "Det er viktig å få ut informasjonen på et tidlig tidspunkt, selv om gutter sexdebuterer først i 18-årsalderen," sier prosjektleder Ulla Ollendorff ( Dagsavisen, 10. september 1998, side 18 ). Dataspillet er blitt utsatt for mye kritikk, også på grunn av dets negative holdning til kjernefamilien. I dataspillet blir for øvrig Methan, en planet der kjernefamilien har en sentral rolle, beskrevet som en skrekkplanet med krigerske innbyggere. "Spillet om Methan kan formidle en intolerant og fordomsfull holdning til mennesker som har tro på kjernefamilien og seksualitet i faste parforhold," heter det i en kritisk rapport fra Høgskolen i Agder,
ifølge Vårt Land, 27. oktober 1998, side 4.

"Helsetilsynet har gitt ut én jente- og én gutte-almanakk, som er sendt alle landets elever mellom 15 og 18 år. [...] Stortingspolitikere betegner Helstilsynets skoledagbok for "respektløs og vulgær". [...] Skoleeleven kan lese en lystig skildring av en gutts ereksjonstanker og oppfordring til onani foran speilet. Men det gis også signaler om at man ikke straks bør hoppe til køys ved nye bekjentskap. I hvert fall ikke første uken".
- Fra en artikkel i Vårt Land, 9. desember 1995, side 4.

En slik brosjyre er ikke noe annet enn ren propaganda for kondomet og en oppfordring til å være seksuelt aktiv. Når vi nå vet hvor lite pålitelig kondomet er, skjønner vi at denne typen seksualundervisning rett og slett bidrar til å spre AIDS. Slike løgnaktige påstander om kondomets effektivitet er det samme som å oppmuntre unge til en farlig lek med livet. Tviler du på at seksualundervisning kan få unge til å bli seksuelt aktive, bør du ta en titt på tall fra amerikanske skoler der elevene fikk opplæring i bruk av prevensjonsmidler, som et forebyggende tiltak mot uønsket tenåringsgraviditet. Der kan vi nemlig se en lignende situasjon. Siden 1973, året en familieplanleggings-organisasjon lanserte slik undervisning i USA, har opplæringen først og fremst gitt seg utslag i flere seksuelt aktive ungdommer, og som en følge av det, flere gravide tenåringer (en økning på 87%) og flere aborter (en økning på 67%). Man fikk med andre ord stikk motsatt resultat av hva man var ute etter  ( Fra DP Orr, M Beiter og G Ingersoll, "Premature sexual activity as an indication of psychosocial risk", gjengitt i Pediatrics, februar 1991, utgitt av American Academy of Pediatrics ).

De vanlige former for seksualundervisning skaper et ubehagelig dilemma for ungdom idet det presenteres som en selvfølge at tenåringer er seksuelt aktive, og at det er et personlig lyte å ta vare på dyden sin. Presten og psykoanalytikeren Tony Anatrella advarer mot det han mener at de som står bak seksualundervisningen, virkelig ønsker å oppnå: "Man kan spørre seg om det hele ikke bare er et enormt bedrageri satt i verk av voksne som fremdeles er fascinert av en tenåringsseksualitet de identifiserer seg med. Et slikt forhold til tenåringer er av pedofil karakter, og et slikt fantasipreget begjær til å innvie barn i sex er et alvorlig problem i forholdet mellom lærer og elev" (Fra "Sex vi glemmer" [Le sexe oublié]).


"Slik eksperter og veiledere underviser i dag, dreier seksualundervisning seg helt og holdent om å lære barn om sex, ikke hvordan de skal holde seg unna sex, men hvordan de skal være seksuelt aktive. [...] Fra et slikt synspunkt blir seksualundervisning rett og slett forkledd pedofili. Den voksne veilederen, som ved hjelp av lysbilder og illustrasjoner forklarer en klasse med 14-åringer hvordan de bruker kondomer, befinner seg i en posisjon som enhver pedofil higer etter, og der han fritt, og med alles oppmerksomhet rettet mot seg, kan vekke umodne tenåringers vitebegjær".
- Fra en kronikk ved Roger Scruton, engelsk filosof og forfatter, The Times, 10. november 1997, side 22.


Top  TopKjærlighet - det lønner seg å vente
Tenåringssex - vår tids påfunn
Neste  En hyllest til blygheten

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Postboks 3045  Elisenberg
0207  OSLO
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net