Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.5  Elias annet komme

Malaki 4,5 sier at Elia skulle komme igjen. Det utvalgte folk ventet derfor at Elia selv, profeten fra Det gamle testamente, skulle komme tilbake. Jesus sa imidlertid at døperen Johannes ”er den Elia som skulle komme” (Matt 11,14). Engelen Gabriel sa dessuten til Sakarja at hans sønn, Johannes, ”skulle ha samme ånd og kraft som Elia” (Luk 1,17). Her ser vi hvordan Bibelen beskriver en ”gjenkomst”. Oppgaven som skal utføres får navnet til den som opprinnelig hadde den. Derfor blir oppgaven som skulle ha vært fullført av Elia, kalt ”Elia”. Døperen Johannes arvet Elia sin oppgave og er ”Elia”, som oppfyller Mal 4,5. Adams oppgave gikk i arv til en annen ”Adam”, ”den siste Adam” (1. Kor 15,45).


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net