Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.4  De helliges vitnesbyrd i dag

Dette er deres vitnesbyrd: At Kristi annet komme er født på Jorden, akkurat som Jesus ble for 2 000 år siden. Han ble født på Jorden, slik at han oppfyller vårt håp fra Fadervår: ”La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden” (Matt 6,10).

Disse vitnesbyrdene bekrefter at Jesus er Kristus, Guds sønn, Messias og menneskehetens Frelser. Ved sin død på korset sonet han for våre synder. Hans oppstandelse befrir oss fra døden og lar oss kjenne et nytt liv, fullt av kraft. Han sitter ved Guds høyre hånd og leder alle hellige i himmelen. Men hvis Jesus ved sin gjenkomst arbeider gjennom sin salvede født her på Jorden, hvordan vil så Det annet komme skje? La oss se på et eksempel på beretninger om tidligere ”gjenkomster”.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net