Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

1.  Forord

Denne publikasjonen består av flere deler. Den ble til på et seminar i den åndelige verden for ledere fra de fem store verdensreligioner og omfatter vitnesbyrd om De sanne foreldre, pastor Sun Myung Moon og hans kone, et brev fra Gud, budskap fra fire kommunistledere og en resolusjon skrevet og vedtatt av representanter fra de fem store verdensreligioner.

For å bedre forstå alt dette anbefaler vi et avslappet forhold til det hele og et åpent sinn. Hvis dere tror det finnes en høyere dimensjon, at Gud eksisterer og at det er en usynlig verden, vil det dere nå leser, få dere til å tenke over hvilke implikasjoner en slik tro har. Vi tror på den åndelige verden og at vi fortsetter å leve etter døden med samme identitet vi har her på Jorden. Alle de hellige menn og kvinner som har levd her på Jorden, lever nå i den åndelige verden.

Jesus kalte ham i 1935. Siden da har pastor Sun Myung Moon utført mange oppgaver i den åndelige verden parallelt med sine oppgaver på Jorden. Han har arbeidet for å samle hellige menn fra, og grunnleggerne av, alle trosretninger rundt ett bord. For ikke så lenge siden tok han på seg å åpne helvetes porter, slik at åndene der kunne bli befridd. Denne samlingen med vitnesbyrd er ett av resultatene av hans arbeid i den åndelige verden.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet utgir denne publikasjonen over hele verden. Det er nemlig vårt ansvar å la alle mennesker få vite hvordan Gud arbeider nå i vår tid.

Dette budskapet er av stor betydning, både rent praktisk så vel som på det åndelige plan. Det er et budskap som skaper enhet og taler til troende fra alle trosretninger som en global familie. Som sådant er det ment å få alle mennesker til å komme til den ene hellige Gud og skape verdensfred. Det er ikke politisk eller økonomisk utvikling alene som bringer oss fred, samme hvor viktige disse to områder er. Selve grunnlaget for fred er en felles tro på Gud og at vi praktiserer sann kjærlighet som foreldre, i våre ekteskap og familier. Hvilken verdi derfor De sanne foreldre har! Og hvilken frelsende kraft det er i deres ord og gjerninger!

En komité eller koalisjon kan umulig inspirere folk til virkelig å elske hverandre. Ansvaret for dét tilfaller substansielle eksemplariske mennesker. Vitnesbyrdene i denne publikasjonen bærer vitne om at pastor Sun Myung Moon og kone er de eksempler vi trenger, og at de har gjort det mulig for alle mennesker å motta, gjennom pastor og fru Moon, den fullstendige frelse alle religioners hellige skrifter profeterer om.

Som bevis på at de snakker sant, henviser de som har gitt vitnesbyrdene, til Far Moons lære og gjerninger. Vi oppmuntrer leserne selv til ikke å nøye seg med disse vitnesbyrdene , men når dere får anledning, også studere hans lære og aktiviteter. De av oss som har fulgt Far Moons veiledning, kan bekrefte at de hellige menns vitnesbyrd er sanne. Vi tror at Gud arbeider for å skape verdensfred og opprette sitt rike her på Jorden og i himmelen. Med en slik kjærlighet og et slikt håp i våre hjerter anbefaler vi disse budskapene til dere.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net