Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.1  Fra splittelse til enhet i den åndelige verden

Hittil har både de høyere og lavere sfærer i den åndelige verden vært splittet langs de samme religiøse, nasjonale, etniske og kulturelle skillelinjer som splitter mennesker her på Jorden. Grunnen er at folk i det hinsidige fortsetter å ha de samme fordommer og begrensninger de hadde på Jorden. Men i historiens siste dager, når Gud oppretter sitt rike, skal enhet og harmoni prege både himmel og Jord: ”Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn det eneste” (Sak 14,9) og ”Herredømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet” (Åp 11,15).

I disse vitnesbyrdene hører vi hvordan ledere fra vidt forskjellige trossamfunn og religioner, ja selv ateister, kommer sammen på konferanser i himmelen for å studere sannheten Gud har åpenbart og forplikte seg til å støtte Guds arbeid i vår tidsalder. De har en ydmyk holdning overfor den ene sanne Gud og Jesu arbeid når Det annet komme skjer. Når dere leser disse vitnesbyrdene, får dere et glimt av hvordan de høyere sfærer er i ferd med å bli forent.

I Apg 2,17-21 sier Gud om de siste dager: ”Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord [...] Jeg lar jærtegn vise seg oppe på himmelen og tegn nede på jorden.” Dette viser oss at Guds ånd vil bevege begavede mennesker til å få visjoner av den åndelige verden, som viser folk på Jorden de forunderlige ting i himmelen. I en tid da religiøse konflikter er utbredt, kommer dette som et velkomment håpefullt budskap, denne innsikten i hvordan himmelens styrker står samlet under den ene Gud, himmelens og Jordens Skaper.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net