Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.9  Tusenårsriket opprettet

Mange skriftsteder vitner om at Kristus vil styre over nasjonene når Gjenkomsten skjer (Sal 2, Jes 2,3, Åp 11,15, Åp 19,15). I og med at lederne av verdensreligionene nå, for første gang, anerkjenner hans utvalgte rolle, åpenbarer disse vitnesbyrdene til oss begynnelsen på en tid da Kristus kommer til å styre overalt. Vitnesbyrdene åpenbarer begynnelsen på en del av Guds frelsesarbeid som får en lykkelig utgang i og med at Kristi tusenårsrike blir opprettet overalt på Jorden.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net