Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

 
KonfutseKonfutseJesusJesusMuhammedMuhammedBuddhaBuddhaDe sanne foreldreDe sanne foreldreEt brev fra Gud
1.  Forord
3.1.2


3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2
3.3
3.4
Konfutsianismen:Konfutse
og 12 andre representanter,
samt 3 andre
Buddhismen:Buddha og
12 andre representanter
Islam:Muhammed og
12 andre representanter
Hinduismen: Tre av
12 representanter
Seremoniens dagsorden
Jesu bønn
Den skriftlige resolusjonen
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
Forklaring av en del uttrykk
Fra splittelse til enhet i den åndelige verden
De lærde strides om hvordan Gjenkomsten skal skje
På himmelens skyer?
De helliges vitnesbyrd i dag
Elias annet komme
Jesus har utnevnt noen på Jorden til
Gjenkomstens oppgave!

Jesus og Gjenkomstens Herre er ikke rivaler!
Hva skal vi kalle ham?
Tusenårsriket opprettet
Hans herlighet skjult
De som har åpenbart disse vitnesbyrdene
De hellige i himmelen kaller oss
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
Fire representative kommunistiske ledere
Karl Marx
Lenin
Stalin
Deng Xiaoping
3.


3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.8
3.1.1.9
3.1.1.10
3.1.1.11
3.1.1.12
3.1.1.13
Seremoni i den åndelige verden, der representanter
for fem store verdensreligioner vedtar og
proklamerer en skriftlig resolusjon

Representantene
Kristendommen: Jesus og 12 andre representanter
Jesus
Peter
Paulus
John Calvin
Martin Luther
John Wesley
Karl Barth
David Livingston
Jonathan Edwards
John Smyth
John Harvard
Sankt Augustin
Horace Underwood
5.Et brev fra Gud

Denne rapporten ble sendt av dr Sang Hun Lee og mottatt og rapportert av Yeong Soon Kim, fra 19. – 27. desember 2001, på Asan-delen av Sun Moon-universitetet, Kyunggido, Sør-Korea.

Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  nextInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net