Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.  

Forklaring av en del uttrykk brukt i
"En «sky» av vitner – Hellige menn vitner om De sanne foreldre".

     I Brevet til Hebreerne beskriver Paulus vår fysiske virkelighet som en ”etterligning og en skygge av det himmelske” (Heb 8,5) eller den åndelige verden. Bibelen klargjør at livet ikke tar slutt når kroppen dør. De fleste større religioner hevder likeledes at menneskets sjel fortsetter å leve etter at den fysiske kroppen sovner inn. Hvor menneskesjelen havner blir bestemt av hva slags liv vedkommende levde her på Jorden, spesielt av hvor sterk tro og dyp kjærlighet han eller hun hadde.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net