Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.7  Jesus og Gjenkomstens Herre er ikke rivaler!

Hvis disse vitnesbyrdene er sanne, og Jesus virkelig har utnevnt an annen for å oppfylle oppgaven til Gjenkomstens Herre, hva slags forhold har da denne nye personen til Jesus? Ettersom Jesus utnevnte ham, er de garantert ikke rivaler! Likevel vil sannsynligvis mange kristne se på ham som en antikrist. Vi må da spørre oss om å dømme ham på en slik måte er fra Gud eller mennesker. Det er på grunn av menneskelig svikt at det er rivalisering mellom forskjellige kirker. Men de hellige i himmelen vitner om at Jesus og Kristi annet komme er ett med hverandre.

I Joh 9,28-29 bebreider noen jøder en mann født blind, som vitnet om Jesus. ”De skjelte ham ut og sa, ”Du er hans disippel; vi er disipler av Moses. Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor denne mannen er fra.” Fra et rent menneskelig synspunkt så jødene på Jesus og Moses som rivaler.

På Forvandlingens berg konfererte Jesus med Moses og Elia. ”Med ett stod det to menn og samtalte med ham; det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte med ham om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem” (Luk 9,30-31).

Moses kom med loven. Mange jøder var så hengivne til loven at den ble en hindring når det gjaldt å motta Jesus. Selv om Jesus kom med et høyere uttrykk for sannheten – evangeliet, kunne mange jøder ikke tro på ham. Til tross for det er det ingen tvil om at Moses anerkjente Jesus som Messias, selv om vanlige jøder ikke gjorde det. Moses og Jesus var skjønt forent og ett i hjerte da Jesus dro opp til Jerusalem for å fullføre sin lidelse. Jesus sin seier over døden gjennom korset og hans oppstandelse var i virkeligheten også Moses sin seier.

På samme måte hevder disse vitnesbyrdene at det er ingen kløft mellom Jesus og mannen han har utnevnt til Det annet kommes oppgave. De arbeider sammen, Jesus i himmelen og personen som representerer Det annet komme, her på Jorden, for å realisere Guds vilje som går ut på at ”alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter” (Apg 3,21). For å gjøre sin Fars vilje er Jesus og mannen med Gjenkomstens oppgave ett i hjerte og sinn. Deres kamp er en felles kamp, deres lidelse en felles lidelse og deres seier en felles seier.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net