Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.10  Hans herlighet skjult

Oppgaven til Det annet komme er den mest strålende oppgave. Derfor burde personen med oppgaven også ha en strålende skikkelse. Likevel, i hans liv her på Jorden, er dette strålende ytre skjult, akkurat slik Jesus sin herlighet var skjult for datidens mennesker. Da en blind priste Jesus som Davids-sønnen, sa fariseerne som hørte det, med en gang at mannen var besatt av demoner (Matt 12,22-24). Er det ikke da lett å forutsi at denne åndelige erklæringen om Kristi Gjenkomst vil bli mottatt med rop som ”bedrager,” eller ”falsk Messias”?

Da Jesus sto fram her på Jorden for 2 000 år siden, harmonerte ikke det med hva jødene forventet ut fra sine skrifter. Ingen kom til Jesus fordi de så på ham som oppfyllelsen av et skriftsted. De som skjønte hvem Jesus var, gjorde det fordi de ble ledet åndelig. Simon Peter svarte: ”Du er Messias, den levende Guds Sønn.” Jesus svarte: ”Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen” (Matt 16,16-17). Vi vet hvor vanskelig det var for folk på Jesu tid å forstå hvem han var. Derfor oppmuntrer vi dere som leser disse vitnesbyrdene om Gjenkomsten, å vurdere dem med dyp bønn og et åpent sinn.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net